]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
fix relativedate timezone inclusion
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 2b5a313f3f978663aeaee30871bc86b507d493e1..5b19ab48b3efc7ce984e44e86557873852de86a1 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-10-17 13:14-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-19 19:12-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1166
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1173
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -90,8 +90,8 @@ msgstr "đang mãn hạn %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
 #, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "đã xử lý được ở %s"
+msgid "last checked %s"
+msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
 #, perl-format
@@ -154,20 +154,20 @@ msgstr "Lỗi gửi thư"
 msgid "Failed to delete file from S3: "
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:48
+#: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
 #, perl-format
 msgid "there is already a page named %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:81
+#: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:82
 msgid "prohibited by allowed_attachments"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:189
+#: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:190
 msgid "bad attachment filename"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:231
+#: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:232
 msgid "attachment upload"
 msgstr ""
 
@@ -958,12 +958,12 @@ msgstr ""
 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:1149
+#: ../IkiWiki.pm:1156
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
-#: ../IkiWiki.pm:1658
+#: ../IkiWiki.pm:1665
 msgid "yes"
 msgstr ""
 
@@ -987,6 +987,9 @@ msgstr ""
 msgid "What is the domain name of the web server?"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "processed ok at %s"
+#~ msgstr "đã xử lý được ở %s"
+
 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
 #~ msgstr "Mật khẩu đã được gửi đính kèm thư cho bạn."