]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/pl.po
web commit by ManojSrivastava
[ikiwiki.git] / po / pl.po
index cff5349ce470cd4f63fe8cd4b2a4c0af78d0c41b..ebc55353e3938f93a5a92bd210ce6e8bc6516a32 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
 # Polish translation of ikiwiki.pot
 # Copyright (C) 2007
 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
-# Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
+# Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
 #
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
+"Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-05 13:13-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
-"Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-05 13:46-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
+"Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#. translators: The first parameter is a page name,
-#. translators: second is the user who locked it.
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:51
-#, perl-format
-msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
+msgid "You need to log in first."
+msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:224
+msgid "Login"
 msgstr ""
-"strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
-"teraz edytowana"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:141
-msgid "You need to log in first."
-msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:225
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferencje zapisane."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:226
+msgid "Admin"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:259
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:283
 msgid "Preferences saved."
-msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
+msgstr "Preferencje zapisane."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:410 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:162
-#: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:161
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:350
+#, perl-format
+msgid "%s is not an editable page"
+msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:429 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:184 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Render.pm:179
 msgid "discussion"
 msgstr "dyskusja"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:449
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:475
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
-msgstr "tworzenie strony %s"
+msgstr "tworzenie %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:509
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:493 ../IkiWiki/CGI.pm:509 ../IkiWiki/CGI.pm:521
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:548 ../IkiWiki/CGI.pm:593
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
-msgstr "edycja strony %s"
+msgstr "edycja %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:626
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:691
 msgid "You are banned."
-msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
+msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
-#, perl-format
-msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
-msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:723
+msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
+msgstr ""
+"Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
+"ciasteczka (ang. cookies)"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "missing %s parameter"
+msgstr "brakujący parametr %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
 msgid "new feed"
 msgstr "nowy kanał RSS"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
 msgid "posts"
 msgstr "wpisy"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
 msgid "new"
 msgstr "nowy wpis"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "wygasający wpis %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
-msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
+msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
+#, fuzzy
+msgid "feed not found"
+msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
-#, perl-format
-msgid "processed ok at "
-msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu "
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:314
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
 msgid "There are no broken links!"
-msgstr "odnośniki są aktualne!"
+msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
+msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "awaria fortunki"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
-msgid "googlecalendar failed to find url in html"
-msgstr ""
-"awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
-"stronie HTML"
+#, fuzzy
+msgid "failed to find url in html"
+msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
+#, fuzzy
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
+#, perl-format
+msgid "bad size \"%s\""
+msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to read %s: %s"
+msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to resize: %s"
+msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
 "pomocą parametru --url"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:97
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:370
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr "Tytuł nowego wpisu"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:161
+#, perl-format
+msgid "nonexistant template %s"
+msgstr "brakujący szablon %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:192 ../IkiWiki/Render.pm:103
+msgid "Discussion"
+msgstr "Dyskusja"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:403
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
-msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
+msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
+#, fuzzy
+msgid "failed to run dot"
+msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
-msgid "linkmap failed to run dot"
-msgstr "awaria wtyczki linkmap"
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
+#, perl-format
+msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
+msgstr ""
+"strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
+"teraz edytowana"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
 #, perl-format
@@ -143,6 +226,11 @@ msgstr ""
 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
+#, fuzzy
+msgid "stylesheet not found"
+msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Kopie lustrzane"
@@ -151,35 +239,39 @@ msgstr "Kopie lustrzane"
 msgid "Mirror"
 msgstr "Kopia lustrzana"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Więcej o OpenID"
+#: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
+msgid "more"
+msgstr "więcej"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Pobierz OpenID"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
-msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
+msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
 
@@ -199,6 +291,79 @@ msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "awaria wtyczki polygen"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
+msgid "missing formula"
+msgstr "brakująca reguła"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+msgid "unknown formula"
+msgstr "nieznana reguła"
+
+#. translators: These descriptions of times of day are used
+#. translators: in messages like "last edited <description>".
+#. translators: %A is the name of the day of the week, while
+#. translators: %A- is the name of the previous day.
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
+msgid "late %A- night"
+msgstr "późną nocą w %A-"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
+msgid "in the wee hours of %A- night"
+msgstr "po północy w %A-"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
+msgid "terribly early %A morning"
+msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
+msgid "early %A morning"
+msgstr "wcześnym rankiem w %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
+#, fuzzy
+msgid "mid-morning %A"
+msgstr "rankiem w %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
+msgid "late %A morning"
+msgstr "późnym rankiem w %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
+msgid "at lunch time on %A"
+msgstr "w porze obiadowej w %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
+msgid "%A afternoon"
+msgstr "po południu w %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
+msgid "late %A afternoon"
+msgstr "późnym popołudniem %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
+msgid "%A evening"
+msgstr "wieczorem w %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
+msgid "late %A evening"
+msgstr "późnym wieczorem w %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
+msgid "%A night"
+msgstr "nocą w %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
+msgid "at teatime on %A"
+msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+msgid "at midnight"
+msgstr "o północy"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
+msgid "at noon on %A"
+msgstr "w południe w %A"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -213,25 +378,85 @@ msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
-msgid "shortcut missing name or url parameter"
-msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
+#, fuzzy
+msgid "missing name or url parameter"
+msgstr "brakujący parametr name lub url"
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
-#, perl-format
-msgid "shortcut %s points to %s"
-msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
+msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
-msgstr ""
-"Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
+#, fuzzy
+msgid "failed to parse any smileys"
+msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
+#, fuzzy
+msgid "parse error"
+msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
+msgid "bad featurepoint diameter"
+msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
+msgid "bad featurepoint location"
+msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
+msgid "missing values"
+msgstr "brakujące wartości"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "bad height value"
+msgstr "nieprawidłowa wysokość"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
+#, fuzzy
+msgid "missing width parameter"
+msgstr "brakujący parametr width"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
+#, fuzzy
+msgid "bad width value"
+msgstr "nieprawidłowa szerokość"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
+#, fuzzy
+msgid "failed to run php"
+msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
+msgid "cannot find file"
+msgstr "nie można znaleźć pliku"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
+msgid "unknown data format"
+msgstr "nieznany format danych"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
+msgid "empty data"
+msgstr "brak danych"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
+msgid "Direct data download"
+msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "parse fail at line %d: %s"
+msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
-msgid "template missing id parameter"
-msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
+#, fuzzy
+msgid "missing id parameter"
+msgstr "brakujący parametr id"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
 #, perl-format
@@ -239,90 +464,87 @@ msgid "template %s not found"
 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
-msgid "template failed to process:"
-msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
+#, fuzzy
+msgid "failed to process:"
+msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
 
 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
 msgstr ""
-"Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
-"nieustawionego parametru REV"
-
-#: ../IkiWiki/Render.pm:98
-msgid "Discussion"
-msgstr "Dyskusja"
+"Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
+"commit z powodu nieustawionego parametru REV"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:228 ../IkiWiki/Render.pm:248
+#: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:283
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
-msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
+msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:288
+#: ../IkiWiki/Render.pm:323
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "usuwanie starej strony %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:307
+#: ../IkiWiki/Render.pm:356
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
-msgstr "przeszukiwanie strony %s"
+msgstr "skanowanie %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:316
+#: ../IkiWiki/Render.pm:361
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
-msgstr "tworzenie strony %s"
+msgstr "renderowanie %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:328
+#: ../IkiWiki/Render.pm:373
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
-msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
+msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:345
+#: ../IkiWiki/Render.pm:390
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
-msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
+msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:383
+#: ../IkiWiki/Render.pm:428
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
-msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
+msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:395
+#: ../IkiWiki/Render.pm:440
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
-msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
+msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:421
+#: ../IkiWiki/Render.pm:466
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
-msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
+msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
 
 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
 #. translators: is a (probably not translated) error message.
 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
 #, perl-format
 msgid "cannot read %s: %s"
-msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
+msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
 
 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "tworzenie osłon..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "przebudowywanie wiki..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "odświeżanie wiki..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
 msgid "done"
 msgstr "gotowe"
 
@@ -330,10 +552,10 @@ msgstr "gotowe"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
-msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
+msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
 
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
 #, perl-format
@@ -353,31 +575,35 @@ msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
-msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
+msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
-msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
+msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
-msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
+msgstr "pomyślnie utworzono %s"
 
 #: ../ikiwiki.in:13
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
 
-#: ../IkiWiki.pm:99
+#: ../ikiwiki.in:81
+msgid "usage: --set var=value"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki.pm:124
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
 "--url"
 
-#: ../IkiWiki.pm:144 ../IkiWiki.pm:145
+#: ../IkiWiki.pm:175 ../IkiWiki.pm:176
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
@@ -385,7 +611,24 @@ msgstr "Błąd"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:524
+#: ../IkiWiki.pm:667
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono %s"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Więcej o OpenID"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
+
+#~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
+#~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sparkline previewing not implemented"
+#~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"