releasing version 2.00
[ikiwiki.git] / po / bg.po
index 71831b25f80f0843bd23f8dce021601050c9863d..e98b6ab84d0830aea6eff6122c2b7fd7dadf3239 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-bg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-21 14:36-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-04-29 19:27-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-12 01:19+0200\n"
 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam@modsodtsys.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
@@ -20,38 +20,51 @@ msgstr ""
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Първо трябва да влезете."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:274
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:222
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:223
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Предпочитанията са запазени."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:224
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:281
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Предпочитанията са запазени."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:339
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:346
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
-#: ../IkiWiki/Render.pm:165
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:425 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
+#: ../IkiWiki/Render.pm:166
 msgid "discussion"
 msgstr "дискусия"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:464
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:471
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "създаване на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:488 ../IkiWiki/CGI.pm:503 ../IkiWiki/CGI.pm:514
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:540 ../IkiWiki/CGI.pm:584
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "промяна на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:674
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:681
 msgid "You are banned."
 msgstr "Достъпът ви е забранен."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:706
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:713
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
@@ -84,24 +97,34 @@ msgstr "премахване на „%s”"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
 #, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "е обработен нормално от %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
+#, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "проверка на източника „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "не е намерен източник на адрес „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
-msgid "feed crashed XML::Feed!"
-msgstr "данните от източника предизвикаха грешка в модула XML::Feed!"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
+#, fuzzy
+msgid "feed not found"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
 #, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "е обработен нормално от %s"
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "данните от източника предизвикаха грешка в модула XML::Feed!"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "създаване на нова страницa „%s”"
@@ -110,7 +133,7 @@ msgstr "създаване на нова страницa „%s”"
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Няма „счупени” връзки!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:17
 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
 msgstr ""
 
@@ -123,6 +146,15 @@ msgstr "грешшка в приставката „fortune”"
 msgid "failed to find url in html"
 msgstr "приставката „googlecalendar” не намери URL в HTML-кода"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
+#, fuzzy
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "%s not found"
@@ -133,13 +165,13 @@ msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
@@ -150,25 +182,29 @@ msgstr ""
 "Когато се използва „--rss” или „--atom” трябва да се укаже и "
 "местоположението на уикито посредством параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "непознат вид сортиране „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
 msgid "Discussion"
 msgstr "Дискусия"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "модулът „RPC::XML::Client” не е намерен; източникът не е проверен"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
 #, fuzzy
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
@@ -203,11 +239,11 @@ msgstr "Огледало"
 msgid "more"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Какво е това?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:34
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Получаване на OpenID номер"
 
@@ -215,23 +251,19 @@ msgstr "Получаване на OpenID номер"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Всички страници имат връзки от други страници."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(използвайте СобственоимеФамилия)"
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Акаунтът е създаден. Можете да влезете."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:150
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Грешка при създаване на акаунта."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:171
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Грешка при изпращане на поща"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:173
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Паролата ви е изпратена по пощата."
 
@@ -350,7 +382,8 @@ msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "препратката „%s” сочи към „%s”"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
+#, fuzzy
+msgid "failed to parse any smileys"
 msgstr "няма разпознати усмивки; изключване на приставката „smiley”"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
@@ -390,23 +423,23 @@ msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълне
 msgid "failed to run php"
 msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
@@ -430,7 +463,7 @@ msgstr "грешка при обработване на шаблона"
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "функцията „getctime” не е реализирана"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
@@ -438,12 +471,12 @@ msgstr ""
 "Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
 "като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
+#: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "пропускане на невалидното име на файл „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:311
+#: ../IkiWiki/Render.pm:310
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "премахване на старата страница „%s”"
@@ -453,32 +486,32 @@ msgstr "премахване на старата страница „%s”"
 msgid "scanning %s"
 msgstr "сканиране на „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:339
+#: ../IkiWiki/Render.pm:340
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:351
+#: ../IkiWiki/Render.pm:352
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, съдържаща препратки към „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:368
+#: ../IkiWiki/Render.pm:369
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, зависеща от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:406
+#: ../IkiWiki/Render.pm:407
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "обновяване на „%s” и осъвременяване на обратните връзки"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:418
+#: ../IkiWiki/Render.pm:419
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "премахване на „%s” понеже не се генерира от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:444
+#: ../IkiWiki/Render.pm:445
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: неуспех при обновяване на страницата „%s”"
@@ -510,7 +543,7 @@ msgstr "готово"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "обновяване на страниците от уики „%s”: %s от потребител „%s”"
@@ -551,13 +584,13 @@ msgstr "успешно генериране на %s"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "формат: ikiwiki [опции] източник местоназначение"
 
-#: ../IkiWiki.pm:103
+#: ../IkiWiki.pm:107
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "При използване на пареметъра „--cgi” е необходимо да се укаже и "
 "местоположението на уикито чрез параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
+#: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
@@ -565,11 +598,17 @@ msgstr "Грешка"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:573
+#: ../IkiWiki.pm:631
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "открита е циклична завидимост при %s на „%s” на дълбочина %i"
 
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Какво е това?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(използвайте СобственоимеФамилия)"
+
 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
 #~ msgstr "приставката „aggregate” изисква указването на параметър „%s”"