]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Changed calling convention for httmllink slightly. The first three
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-02-19 21:47-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:267
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:332
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:420 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:465
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:482 ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:543
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "edycja strony %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:651
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:683
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, perl-format
59 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
60 msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nowy kanał RSS"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "wpisy"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "nowy wpis"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "wygasający wpis %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "odnośniki są aktualne!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
113 msgid "fortune failed"
114 msgstr "awaria fortunki"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
117 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
118 msgstr ""
119 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
120 "stronie HTML"
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
123 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
124 msgstr ""
125 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
126 "pomocą parametru --url"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
129 #, perl-format
130 msgid "unknown sort type %s"
131 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Render.pm:101
134 msgid "Discussion"
135 msgstr "Dyskusja"
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:387
138 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
139 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
142 msgid "linkmap failed to run dot"
143 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
146 #, perl-format
147 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
148 msgstr ""
149 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
150 "teraz edytowana"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
153 #, perl-format
154 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
155 msgstr ""
156 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
157 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
160 msgid "Mirrors"
161 msgstr "Kopie lustrzane"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
164 msgid "Mirror"
165 msgstr "Kopia lustrzana"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
168 msgid "more"
169 msgstr ""
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
172 msgid "What's this?"
173 msgstr "Więcej o OpenID"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
176 msgid "Get an OpenID"
177 msgstr "Pobierz OpenID"
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
180 msgid "All pages are linked to by other pages."
181 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
184 msgid "(use FirstnameLastName)"
185 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
188 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
189 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
192 msgid "Error creating account."
193 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
196 msgid "Failed to send mail"
197 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
200 msgid "Your password has been emailed to you."
201 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
204 msgid "vote"
205 msgstr "głosuj"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
208 msgid "Total votes:"
209 msgstr "Oddane głosy:"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
212 msgid "polygen not installed"
213 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
216 msgid "polygen failed"
217 msgstr "awaria wtyczki polygen"
218
219 #. translators: These descriptions of times of day are used
220 #. translators: in messages like "last edited <description>".
221 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
222 #. translators: %A- is the name of the previous day.
223 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
224 msgid "late %A- night"
225 msgstr ""
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
228 msgid "in the wee hours of %A- night"
229 msgstr ""
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
232 msgid "terribly early %A morning"
233 msgstr ""
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
236 msgid "early %A morning"
237 msgstr ""
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
240 msgid "in mid-morning %A"
241 msgstr ""
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
244 msgid "late %A morning"
245 msgstr ""
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
248 msgid "at lunch time on %A"
249 msgstr ""
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
252 msgid "%A afternoon"
253 msgstr ""
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
256 msgid "late %A afternoon"
257 msgstr ""
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
260 msgid "%A evening"
261 msgstr ""
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
264 msgid "late %A evening"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
268 msgid "%A night"
269 msgstr ""
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
272 msgid "at teatime on %A"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
276 msgid "at midnight"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
280 msgid "at noon on %A"
281 msgstr ""
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
284 #, perl-format
285 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
286 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
289 msgid "cleaning hyperestraier search index"
290 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
293 msgid "updating hyperestraier search index"
294 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
297 msgid "shortcut missing name or url parameter"
298 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
299
300 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
301 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
302 #. translators: is an URL.
303 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
304 #, fuzzy, perl-format
305 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
306 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
309 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
310 msgstr ""
311 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
314 msgid "template missing id parameter"
315 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
318 #, perl-format
319 msgid "template %s not found"
320 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
323 msgid "template failed to process:"
324 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
325
326 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
327 msgid "getctime not implemented"
328 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
329
330 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
331 msgid ""
332 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
333 "notifications"
334 msgstr ""
335 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
336 "nieustawionego parametru REV"
337
338 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
339 #, perl-format
340 msgid "skipping bad filename %s"
341 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
342
343 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
344 #, perl-format
345 msgid "removing old page %s"
346 msgstr "usuwanie starej strony %s"
347
348 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
349 #, perl-format
350 msgid "scanning %s"
351 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
352
353 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
354 #, perl-format
355 msgid "rendering %s"
356 msgstr "tworzenie strony %s"
357
358 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
359 #, perl-format
360 msgid "rendering %s, which links to %s"
361 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
362
363 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
364 #, perl-format
365 msgid "rendering %s, which depends on %s"
366 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
367
368 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
369 #, perl-format
370 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
371 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
372
373 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
374 #, perl-format
375 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
376 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
377
378 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
379 #, perl-format
380 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
381 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
382
383 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
384 #. translators: is a (probably not translated) error message.
385 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
386 #, perl-format
387 msgid "cannot read %s: %s"
388 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
389
390 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
391 msgid "generating wrappers.."
392 msgstr "tworzenie osłon..."
393
394 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
395 msgid "rebuilding wiki.."
396 msgstr "przebudowywanie wiki..."
397
398 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
399 msgid "refreshing wiki.."
400 msgstr "odświeżanie wiki..."
401
402 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
403 msgid "done"
404 msgstr "gotowe"
405
406 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
407 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
408 #. translators: And the name of the user making the change.
409 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
410 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
411 #, perl-format
412 msgid "update of %s's %s by %s"
413 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
414
415 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
416 #, perl-format
417 msgid "%s doesn't seem to be executable"
418 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
419
420 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
421 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
422 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
423
424 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
425 msgid "wrapper filename not specified"
426 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
427
428 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
429 #. translators: a (probably not translated) error message.
430 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
431 #, perl-format
432 msgid "failed to write %s: %s"
433 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
434
435 #. translators: The parameter is a C filename.
436 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
437 #, perl-format
438 msgid "failed to compile %s"
439 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
440
441 #. translators: The parameter is a filename.
442 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
443 #, perl-format
444 msgid "successfully generated %s"
445 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
446
447 #: ../ikiwiki.in:13
448 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
449 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
450
451 #: ../IkiWiki.pm:103
452 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
453 msgstr ""
454 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
455 "--url"
456
457 #: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
458 msgid "Error"
459 msgstr "Błąd"
460
461 #. translators: The first parameter is a
462 #. translators: preprocessor directive name,
463 #. translators: the second a page name, the
464 #. translators: third a number.
465 #: ../IkiWiki.pm:558
466 #, perl-format
467 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
468 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"