]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/bg.po
if NOTAINT is not set, disable tainting
[ikiwiki.git] / po / bg.po
index 8167e9bae293864f049ca889b51e92c4ecf122a0..75dfb7823f3db91ee5a82775137cedd79f438007 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-bg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-27 21:18-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-03 14:52-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-12 01:19+0200\n"
 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam@modsodtsys.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
@@ -16,127 +16,236 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
-#. translators: The first parameter is a page name,
-#. translators: second is the user who locked it.
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:51
-#, perl-format
-msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
-msgstr ""
-"Страницата „%s” е заключена от потребителя „%s” и не може да бъде променяна"
-
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:140
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:125
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Първо трябва да влезете."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:257
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
+msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:184
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:185
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Предпочитанията са запазени."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:186
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:235
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Предпочитанията са запазени."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:407 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
-#: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:165
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:291
+#, perl-format
+msgid "%s is not an editable page"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:382 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:241 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
+#: ../IkiWiki/Render.pm:175
 msgid "discussion"
 msgstr "дискусия"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:446
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:429
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "създаване на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:463 ../IkiWiki/CGI.pm:506
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:447 ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:476
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:554
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "промяна на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:629
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:643
 msgid "You are banned."
 msgstr "Достъпът ви е забранен."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:656
-msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
-msgstr ""
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
-#, perl-format
-msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
-msgstr "приставката „aggregate” изисква указването на параметър „%s”"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:72
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "missing %s parameter"
+msgstr "липсващ параметър „id” на шаблона"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:100
 msgid "new feed"
 msgstr "нов източник"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
 msgid "posts"
 msgstr "съобщения"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:116
 msgid "new"
 msgstr "ново"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:232
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "премахване на „%s” (на %s дни)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:239
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "премахване на „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:265
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "е обработен нормално от %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:270
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "проверка на източника „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:275
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "не е намерен източник на адрес „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
-msgid "feed crashed XML::Feed!"
-msgstr "данните от източника предизвикаха грешка в модула XML::Feed!"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:290
+#, fuzzy
+msgid "feed not found"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:301
 #, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "е обработен нормално от %s"
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:307
+#, perl-format
+msgid "(feed entities escaped)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:313
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "данните от източника предизвикаха грешка в модула XML::Feed!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:387
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "създаване на нова страницa „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:40
+#, perl-format
+msgid "%s from %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:47
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Няма „счупени” връзки!"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:41
+#, fuzzy
+msgid "template not specified"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:44
+#, fuzzy
+msgid "match not specified"
+msgstr "не е указан файл на обвивката"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:49
+#, perl-format
+msgid "edittemplate %s registered for %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:111
+#, fuzzy
+msgid "failed to process"
+msgstr "грешка при обработване на шаблона"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "грешшка в приставката „fortune”"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
-msgid "googlecalendar failed to find url in html"
+#, fuzzy
+msgid "failed to find url in html"
 msgstr "приставката „googlecalendar” не намери URL в HTML-кода"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
+#, fuzzy
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:53
+#, perl-format
+msgid "bad size \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:67
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to read %s: %s"
+msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:70
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to resize: %s"
+msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
 "Когато се използва „--rss” или „--atom” трябва да се укаже и "
 "местоположението на уикито посредством параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "непознат вид сортиране „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:200
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216
+#, perl-format
+msgid "nonexistant template %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:249 ../IkiWiki/Render.pm:99
+msgid "Discussion"
+msgstr "Дискусия"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:463
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "модулът „RPC::XML::Client” не е намерен; източникът не е проверен"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
-msgid "linkmap failed to run dot"
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
+#, fuzzy
+msgid "failed to run dot"
 msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:29
+#, perl-format
+msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
+msgstr ""
+"Страницата „%s” е заключена от потребителя „%s” и не може да бъде променяна"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
 #, perl-format
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
@@ -144,6 +253,21 @@ msgstr ""
 "грешка при зареждането на perl-модула „Markdown.pm” (%s) или „/usr/bin/"
 "markdown” (%s)"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:119
+#, fuzzy
+msgid "stylesheet not found"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
+#, fuzzy
+msgid "redir page not found"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:156
+#, fuzzy
+msgid "redir cycle is not allowed"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Огледала"
@@ -152,35 +276,39 @@ msgstr "Огледала"
 msgid "Mirror"
 msgstr "Огледало"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Какво е това?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
+msgid "more"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Получаване на OpenID номер"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Всички страници имат връзки от други страници."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(използвайте СобственоимеФамилия)"
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Акаунтът е създаден. Можете да влезете."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Грешка при създаване на акаунта."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Грешка при изпращане на поща"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Паролата ви е изпратена по пощата."
 
@@ -200,6 +328,88 @@ msgstr "не е инсталиран polygen"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "грешка при изпълнението на poligen"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+msgid "missing formula"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
+msgid "unknown formula"
+msgstr ""
+
+#. translators: These descriptions of times of day are used
+#. translators: in messages like "last edited <description>".
+#. translators: %A is the name of the day of the week, while
+#. translators: %A- is the name of the previous day.
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
+msgid "late %A- night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
+msgid "in the wee hours of %A- night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
+msgid "terribly early %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
+msgid "early %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
+msgid "mid-morning %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
+msgid "late %A morning"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
+msgid "at lunch time on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
+msgid "%A afternoon"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
+msgid "late %A afternoon"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
+msgid "%A evening"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
+msgid "late %A evening"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
+msgid "%A night"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
+msgid "at teatime on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:82
+msgid "at midnight"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:85
+msgid "at noon on %A"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:74
+#, fuzzy
+msgid "missing page"
+msgstr "липсващ параметър „id” на шаблона"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:76
+#, perl-format
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
@@ -213,24 +423,89 @@ msgstr "изчистване на индекса за търсене на hypere
 msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "обновяване на индекса за търсене на hyperestraier"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
-msgid "shortcut missing name or url parameter"
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:18
+msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
+#, fuzzy
+msgid "missing name or url parameter"
 msgstr "препратката няма указани параметрите „name” или „url”"
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
-#, perl-format
-msgid "shortcut %s points to %s"
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "препратката „%s” сочи към „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
+#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
+#, fuzzy
+msgid "failed to parse any smileys"
 msgstr "няма разпознати усмивки; изключване на приставката „smiley”"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
+#, fuzzy
+msgid "parse error"
+msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
+msgid "bad featurepoint diameter"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
+msgid "bad featurepoint location"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
+msgid "missing values"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
+#, fuzzy
+msgid "bad height value"
+msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
+#, fuzzy
+msgid "missing width parameter"
+msgstr "липсващ параметър „id” на шаблона"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
+#, fuzzy
+msgid "bad width value"
+msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
+#, fuzzy
+msgid "failed to run php"
+msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
+msgid "cannot find file"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:64
+msgid "unknown data format"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
+msgid "empty data"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:92
+msgid "Direct data download"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:126
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "parse fail at line %d: %s"
+msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
-msgid "template missing id parameter"
+#, fuzzy
+msgid "missing id parameter"
 msgstr "липсващ параметър „id” на шаблона"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
@@ -239,66 +514,72 @@ msgid "template %s not found"
 msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
-msgid "template failed to process:"
+#, fuzzy
+msgid "failed to process:"
 msgstr "грешка при обработване на шаблона"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
-msgid "getctime not implemented"
-msgstr "функцията „getctime” не е реализирана"
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
+msgid "missing tex code"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
-msgid ""
-"REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
-"notifications"
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
+msgid "code includes disallowed latex commands"
 msgstr ""
-"Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
-"като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:101
-msgid "Discussion"
-msgstr "Дискусия"
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:96
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate image from code"
+msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
+#: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
+msgid "(not toggleable in preview mode)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:62
+msgid "getctime not implemented"
+msgstr "функцията „getctime” не е реализирана"
+
+#: ../IkiWiki/Render.pm:273 ../IkiWiki/Render.pm:294
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "пропускане на невалидното име на файл „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:292
+#: ../IkiWiki/Render.pm:343
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "премахване на старата страница „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:311
+#: ../IkiWiki/Render.pm:384
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "сканиране на „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:320
+#: ../IkiWiki/Render.pm:389
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:332
+#: ../IkiWiki/Render.pm:410
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, съдържаща препратки към „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:349
+#: ../IkiWiki/Render.pm:431
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, зависеща от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:387
+#: ../IkiWiki/Render.pm:470
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "обновяване на „%s” и осъвременяване на обратните връзки"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:399
+#: ../IkiWiki/Render.pm:482
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "премахване на „%s” понеже не се генерира от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:425
+#: ../IkiWiki/Render.pm:508
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: неуспех при обновяване на страницата „%s”"
@@ -314,27 +595,18 @@ msgstr "грешка при четене на „%s”: %s"
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "генериране на обвивки..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "обновяване на уики..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "осъвременяване на уики..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
 msgid "done"
 msgstr "готово"
 
-#. translators: The three variables are the name of the wiki,
-#. translators: A list of one or more pages that were changed,
-#. translators: And the name of the user making the change.
-#. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
-#, perl-format
-msgid "update of %s's %s by %s"
-msgstr "обновяване на страниците от уики „%s”: %s от потребител „%s”"
-
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
 #, perl-format
 msgid "%s doesn't seem to be executable"
@@ -350,19 +622,19 @@ msgstr "не е указан файл на обвивката"
 
 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
 #. translators: a (probably not translated) error message.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "крешка при компилиране на файла %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "успешно генериране на %s"
@@ -371,13 +643,17 @@ msgstr "успешно генериране на %s"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "формат: ikiwiki [опции] източник местоназначение"
 
-#: ../IkiWiki.pm:103
+#: ../ikiwiki.in:81
+msgid "usage: --set var=value"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki.pm:127
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "При използване на пареметъра „--cgi” е необходимо да се укаже и "
 "местоположението на уикито чрез параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki.pm:148 ../IkiWiki.pm:149
+#: ../IkiWiki.pm:196 ../IkiWiki.pm:197
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
@@ -385,7 +661,51 @@ msgstr "Грешка"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:528
+#: ../IkiWiki.pm:750
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "открита е циклична завидимост при %s на „%s” на дълбочина %i"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+#~ "notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се "
+#~ "изпълнява като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени "
+#~ "известявания"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се "
+#~ "изпълнява като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени "
+#~ "известявания"
+
+#~ msgid ""
+#~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
+#~ "notifications"
+#~ msgstr ""
+#~ "Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се "
+#~ "изпълнява като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени "
+#~ "известявания"
+
+#~ msgid "update of %s's %s by %s"
+#~ msgstr "обновяване на страниците от уики „%s”: %s от потребител „%s”"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Какво е това?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(използвайте СобственоимеФамилия)"
+
+#~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
+#~ msgstr "приставката „aggregate” изисква указването на параметър „%s”"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sparkline previewing not implemented"
+#~ msgstr "функцията „getctime” не е реализирана"