]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/bg.po
web commit by http://joey.kitenet.net/
[ikiwiki.git] / po / bg.po
index 4f251b9254df26f2d81d997f5192a8083ead4498..b293e185f4ac7e5b26230aacdeaf6f741cc94faa 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-bg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-11 20:35-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-15 15:01-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-12 01:19+0200\n"
 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam@modsodtsys.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
@@ -20,37 +20,37 @@ msgstr ""
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Първо трябва да влезете."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:262
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:265
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Предпочитанията са запазени."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:327
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:330
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:415 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
 msgid "discussion"
 msgstr "дискусия"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:460
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:463
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "създаване на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:477 ../IkiWiki/CGI.pm:520
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:480 ../IkiWiki/CGI.pm:508 ../IkiWiki/CGI.pm:541
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "промяна на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:628
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:649
 msgid "You are banned."
 msgstr "Достъпът ви е забранен."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:660
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:681
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
@@ -71,36 +71,36 @@ msgstr "съобщения"
 msgid "new"
 msgstr "ново"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "премахване на „%s” (на %s дни)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "премахване на „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "проверка на източника „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "не е намерен източник на адрес „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "данните от източника предизвикаха грешка в модула XML::Feed!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "е обработен нормално от %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "създаване на нова страницa „%s”"
@@ -209,6 +209,70 @@ msgstr "не е инсталиран polygen"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "грешка при изпълнението на poligen"
 
+#. translators: These descriptions of times of day are used
+#. translators: in messages like "last edited <description>".
+#. translators: %A is the name of the day of the week, while
+#. translators: %A- is the name of the previous day.
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
+msgid "late %A- night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
+msgid "in the wee hours of %A- night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
+msgid "terribly early %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
+msgid "early %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
+msgid "in mid-morning %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
+msgid "in late morning %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
+msgid "at lunch time on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
+msgid "%A afternoon"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
+msgid "late %A afternoon"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
+msgid "%A evening"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
+msgid "late %A evening"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
+msgid "%A night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
+msgid "at teatime on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+msgid "at midnight"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
+msgid "at noon on %A"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -230,8 +294,8 @@ msgstr "препратката няма указани параметрите 
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
-#, perl-format
-msgid "shortcut %s points to %s"
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "препратката „%s” сочи към „%s”"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
@@ -263,47 +327,47 @@ msgstr ""
 "Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
 "като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:247 ../IkiWiki/Render.pm:267
+#: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "пропускане на невалидното име на файл „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:307
+#: ../IkiWiki/Render.pm:311
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "премахване на старата страница „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:326
+#: ../IkiWiki/Render.pm:330
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "сканиране на „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:335
+#: ../IkiWiki/Render.pm:339
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:347
+#: ../IkiWiki/Render.pm:351
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, съдържаща препратки към „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:364
+#: ../IkiWiki/Render.pm:368
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, зависеща от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:402
+#: ../IkiWiki/Render.pm:406
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "обновяване на „%s” и осъвременяване на обратните връзки"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:414
+#: ../IkiWiki/Render.pm:418
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "премахване на „%s” понеже не се генерира от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:440
+#: ../IkiWiki/Render.pm:444
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: неуспех при обновяване на страницата „%s”"
@@ -335,7 +399,7 @@ msgstr "готово"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "обновяване на страниците от уики „%s”: %s от потребител „%s”"
@@ -382,7 +446,7 @@ msgstr ""
 "При използване на пареметъра „--cgi” е необходимо да се укаже и "
 "местоположението на уикито чрез параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki.pm:148 ../IkiWiki.pm:149
+#: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
@@ -390,7 +454,7 @@ msgstr "Грешка"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:532
+#: ../IkiWiki.pm:548
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "открита е циклична завидимост при %s на „%s” на дълбочина %i"