Update danish l10n of underlays.
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / pagespec.da.po
index b49e6495efceade912fddf476655e4cd9d6b67d1..fc84e2710a39926e16a87cd1922a4e93fad4834b 100644 (file)
@@ -1,17 +1,17 @@
 # Danish translation of basewiki/ikiwiki/pagespec page for ikiwiki.
-# Copyright (C) 2008-2009 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
+# Copyright (C) 2008, 2009, 2011 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
 # Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: ikiwiki 3.15\n"
+"Project-Id-Version: ikiwiki 3.20110430\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-05 20:04+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-19 23:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-05 22:30+0200\n"
 "Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
 "Language-Team: None\n"
-"Language: \n"
+"Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -123,6 +123,39 @@ msgid ""
 "* \"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being \n"
 "  posted to a page matching the specified glob\n"
 msgstr ""
+"* \"`glob(nogetglob)`\" - passer for sider og andre filer som passer for det givne glob.\n"
+"  Blot at skrive glob'et alene er faktisk en genvej til denne funktion.\n"
+"* \"`page(glob)`\" - som `glob()`, men passer kun for sider, ikke andre filer\n"
+"* \"`link(side)`\" - passer kun for sider som henviser til en given side (eller glob)\n"
+"* \"`tagged(mærkat)`\" - passer for sider som er mærket af med eller som henviser til den givne mærkat (eller\n"
+"  mærkater som passer for et glob)\n"
+"* \"`backlink(side)`\" - passer kun for sider som en given side henviser til\n"
+"* \"`creation_month(måned)`\" - passer kun for sider oprettet det givne månedsnummer\n"
+"* \"`creation_day(månedsdag)`\" - eller dag på måneden\n"
+"* \"`creation_year(år)`\" - eller år\n"
+"* \"`created_after(side)`\" - passer kun for sider oprettet efter den givne side\n"
+"  blev oprettet\n"
+"* \"`created_before(side)`\" - passer kun for sider oprettet før den givne side\n"
+"  blev oprettet\n"
+"* \"`internal(glob)`\" - lissom `glob()`, men passer også for internt anvendte\n"
+"  sider som glob normalt ikke passer for.\n"
+"* \"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\",\n"
+"  \"`license(glob)`\", \"`copyright(glob)`\", \"`guid(glob)`\" \n"
+"  - passer for sider med de givne metadata, som passer for det angivne glob.\n"
+"* \"`user(brugernavn)`\" - tester hvorvidt en ændring foretages af en\n"
+"  bruger med det angivne brugernavn. Hvis openid er aktiveret, kan en openid også\n"
+"  bruges her. Glob-mønstre kan også bruges i brugernavnet. Brug eksempelvis\n"
+"  `user(*://*)` til at passe for alle openid-brugere\n"
+"* \"`admin()`\" - tester hvorvidt en ændring foretages af en af\n"
+"wiki-administratorerne.\n"
+"* \"`ip(adresse)`\" - tester hvorvidt en ændring foretages fra den\n"
+"  angivne IP-adresse.\n"
+"* \"`comment(glob)`\" - passer for kommentarer til en side som passer for glob'et.\n"
+"* \"`comment_pending(glob)`\" - passer for ikke-modererede, afventende kommentarer.\n"
+"* \"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being \n"
+"  posted to a page matching the specified glob\n"
+"* \"`postcomment(glob)`\" - passer kun når kommentarer bliver \n"
+"  indsendt til en side som passer for det angivne glob\n"
 
 #. type: Plain text
 msgid ""
@@ -186,106 +219,6 @@ msgid ""
 "single dot. For example, `link(.)` matches all the pages linking to the page "
 "containing the PageSpec."
 msgstr ""
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`link(side)`\" - passer kun for sider som henviser til en given side "
-#~ "(eller glob)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given "
-#~ "tag (or tags matched by a glob)"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`tagged(mærkat)`\" - passer for sider mærket af med eller som henviser "
-#~ "til den givne mærkat (eller mærkater som passer for et glob)"
-
-#~ msgid "\"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`backlink(side)`\" - passer kun for sider som en given side henviser til"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`creation_month(month)`\" - matches only pages created on the given "
-#~ "month"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`creation_month(måned)`\" - passer kun for sider oprettet den givne "
-#~ "måned"
-
-#~ msgid "\"`creation_day(mday)`\" - or day of the month"
-#~ msgstr "\"`creation_day(månedsdag)`\" - eller dag på måneden"
-
-#~ msgid "\"`creation_year(year)`\" - or year"
-#~ msgstr "\"`creation_year(år)`\" - eller år"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`created_after(page)`\" - matches only pages created after the given "
-#~ "page was created"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`created_after(side)`\" - passer kun for sider oprettet efter den givne "
-#~ "side blev oprettet"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`created_before(page)`\" - matches only pages created before the given "
-#~ "page was created"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`created_before(side)`\" - passer kun for sider oprettet før den givne "
-#~ "side blev oprettet"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`glob(someglob)`\" - matches pages that match the given glob. Just "
-#~ "writing the glob by itself is actually a shorthand for this function."
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`glob(nogetglob)`\" - passer for sider som passer for det givne glob. "
-#~ "Blot at skrive glob'et alene er faktisk en genvej til denne funktion."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use pages "
-#~ "that globs do not usually match."
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`internal(glob)`\" - lissom `glob()`, men passer også for internt "
-#~ "anvendte sider som glob normalt ikke passer for."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\", \"`license"
-#~ "(glob)`\", \"`copyright(glob)`\" - match pages that have the given "
-#~ "metadata, matching the specified glob."
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\", \"`license"
-#~ "(glob)`\", \"`copyright(glob)`\" - passer for sider med de givne "
-#~ "metadata, som passer for det angivne glob."
-
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a "
-#~| "user with the specified username. If openid is enabled, an openid can "
-#~| "also be put here."
-#~ msgid ""
-#~ "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a "
-#~ "user with the specified username. If openid is enabled, an openid can "
-#~ "also be put here. Glob patterns can be used in the username. For example, "
-#~ "to match all openid users, use `user(*://*)`"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`user(brugernavn)`\" - tester hvorvidt en ændring foretages af en "
-#~ "bruger med det angivne  brugernavn. Hvis openid er aktiveret, kan en "
-#~ "openid også bruges her."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the "
-#~ "wiki admins."
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`admin()`\" - tester hvorvidt en ændring foretages af en af wiki-"
-#~ "administratorerne."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the "
-#~ "specified IP address."
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`ip(adresse)`\" - tester hvorvidt en ændring foretages fra den angivne "
-#~ "IP-adresse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being posted to "
-#~ "a page matching the specified glob"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"`postcomment(glob)`\" - passer kun når kommentarer er blevet indsendt "
-#~ "til en side som passer for det angivne glob"
+"Du kan bruge et enkelt punktum som indikation af siden PageSpec'et anvendes "
+"på. Eksempelvis passer `link(.)` for alle sider der henviser til siden som "
+"indeholder PageSpec'et."