]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/bg.po
web commit by http://subvert.org.uk/~bma/: Add my thoughts on some of the issues.
[ikiwiki.git] / po / bg.po
index 783d391b398b6f3f227690689d464dd36c60d421..f3edd8becac716d4906c0d8f9a4563fe7b805b4d 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-bg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-04-06 16:36-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-22 16:49-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-12 01:19+0200\n"
 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam@modsodtsys.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
@@ -16,92 +16,115 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:154
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:172
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Първо трябва да влезете."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:274
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:234
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Предпочитанията са запазени."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:236
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:294
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Предпочитанията са запазени."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:339
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:353
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:175 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
-#: ../IkiWiki/Render.pm:166
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:432 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:208 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Render.pm:179
 msgid "discussion"
 msgstr "дискусия"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:464
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:478
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "създаване на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:514 ../IkiWiki/CGI.pm:524
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:550 ../IkiWiki/CGI.pm:594
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "промяна на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:674
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:688
 msgid "You are banned."
 msgstr "Достъпът ви е забранен."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:706
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:708
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "липсващ параметър „id” на шаблона"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
 msgid "new feed"
 msgstr "нов източник"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
 msgid "posts"
 msgstr "съобщения"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
 msgid "new"
 msgstr "ново"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "премахване на „%s” (на %s дни)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "премахване на „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "е обработен нормално от %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "проверка на източника „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "не е намерен източник на адрес „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
-msgid "feed crashed XML::Feed!"
-msgstr "данните от източника предизвикаха грешка в модула XML::Feed!"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
+#, fuzzy
+msgid "feed not found"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
 #, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "е обработен нормално от %s"
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "данните от източника предизвикаха грешка в модула XML::Feed!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "създаване на нова страницa „%s”"
@@ -110,8 +133,9 @@ msgstr "създаване на нова страницa „%s”"
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Няма „счупени” връзки!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
-msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
@@ -123,48 +147,61 @@ msgstr "грешшка в приставката „fortune”"
 msgid "failed to find url in html"
 msgstr "приставката „googlecalendar” не намери URL в HTML-кода"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
-#, fuzzy, perl-format
-msgid "%s not found"
-msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
+#, fuzzy
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:39
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
 "Когато се използва „--rss” или „--atom” трябва да се укаже и "
 "местоположението на уикито посредством параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:130
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "непознат вид сортиране „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:152
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:170
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:185
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216 ../IkiWiki/Render.pm:103
 msgid "Discussion"
 msgstr "Дискусия"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:396
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:429
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "модулът „RPC::XML::Client” не е намерен; източникът не е проверен"
 
@@ -173,7 +210,7 @@ msgstr "модулът „RPC::XML::Client” не е намерен; източ
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr ""
@@ -203,11 +240,11 @@ msgstr "Огледало"
 msgid "more"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Какво е това?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Получаване на OpenID номер"
 
@@ -215,23 +252,23 @@ msgstr "Получаване на OpenID номер"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Всички страници имат връзки от други страници."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(използвайте СобственоимеФамилия)"
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Акаунтът е създаден. Можете да влезете."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Грешка при създаване на акаунта."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Грешка при изпращане на поща"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Паролата ви е изпратена по пощата."
 
@@ -251,11 +288,11 @@ msgstr "не е инсталиран polygen"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "грешка при изпълнението на poligen"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
 msgid "missing formula"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
 msgid "unknown formula"
 msgstr ""
 
@@ -280,7 +317,7 @@ msgid "early %A morning"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
-msgid "in mid-morning %A"
+msgid "mid-morning %A"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
@@ -391,23 +428,23 @@ msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълне
 msgid "failed to run php"
 msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
@@ -427,11 +464,40 @@ msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
 msgid "failed to process:"
 msgstr "грешка при обработване на шаблона"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:30
+msgid "missing tex code"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:37
+msgid "code includes disallowed latex commands"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate image from code"
+msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "функцията „getctime” не е реализирана"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:465
+#, fuzzy
+msgid ""
+"REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+"notifications"
+msgstr ""
+"Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
+"като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:468
+#, fuzzy
+msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+msgstr ""
+"Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
+"като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
@@ -439,47 +505,47 @@ msgstr ""
 "Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
 "като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
+#: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:283
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "пропускане на невалидното име на файл „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:310
+#: ../IkiWiki/Render.pm:323
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "премахване на старата страница „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:330
+#: ../IkiWiki/Render.pm:356
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "сканиране на „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:340
+#: ../IkiWiki/Render.pm:361
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:352
+#: ../IkiWiki/Render.pm:373
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, съдържаща препратки към „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:369
+#: ../IkiWiki/Render.pm:390
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, зависеща от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:407
+#: ../IkiWiki/Render.pm:428
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "обновяване на „%s” и осъвременяване на обратните връзки"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:419
+#: ../IkiWiki/Render.pm:440
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "премахване на „%s” понеже не се генерира от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:445
+#: ../IkiWiki/Render.pm:466
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: неуспех при обновяване на страницата „%s”"
@@ -511,7 +577,7 @@ msgstr "готово"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "обновяване на страниците от уики „%s”: %s от потребител „%s”"
@@ -537,13 +603,13 @@ msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "крешка при компилиране на файла %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "успешно генериране на %s"
@@ -552,13 +618,17 @@ msgstr "успешно генериране на %s"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "формат: ikiwiki [опции] източник местоназначение"
 
-#: ../IkiWiki.pm:105
+#: ../ikiwiki.in:81
+msgid "usage: --set var=value"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki.pm:126
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "При използване на пареметъра „--cgi” е необходимо да се укаже и "
 "местоположението на уикито чрез параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki.pm:152 ../IkiWiki.pm:153
+#: ../IkiWiki.pm:191 ../IkiWiki.pm:192
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
@@ -566,11 +636,21 @@ msgstr "Грешка"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:614
+#: ../IkiWiki.pm:688
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "открита е циклична завидимост при %s на „%s” на дълбочина %i"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Какво е това?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(използвайте СобственоимеФамилия)"
+
 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
 #~ msgstr "приставката „aggregate” изисква указването на параметър „%s”"