web commit by hb
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 5449e533daf34140eded29cbc75c7837f3346534..d889b61cb3bd74b8ccfab4c71e851f64354a7463 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-15 15:01-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-19 21:47-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -16,41 +16,41 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:152
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:154
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:265
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:267
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:330
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:332
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:420 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
 msgid "discussion"
 msgstr "thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:463
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:465
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:480 ../IkiWiki/CGI.pm:508 ../IkiWiki/CGI.pm:541
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:482 ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:543
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:649
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:651
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:681
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:683
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
@@ -128,11 +128,11 @@ msgstr ""
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:169 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Render.pm:101
 msgid "Discussion"
 msgstr "Thảo luận"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:382
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:387
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -158,6 +158,10 @@ msgstr "Nhân bản"
 msgid "Mirror"
 msgstr "Nhân bản"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
+msgid "more"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
 msgid "What's this?"
 msgstr "Cái này là gì?"
@@ -231,7 +235,7 @@ msgid "in mid-morning %A"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
-msgid "in late morning %A"
+msgid "late %A morning"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
@@ -449,7 +453,7 @@ msgstr "Lỗi"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:548
+#: ../IkiWiki.pm:558
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"