]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
Merge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv/git/ikiwiki.info
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-09-04 14:10-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:140
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
27 "ciasteczka (ang. cookies)"
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:190 ../IkiWiki/CGI.pm:539
30 msgid "Your login session has expired."
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:211
34 msgid "Login"
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:212
38 #, fuzzy
39 msgid "Preferences"
40 msgstr "Preferencje zapisane."
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:213
43 msgid "Admin"
44 msgstr ""
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:280
47 msgid "Preferences saved."
48 msgstr "Preferencje zapisane."
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
51 #, perl-format
52 msgid "%s is not an editable page"
53 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
54
55 #: ../IkiWiki/CGI.pm:450 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33
56 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:310 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
57 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:78
58 #: ../IkiWiki/Render.pm:148
59 msgid "discussion"
60 msgstr "dyskusja"
61
62 #: ../IkiWiki/CGI.pm:506
63 #, perl-format
64 msgid "creating %s"
65 msgstr "tworzenie %s"
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:524 ../IkiWiki/CGI.pm:552 ../IkiWiki/CGI.pm:562
68 #: ../IkiWiki/CGI.pm:597 ../IkiWiki/CGI.pm:642
69 #, perl-format
70 msgid "editing %s"
71 msgstr "edycja %s"
72
73 #: ../IkiWiki/CGI.pm:667
74 msgid "You are banned."
75 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
76
77 #: ../IkiWiki/CGI.pm:784 ../IkiWiki/CGI.pm:785 ../IkiWiki.pm:1132
78 msgid "Error"
79 msgstr "Błąd"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
82 msgid "Aggregation triggered via web."
83 msgstr ""
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
86 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
87 msgstr ""
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
90 #, fuzzy, perl-format
91 msgid "missing %s parameter"
92 msgstr "brakujący parametr %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
95 msgid "new feed"
96 msgstr "nowy kanał RSS"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
99 msgid "posts"
100 msgstr "wpisy"
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
103 msgid "new"
104 msgstr "nowy wpis"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
107 #, perl-format
108 msgid "expiring %s (%s days old)"
109 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
112 #, perl-format
113 msgid "expiring %s"
114 msgstr "wygasający wpis %s"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
117 #, perl-format
118 msgid "processed ok at %s"
119 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
122 #, perl-format
123 msgid "checking feed %s ..."
124 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
127 #, perl-format
128 msgid "could not find feed at %s"
129 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
132 #, fuzzy
133 msgid "feed not found"
134 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
137 #, fuzzy, perl-format
138 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
139 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
142 #, perl-format
143 msgid "(feed entities escaped)"
144 msgstr ""
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
147 msgid "feed crashed XML::Feed!"
148 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:584
151 #, perl-format
152 msgid "creating new page %s"
153 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
156 msgid "deleting bucket.."
157 msgstr ""
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:192
160 msgid "done"
161 msgstr "gotowe"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
164 #, perl-format
165 msgid "Must specify %s"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
169 msgid "Failed to create bucket in S3: "
170 msgstr ""
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
173 #, fuzzy
174 msgid "Failed to save file to S3: "
175 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
178 #, fuzzy
179 msgid "Failed to delete file from S3: "
180 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:48
183 #, perl-format
184 msgid "there is already a page named %s"
185 msgstr ""
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:81
188 msgid "prohibited by allowed_attachments"
189 msgstr ""
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:189
192 msgid "bad attachment filename"
193 msgstr ""
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:231
196 msgid "attachment upload"
197 msgstr ""
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:103
200 msgid "automatic index generation"
201 msgstr ""
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
204 #, perl-format
205 msgid "%s from %s"
206 msgstr ""
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
209 msgid "There are no broken links!"
210 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:31
213 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:62
214 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
215 #, fuzzy, perl-format
216 msgid "%s parameter is required"
217 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:67
220 msgid "no text was copied in this page"
221 msgstr ""
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:70
224 #, perl-format
225 msgid "no text was copied in this page with id %s"
226 msgstr ""
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
229 #, fuzzy
230 msgid "template not specified"
231 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
234 #, fuzzy
235 msgid "match not specified"
236 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:59
239 #, perl-format
240 msgid "edittemplate %s registered for %s"
241 msgstr ""
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:125
244 #, fuzzy
245 msgid "failed to process"
246 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
249 msgid "fortune failed"
250 msgstr "awaria fortunki"
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
253 #, fuzzy
254 msgid "failed to find url in html"
255 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
258 #, fuzzy
259 msgid "failed to run graphviz"
260 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
263 msgid "prog not a valid graphviz program"
264 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
267 #, fuzzy
268 msgid "Image::Magick is not installed"
269 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
272 #, perl-format
273 msgid "bad size \"%s\""
274 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:83
277 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:100
278 #, fuzzy, perl-format
279 msgid "failed to read %s: %s"
280 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:86
283 #, fuzzy, perl-format
284 msgid "failed to resize: %s"
285 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:117
288 #, fuzzy, perl-format
289 msgid "failed to determine size of image %s"
290 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
293 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
294 msgstr ""
295 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
296 "pomocą parametru --url"
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:150
299 #, fuzzy
300 msgid "missing pages parameter"
301 msgstr "brakujący parametr %s"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:198
304 #, perl-format
305 msgid "unknown sort type %s"
306 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:269
309 msgid "Add a new post titled:"
310 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:285
313 #, perl-format
314 msgid "nonexistant template %s"
315 msgstr "brakujący szablon %s"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:318 ../IkiWiki/Render.pm:82
318 msgid "Discussion"
319 msgstr "Dyskusja"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:555
322 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
323 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
326 #, fuzzy
327 msgid "failed to run dot"
328 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:60
331 #, fuzzy, perl-format
332 msgid "%s is locked and cannot be edited"
333 msgstr ""
334 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
335 "teraz edytowana"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
338 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
339 msgstr ""
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
342 #, perl-format
343 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
344 msgstr ""
345 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
346 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
349 #, fuzzy
350 msgid "stylesheet not found"
351 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
354 #, fuzzy
355 msgid "redir page not found"
356 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
359 #, fuzzy
360 msgid "redir cycle is not allowed"
361 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
364 msgid "Mirrors"
365 msgstr "Kopie lustrzane"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
368 msgid "Mirror"
369 msgstr "Kopia lustrzana"
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
372 msgid "more"
373 msgstr "więcej"
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
376 msgid "getctime not implemented"
377 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
380 msgid "Log in with"
381 msgstr ""
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
384 msgid "Get an OpenID"
385 msgstr "Pobierz OpenID"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
388 msgid "All pages are linked to by other pages."
389 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
392 msgid "bad or missing template"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
396 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
397 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
400 msgid "Error creating account."
401 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
404 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
405 msgstr ""
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
408 msgid "Failed to send mail"
409 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
412 msgid "You have been mailed password reset instructions."
413 msgstr ""
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
416 msgid "incorrect password reset url"
417 msgstr ""
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
420 msgid "password reset denied"
421 msgstr ""
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
424 msgid "Ping received."
425 msgstr ""
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
428 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
429 msgstr ""
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
432 #, fuzzy, perl-format
433 msgid "Will ping %s"
434 msgstr "edycja %s"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
437 #, perl-format
438 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
439 msgstr ""
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
442 #, fuzzy
443 msgid "LWP not found, not pinging"
444 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
447 msgid "vote"
448 msgstr "głosuj"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
451 msgid "Total votes:"
452 msgstr "Oddane głosy:"
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
455 msgid "polygen not installed"
456 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
459 #, fuzzy
460 msgid "command failed"
461 msgstr "awaria fortunki"
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
464 msgid "missing formula"
465 msgstr "brakująca reguła"
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
468 msgid "unknown formula"
469 msgstr "nieznana reguła"
470
471 #. translators: These descriptions of times of day are used
472 #. translators: in messages like "last edited <description>".
473 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
474 #. translators: %A- is the name of the previous day.
475 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
476 msgid "late %A- night"
477 msgstr "późną nocą w %A-"
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
480 msgid "in the wee hours of %A- night"
481 msgstr "po północy w %A-"
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
484 msgid "terribly early %A morning"
485 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
486
487 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
488 msgid "early %A morning"
489 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
490
491 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
492 #, fuzzy
493 msgid "mid-morning %A"
494 msgstr "rankiem w %A"
495
496 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
497 msgid "late %A morning"
498 msgstr "późnym rankiem w %A"
499
500 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
501 msgid "at lunch time on %A"
502 msgstr "w porze obiadowej w %A"
503
504 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
505 msgid "%A afternoon"
506 msgstr "po południu w %A"
507
508 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
509 msgid "late %A afternoon"
510 msgstr "późnym popołudniem %A"
511
512 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
513 msgid "%A evening"
514 msgstr "wieczorem w %A"
515
516 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
517 msgid "late %A evening"
518 msgstr "późnym wieczorem w %A"
519
520 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
521 msgid "%A night"
522 msgstr "nocą w %A"
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
525 msgid "at teatime on %A"
526 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
527
528 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
529 msgid "at midnight"
530 msgstr "o północy"
531
532 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
533 msgid "at noon on %A"
534 msgstr "w południe w %A"
535
536 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:99
537 #, fuzzy
538 msgid "missing page"
539 msgstr "brakujące wartości"
540
541 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:101
542 #, perl-format
543 msgid "The page %s does not exist."
544 msgstr ""
545
546 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
547 msgid "(Diff truncated)"
548 msgstr ""
549
550 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:35
551 #, perl-format
552 msgid "%s does not exist"
553 msgstr ""
554
555 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
556 #, fuzzy, perl-format
557 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
558 msgstr ""
559 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
560 "teraz edytowana"
561
562 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:44
563 #, fuzzy, perl-format
564 msgid "%s is not a file"
565 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
566
567 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:109
568 #, perl-format
569 msgid "confirm removal of %s"
570 msgstr ""
571
572 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:145
573 msgid "Please select the attachments to remove."
574 msgstr ""
575
576 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:185
577 msgid "removed"
578 msgstr ""
579
580 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:41
581 #, perl-format
582 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
583 msgstr ""
584
585 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:56
586 #, fuzzy
587 msgid "no change to the file name was specified"
588 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
589
590 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
591 #, perl-format
592 msgid "illegal name"
593 msgstr ""
594
595 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:67
596 #, perl-format
597 msgid "%s already exists"
598 msgstr ""
599
600 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
601 #, perl-format
602 msgid "%s already exists on disk"
603 msgstr ""
604
605 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:95
606 #, fuzzy, perl-format
607 msgid "rename %s"
608 msgstr "renderowanie %s"
609
610 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:206
611 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
612 msgstr ""
613
614 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:209
615 msgid "Please select the attachment to rename."
616 msgstr ""
617
618 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:277
619 #, perl-format
620 msgid "rename %s to %s"
621 msgstr ""
622
623 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:306
624 #, fuzzy, perl-format
625 msgid "update for rename of %s to %s"
626 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
627
628 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
629 #, perl-format
630 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
631 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
632
633 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
634 #, perl-format
635 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
636 msgstr ""
637
638 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
639 msgid "search"
640 msgstr ""
641
642 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
643 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
644 msgstr ""
645
646 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
647 #, fuzzy
648 msgid "missing name or url parameter"
649 msgstr "brakujący parametr name lub url"
650
651 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
652 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
653 #. translators: is an URL.
654 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
655 #, fuzzy, perl-format
656 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
657 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
658
659 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
660 #, fuzzy
661 msgid "failed to parse any smileys"
662 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
663
664 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
665 #, fuzzy
666 msgid "parse error"
667 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
668
669 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
670 msgid "bad featurepoint diameter"
671 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
672
673 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
674 msgid "bad featurepoint location"
675 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
676
677 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
678 msgid "missing values"
679 msgstr "brakujące wartości"
680
681 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
682 #, fuzzy
683 msgid "bad height value"
684 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
685
686 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
687 #, fuzzy
688 msgid "missing width parameter"
689 msgstr "brakujący parametr width"
690
691 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
692 #, fuzzy
693 msgid "bad width value"
694 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
695
696 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
697 #, fuzzy
698 msgid "failed to run php"
699 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
700
701 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
702 msgid "cannot find file"
703 msgstr "nie można znaleźć pliku"
704
705 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
706 msgid "unknown data format"
707 msgstr "nieznany format danych"
708
709 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
710 msgid "empty data"
711 msgstr "brak danych"
712
713 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
714 msgid "Direct data download"
715 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
716
717 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
718 #, fuzzy, perl-format
719 msgid "parse fail at line %d: %s"
720 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
721
722 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
723 #, fuzzy
724 msgid "missing id parameter"
725 msgstr "brakujący parametr id"
726
727 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
728 #, perl-format
729 msgid "template %s not found"
730 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
731
732 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
733 #, fuzzy
734 msgid "failed to process:"
735 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
736
737 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
738 #, fuzzy
739 msgid "missing tex code"
740 msgstr "brakujące wartości"
741
742 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
743 msgid "code includes disallowed latex commands"
744 msgstr ""
745
746 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
747 #, fuzzy
748 msgid "failed to generate image from code"
749 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
750
751 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
752 msgid "plugin"
753 msgstr ""
754
755 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
756 #, perl-format
757 msgid "enable %s?"
758 msgstr ""
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
761 msgid "you are not logged in as an admin"
762 msgstr ""
763
764 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
765 msgid "setup file for this wiki is not known"
766 msgstr ""
767
768 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
769 msgid "main"
770 msgstr ""
771
772 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
773 msgid "plugins"
774 msgstr ""
775
776 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
777 msgid ""
778 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
779 msgstr ""
780
781 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
782 msgid ""
783 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
784 "to rebuild the wiki."
785 msgstr ""
786
787 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
788 #, perl-format
789 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
790 msgstr ""
791
792 #: ../IkiWiki/Render.pm:276 ../IkiWiki/Render.pm:297
793 #, perl-format
794 msgid "skipping bad filename %s"
795 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
796
797 #: ../IkiWiki/Render.pm:355
798 #, perl-format
799 msgid "removing old page %s"
800 msgstr "usuwanie starej strony %s"
801
802 #: ../IkiWiki/Render.pm:395
803 #, perl-format
804 msgid "scanning %s"
805 msgstr "skanowanie %s"
806
807 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
808 #, perl-format
809 msgid "rendering %s"
810 msgstr "renderowanie %s"
811
812 #: ../IkiWiki/Render.pm:421
813 #, perl-format
814 msgid "rendering %s, which links to %s"
815 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
816
817 #: ../IkiWiki/Render.pm:442
818 #, perl-format
819 msgid "rendering %s, which depends on %s"
820 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
821
822 #: ../IkiWiki/Render.pm:481
823 #, perl-format
824 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
825 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
826
827 #: ../IkiWiki/Render.pm:493
828 #, perl-format
829 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
830 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
831
832 #: ../IkiWiki/Render.pm:517
833 #, perl-format
834 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
835 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
836
837 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
838 #. translators: is a (probably not translated) error message.
839 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
840 #, perl-format
841 msgid "cannot read %s: %s"
842 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
843
844 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
845 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
846 msgstr ""
847
848 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
849 #, perl-format
850 msgid "unsupported revision control system %s"
851 msgstr ""
852
853 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
854 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
855 msgstr ""
856
857 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
858 #, perl-format
859 msgid "%s doesn't seem to be executable"
860 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
861
862 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
863 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
864 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
865
866 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
867 msgid "wrapper filename not specified"
868 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
869
870 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
871 #. translators: a (probably not translated) error message.
872 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
873 #, perl-format
874 msgid "failed to write %s: %s"
875 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
876
877 #. translators: The parameter is a C filename.
878 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
879 #, perl-format
880 msgid "failed to compile %s"
881 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
882
883 #. translators: The parameter is a filename.
884 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
885 #, perl-format
886 msgid "successfully generated %s"
887 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
888
889 #: ../ikiwiki.in:13
890 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
891 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
892
893 #: ../ikiwiki.in:83
894 msgid "usage: --set var=value"
895 msgstr ""
896
897 #: ../ikiwiki.in:129
898 msgid "generating wrappers.."
899 msgstr "tworzenie osłon..."
900
901 #: ../ikiwiki.in:181
902 msgid "rebuilding wiki.."
903 msgstr "przebudowywanie wiki..."
904
905 #: ../ikiwiki.in:184
906 msgid "refreshing wiki.."
907 msgstr "odświeżanie wiki..."
908
909 #: ../IkiWiki.pm:444
910 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
911 msgstr ""
912 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
913 "--url"
914
915 #: ../IkiWiki.pm:490
916 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
917 msgstr ""
918
919 #: ../IkiWiki.pm:1115
920 #, fuzzy, perl-format
921 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
922 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
923
924 #: ../IkiWiki.pm:1603
925 msgid "yes"
926 msgstr ""
927
928 #: ../auto.setup:16
929 msgid "What will the wiki be named?"
930 msgstr ""
931
932 #: ../auto.setup:16
933 msgid "wiki"
934 msgstr ""
935
936 #: ../auto.setup:18
937 msgid "What revision control system to use?"
938 msgstr ""
939
940 #: ../auto.setup:20
941 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
942 msgstr ""
943
944 #: ../auto.setup:23
945 msgid "What is the domain name of the web server?"
946 msgstr ""
947
948 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
949 #~ msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
950
951 #~ msgid "polygen failed"
952 #~ msgstr "awaria wtyczki polygen"
953
954 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
955 #~ msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
956
957 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
958 #~ msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
959
960 #, fuzzy
961 #~ msgid ""
962 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
963 #~ "notifications"
964 #~ msgstr ""
965 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
966 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
967
968 #, fuzzy
969 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
970 #~ msgstr ""
971 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
972 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
973
974 #~ msgid ""
975 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
976 #~ "notifications"
977 #~ msgstr ""
978 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
979 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
980
981 #, fuzzy
982 #~ msgid "%s not found"
983 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
984
985 #~ msgid "What's this?"
986 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
987
988 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
989 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
990
991 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
992 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
993
994 #, fuzzy
995 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
996 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"