]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - IkiWiki/Plugin/skeleton.pm
increase plugin interface to 1.02
[ikiwiki.git] / IkiWiki / Plugin / skeleton.pm
index 89308c45fb973fbf3a6643a14d86b6f2e3cc684b..8b51b155081c20a943f2b0dc2ffb8db29441be95 100644 (file)
 #!/usr/bin/perl
 # Ikiwiki skeleton plugin. Replace "skeleton" with the name of your plugin
 #!/usr/bin/perl
 # Ikiwiki skeleton plugin. Replace "skeleton" with the name of your plugin
-# in the lines below, and flesh out the code to make it do something.
+# in the lines below, remove hooks you don't use, and flesh out the code to
+# make it do something.
 package IkiWiki::Plugin::skeleton;
 
 use warnings;
 use strict;
 package IkiWiki::Plugin::skeleton;
 
 use warnings;
 use strict;
-use IkiWiki;
+use IkiWiki '1.02';
 
 sub import { #{{{
 
 sub import { #{{{
-       IkiWiki::hook(type => "preprocess", id => "skeleton", 
-               call => \&preprocess);
+       hook(type => "getopt", id => "skeleton",  call => \&getopt);
+       hook(type => "checkconfig", id => "skeleton", call => \&checkconfig);
+       hook(type => "preprocess", id => "skeleton", call => \&preprocess);
+       hook(type => "filter", id => "skeleton", call => \&filter);
+       hook(type => "htmlize", id => "skeleton", call => \&htmlize);
+       hook(type => "sanitize", id => "skeleton", call => \&sanitize);
+       hook(type => "format", id => "skeleton", call => \&format);
+       hook(type => "pagetemplate", id => "skeleton", call => \&pagetemplate);
+       hook(type => "delete", id => "skeleton", call => \&delete);
+       hook(type => "change", id => "skeleton", call => \&change);
+       hook(type => "cgi", id => "skeleton", call => \&cgi);
+       hook(type => "auth", id => "skeleton", call => \&auth);
+       hook(type => "canedit", id => "skeleton", call => \&canedit);
+       hook(type => "formbuilder_setup", id => "skeleton", call => \&formbuilder_setup);
+       hook(type => "formbuilder", id => "skeleton", call => \&formbuilder);
+       hook(type => "savestate", id => "savestate", call => \&savestate);
 } # }}}
 
 } # }}}
 
+sub getopt () { #{{{
+       debug("skeleton plugin getopt");
+} #}}}
+
+sub checkconfig () { #{{{
+       debug("skeleton plugin checkconfig");
+} #}}}
+
 sub preprocess (@) { #{{{
        my %params=@_;
 
        return "skeleton plugin result";
 } # }}}
 
 sub preprocess (@) { #{{{
        my %params=@_;
 
        return "skeleton plugin result";
 } # }}}
 
+sub filter (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+       
+       debug("skeleton plugin running as filter");
+
+       return $params{content};
+} # }}}
+
+sub htmlize (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+
+       debug("skeleton plugin running as htmlize");
+
+       return $params{content};
+} # }}}
+
+sub sanitize (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+       
+       debug("skeleton plugin running as a sanitizer");
+
+       return $params{content};
+} # }}}
+
+sub format (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+       
+       debug("skeleton plugin running as a formatter");
+
+       return $params{content};
+} # }}}
+
+sub pagetemplate (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+       my $page=$params{page};
+       my $template=$params{template};
+       
+       debug("skeleton plugin running as a pagetemplate hook");
+} # }}}
+
+sub delete (@) { #{{{
+       my @files=@_;
+
+       debug("skeleton plugin told that files were deleted: @files");
+} #}}}
+
+sub change (@) { #{{{
+       my @files=@_;
+
+       debug("skeleton plugin told that changed files were rendered: @files");
+} #}}}
+
+sub cgi ($) { #{{{
+       my $cgi=shift;
+
+       debug("skeleton plugin running in cgi");
+} #}}}
+
+sub auth ($$) { #{{{
+       my $cgi=shift;
+       my $session=shift;
+
+       debug("skeleton plugin running in auth");
+} #}}}
+
+sub canedit ($$$) { #{{{
+       my $page=shift;
+       my $cgi=shift;
+       my $session=shift;
+
+       debug("skeleton plugin running in canedit");
+} #}}}
+
+sub formbuilder_setup (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+       
+       debug("skeleton plugin running in formbuilder_setup");
+} # }}}
+
+sub formbuilder (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+       
+       debug("skeleton plugin running in formbuilder");
+} # }}}
+
+sub savestate () { #{{{
+       debug("skeleton plugin running in savestate");
+} #}}}
+
 1
 1