]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
web commit by IainMcLaren
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 297bab716a1cb69c54626344554ba297ac237c1c..787336ca0dbe1625419c4b9c3ac0b1b6f78a4f75 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-06 15:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-11 22:01-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -24,28 +24,33 @@ msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:327
+#, perl-format
+msgid "%s is not an editable page"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:415 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:457
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:460
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:474 ../IkiWiki/CGI.pm:517
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:477 ../IkiWiki/CGI.pm:520
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:625
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:628
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:657
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:660
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
@@ -123,11 +128,11 @@ msgstr ""
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:169 ../IkiWiki/Render.pm:101
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:378
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:382
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -367,12 +372,12 @@ msgstr "%s đã được tạo ra"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "cách sử dụng: ikiwiki [tùy chọn] nguồn đích"
 
-#: ../IkiWiki.pm:102
+#: ../IkiWiki.pm:103
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Cần phải xác định địa chỉ URL tới wiki với « --url » khi dùng « --cgi »"
 
-#: ../IkiWiki.pm:147 ../IkiWiki.pm:148
+#: ../IkiWiki.pm:148 ../IkiWiki.pm:149
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -380,7 +385,7 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:531
+#: ../IkiWiki.pm:532
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"