real redir cycle detection
[ikiwiki.git] / po / sv.po
index db99456e721be4fd6581f100c7a14aecf8f53a1a..4baaff9ecdf72b2b691f00d452d3b003b7557040 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-08 20:46-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-08 19:18-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-10 23:47+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
@@ -15,120 +15,125 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:172
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Du måste logga in först."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:224
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:234
 msgid "Login"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:225
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar sparades."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:226
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:236
 msgid "Admin"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:283
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:294
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Inställningar sparades."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:348
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:354
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
-#: ../IkiWiki/Render.pm:166
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:443 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Render.pm:179
 msgid "discussion"
 msgstr "diskussion"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:473
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:489
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "skapar %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:490 ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:516
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:542 ../IkiWiki/CGI.pm:586
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:507 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:536
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "redigerar %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:683
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:711
 msgid "You are banned."
 msgstr "Du är bannlyst."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:715
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:731
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "mall saknar id-parameter"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
 msgid "new feed"
 msgstr "ny kanal"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
 msgid "posts"
 msgstr "inlägg"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
 msgid "new"
 msgstr "ny"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "låter %s gå ut (%s dagar gammal)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "låter %s gå ut"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
 #, perl-format
 msgid "processed ok at %s"
 msgstr "behandlad ok på %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "kontrollerar kanalen %s ..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "kunde inte hitta kanalen på %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
 #, fuzzy
 msgid "feed not found"
 msgstr "mallen %s hittades inte"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
 #, perl-format
 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "kanalen kraschade XML::Feed!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "skapar nya sidan %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
+#, perl-format
+msgid "%s from %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Det finns inga trasiga länkar!"
 
@@ -146,59 +151,59 @@ msgstr "fortune misslyckades"
 msgid "failed to find url in html"
 msgstr "googlecalendar misslyckades med att hitta url i html"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
 #, fuzzy
 msgid "failed to run graphviz"
 msgstr "linkmap misslyckades att köra dot"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
-#, fuzzy, perl-format
-msgid "%s not found"
-msgstr "mallen %s hittades inte"
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "misslyckades med att skriva %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "misslyckades med att skriva %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "misslyckades med att skriva %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr "Måste ange url till wiki med --url när --rss eller --atom används"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "okänd sorteringstyp %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
 msgid "Discussion"
 msgstr "Diskussion"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "RPC::XML::Client hittades inte, pingar inte"
 
@@ -219,7 +224,17 @@ msgstr ""
 "misslyckades med att läsa in Perl-modulen Markdown.pm (%s) eller /usr/bin/"
 "markdown (%s)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:80
+#, fuzzy
+msgid "redir page not found"
+msgstr "mallen %s hittades inte"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:92
+#, fuzzy
+msgid "redir cycle is not allowed"
+msgstr "mallen %s hittades inte"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:129
 #, fuzzy
 msgid "stylesheet not found"
 msgstr "mallen %s hittades inte"
@@ -248,19 +263,23 @@ msgstr "Skaffa ett OpenID"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Alla sidor länkas till av andra sidor."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Kontot har skapats. Du kan nu logga in."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:150
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Fel vid skapandet av konto."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:171
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Misslyckades med att skicka e-post"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:173
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Ditt lösenord har skickats till dig via e-post."
 
@@ -280,11 +299,11 @@ msgstr "polygen inte installerad"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "polygen misslyckades"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
 msgid "missing formula"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
 msgid "unknown formula"
 msgstr ""
 
@@ -378,7 +397,7 @@ msgstr "genväg saknar parameter för namn eller url"
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "genvägen %s pekar på %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
+#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
 #, fuzzy
 msgid "failed to parse any smileys"
 msgstr "misslyckades med att tolka smilisar, inaktiverar instick"
@@ -420,23 +439,23 @@ msgstr "linkmap misslyckades att köra dot"
 msgid "failed to run php"
 msgstr "linkmap misslyckades att köra dot"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "misslyckades med att skriva %s: %s"
@@ -456,11 +475,44 @@ msgstr "mallen %s hittades inte"
 msgid "failed to process:"
 msgstr "misslyckades med att behandla mall:"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
+msgid "missing tex code"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
+msgid "code includes disallowed latex commands"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate image from code"
+msgstr "misslyckades med att skriva %s: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
+msgid "(not toggleable in preview mode)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "getctime inte implementerad"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
+#, fuzzy
+msgid ""
+"REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+"notifications"
+msgstr ""
+"REV är inte inställt, kör inte från svn post-commit-hook, kan inte skicka "
+"notifieringar"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
+#, fuzzy
+msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+msgstr ""
+"REV är inte inställt, kör inte från svn post-commit-hook, kan inte skicka "
+"notifieringar"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
@@ -468,47 +520,47 @@ msgstr ""
 "REV är inte inställt, kör inte från svn post-commit-hook, kan inte skicka "
 "notifieringar"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
+#: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "hoppar över felaktigt filnamn %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:310
+#: ../IkiWiki/Render.pm:337
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "tar bort gammal sida %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:338
+#: ../IkiWiki/Render.pm:370
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "söker av %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:343
+#: ../IkiWiki/Render.pm:375
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "ritar upp %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:355
+#: ../IkiWiki/Render.pm:387
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "ritar upp %s, vilken länkar till %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:372
+#: ../IkiWiki/Render.pm:404
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "ritar upp %s, vilken är beroende av %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:410
+#: ../IkiWiki/Render.pm:442
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "ritar upp %s, för att uppdatera dess bakåtlänkar"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:422
+#: ../IkiWiki/Render.pm:454
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "tar bort %s, som inte längre ritas upp av %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:448
+#: ../IkiWiki/Render.pm:480
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: kan inte rita upp %s"
@@ -566,13 +618,13 @@ msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "misslyckades med att skriva %s: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "misslyckades med att kompilera %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "generering av %s lyckades"
@@ -581,11 +633,15 @@ msgstr "generering av %s lyckades"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "användning: ikiwiki [flaggor] källa mål"
 
-#: ../IkiWiki.pm:107
+#: ../ikiwiki.in:83
+msgid "usage: --set var=value"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki.pm:129
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr "Måste ange url till wiki med --url när --cgi används"
 
-#: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
+#: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
@@ -593,11 +649,15 @@ msgstr "Fel"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:631
+#: ../IkiWiki.pm:722
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "%s förbehandlingsslinga detekterades på %s, djup %i"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "mallen %s hittades inte"
+
 #~ msgid "What's this?"
 #~ msgstr "Vad är det här?"