]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/bg.po
* Add feedshow option to allow reducing the number of items included in
[ikiwiki.git] / po / bg.po
index 81905d0eb760b81a1d1d15cec23e103c9970b5e6..de05863072660b0167a137096822547bcfdd22dd 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-bg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-10 15:32-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-01 21:27-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-12 01:19+0200\n"
 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam@modsodtsys.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
@@ -16,40 +16,39 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
-#. translators: The first parameter is a page name,
-#. translators: second is the user who locked it.
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:51
-#, perl-format
-msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
-msgstr "Страницата „%s” е заключена от потребителя „%s” и не може да бъде променяна"
-
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:141
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:152
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Първо трябва да влезете."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:259
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:262
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Предпочитанията са запазени."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:410 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:162
-#: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:161
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
+#: ../IkiWiki/Render.pm:165
 msgid "discussion"
 msgstr "дискусия"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:449
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:457
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "създаване на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:509
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:474 ../IkiWiki/CGI.pm:517
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "промяна на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:626
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:625
 msgid "You are banned."
 msgstr "Достъпът ви е забранен."
 
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:657
+msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
 #, perl-format
 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
@@ -93,15 +92,15 @@ msgstr "данните от източника предизвикаха греш
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
 #, perl-format
-msgid "processed ok at "
-msgstr "е обработен нормално от "
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "е обработен нормално от %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:314
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "създаване на нова страницa „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Няма „счупени” връзки!"
 
@@ -113,16 +112,22 @@ msgstr "грешшка в приставката „fortune”"
 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
 msgstr "приставката „googlecalendar” не намери URL в HTML-кода"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
-msgstr "Когато се използва „--rss” или „--atom” трябва да се укаже и местоположението на уикито посредством параметъра „--url”"
+msgstr ""
+"Когато се използва „--rss” или „--atom” трябва да се укаже и "
+"местоположението на уикито посредством параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:97
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "непознат вид сортиране „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:370
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
+msgid "Discussion"
+msgstr "Дискусия"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "модулът „RPC::XML::Client” не е намерен; източникът не е проверен"
 
@@ -130,10 +135,18 @@ msgstr "модулът „RPC::XML::Client” не е намерен; източ
 msgid "linkmap failed to run dot"
 msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#, perl-format
+msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
+msgstr ""
+"Страницата „%s” е заключена от потребителя „%s” и не може да бъде променяна"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
 #, perl-format
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
-msgstr "грешка при зареждането на perl-модула „Markdown.pm” (%s) или „/usr/bin/markdown” (%s)"
+msgstr ""
+"грешка при зареждането на perl-модула „Markdown.pm” (%s) или „/usr/bin/"
+"markdown” (%s)"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
@@ -151,7 +164,7 @@ msgstr "Какво е това?"
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Получаване на OpenID номер"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Всички страници имат връзки от други страници."
 
@@ -237,57 +250,55 @@ msgstr "грешка при обработване на шаблона"
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "функцията „getctime” не е реализирана"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
-msgstr "Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
-
-#: ../IkiWiki/Render.pm:98
-msgid "Discussion"
-msgstr "Дискусия"
+msgstr ""
+"Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
+"като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:228 ../IkiWiki/Render.pm:248
+#: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "пропускане на невалидното име на файл „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:288
+#: ../IkiWiki/Render.pm:292
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "премахване на старата страница „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:307
+#: ../IkiWiki/Render.pm:311
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "сканиране на „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:316
+#: ../IkiWiki/Render.pm:320
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:328
+#: ../IkiWiki/Render.pm:332
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, съдържаща препратки към „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:345
+#: ../IkiWiki/Render.pm:349
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, зависеща от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:383
+#: ../IkiWiki/Render.pm:387
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "обновяване на „%s” и осъвременяване на обратните връзки"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:395
+#: ../IkiWiki/Render.pm:399
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "премахване на „%s” понеже не се генерира от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:421
+#: ../IkiWiki/Render.pm:425
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: неуспех при обновяване на страницата „%s”"
@@ -360,11 +371,13 @@ msgstr "успешно генериране на %s"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "формат: ikiwiki [опции] източник местоназначение"
 
-#: ../IkiWiki.pm:99
+#: ../IkiWiki.pm:102
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
-msgstr "При използване на пареметъра „--cgi” е необходимо да се укаже и местоположението на уикито чрез параметъра „--url”"
+msgstr ""
+"При използване на пареметъра „--cgi” е необходимо да се укаже и "
+"местоположението на уикито чрез параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki.pm:144 ../IkiWiki.pm:145
+#: ../IkiWiki.pm:147 ../IkiWiki.pm:148
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
@@ -372,8 +385,7 @@ msgstr "Грешка"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:524
+#: ../IkiWiki.pm:527
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "открита е циклична завидимост при %s на „%s” на дълбочина %i"
-