]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - IkiWiki/Plugin/skeleton.pm
bugnum
[ikiwiki.git] / IkiWiki / Plugin / skeleton.pm
index 226270c38fdaed70d83689f1ca0617bc6deccca6..1201d055c46cff36a6004bc9f6f115b3994c3a58 100644 (file)
@@ -9,12 +9,16 @@ use strict;
 use IkiWiki;
 
 sub import { #{{{
 use IkiWiki;
 
 sub import { #{{{
+       IkiWiki::hook(type => "getopt", id => "skeleton", 
+               call => \&getopt);
        IkiWiki::hook(type => "checkconfig", id => "skeleton", 
                call => \&checkconfig);
        IkiWiki::hook(type => "preprocess", id => "skeleton", 
                call => \&preprocess);
        IkiWiki::hook(type => "filter", id => "skeleton", 
                call => \&filter);
        IkiWiki::hook(type => "checkconfig", id => "skeleton", 
                call => \&checkconfig);
        IkiWiki::hook(type => "preprocess", id => "skeleton", 
                call => \&preprocess);
        IkiWiki::hook(type => "filter", id => "skeleton", 
                call => \&filter);
+       IkiWiki::hook(type => "htmlize", id => "skeleton",
+               call => \&htmlize);
        IkiWiki::hook(type => "sanitize", id => "skeleton", 
                call => \&sanitize);
        IkiWiki::hook(type => "pagetemplate", id => "skeleton", 
        IkiWiki::hook(type => "sanitize", id => "skeleton", 
                call => \&sanitize);
        IkiWiki::hook(type => "pagetemplate", id => "skeleton", 
@@ -25,8 +29,14 @@ sub import { #{{{
                call => \&change);
        IkiWiki::hook(type => "cgi", id => "skeleton", 
                call => \&cgi);
                call => \&change);
        IkiWiki::hook(type => "cgi", id => "skeleton", 
                call => \&cgi);
+       IkiWiki::hook(type => "savestate", id => "savestate", 
+               call => \&savestate);
 } # }}}
 
 } # }}}
 
+sub getopt () { #{{{
+       IkiWiki::debug("skeleton plugin getopt");
+} #}}}
+
 sub checkconfig () { #{{{
        IkiWiki::debug("skeleton plugin checkconfig");
 } #}}}
 sub checkconfig () { #{{{
        IkiWiki::debug("skeleton plugin checkconfig");
 } #}}}
@@ -45,6 +55,14 @@ sub filter (@) { #{{{
        return $params{content};
 } # }}}
 
        return $params{content};
 } # }}}
 
+sub htmlize ($) { #{{{
+       my $content=shift;
+
+       IkiWiki::debug("skeleton plugin running as htmlize");
+
+       return $content;
+} # }}}
+
 sub sanitize ($) { #{{{
        my $content=shift;
        
 sub sanitize ($) { #{{{
        my $content=shift;
        
@@ -53,9 +71,10 @@ sub sanitize ($) { #{{{
        return $content;
 } # }}}
 
        return $content;
 } # }}}
 
-sub pagetemplate ($$) { #{{{
-       my $page=shift;
-       my $template=shift;
+sub pagetemplate (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+       my $page=$params{page};
+       my $template=$params{template};
        
        IkiWiki::debug("skeleton plugin running as a pagetemplate hook");
 } # }}}
        
        IkiWiki::debug("skeleton plugin running as a pagetemplate hook");
 } # }}}
@@ -78,4 +97,8 @@ sub cgi ($) { #{{{
        IkiWiki::debug("skeleton plugin running in cgi");
 } #}}}
 
        IkiWiki::debug("skeleton plugin running in cgi");
 } #}}}
 
+sub savestate () { #{{{
+       IkiWiki::debug("skeleton plugin running in savestate");
+} #}}}
+
 1
 1