]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - IkiWiki/Plugin/skeleton.pm
italisise urls
[ikiwiki.git] / IkiWiki / Plugin / skeleton.pm
index 1201d055c46cff36a6004bc9f6f115b3994c3a58..06b184b0a201ad66037e7c0883045b978eaf2c84 100644 (file)
@@ -6,39 +6,33 @@ package IkiWiki::Plugin::skeleton;
 
 use warnings;
 use strict;
 
 use warnings;
 use strict;
-use IkiWiki;
+use IkiWiki '1.00';
 
 sub import { #{{{
 
 sub import { #{{{
-       IkiWiki::hook(type => "getopt", id => "skeleton", 
-               call => \&getopt);
-       IkiWiki::hook(type => "checkconfig", id => "skeleton", 
-               call => \&checkconfig);
-       IkiWiki::hook(type => "preprocess", id => "skeleton", 
-               call => \&preprocess);
-       IkiWiki::hook(type => "filter", id => "skeleton", 
-               call => \&filter);
-       IkiWiki::hook(type => "htmlize", id => "skeleton",
-               call => \&htmlize);
-       IkiWiki::hook(type => "sanitize", id => "skeleton", 
-               call => \&sanitize);
-       IkiWiki::hook(type => "pagetemplate", id => "skeleton", 
-               call => \&pagetemplate);
-       IkiWiki::hook(type => "delete", id => "skeleton", 
-               call => \&delete);
-       IkiWiki::hook(type => "change", id => "skeleton", 
-               call => \&change);
-       IkiWiki::hook(type => "cgi", id => "skeleton", 
-               call => \&cgi);
-       IkiWiki::hook(type => "savestate", id => "savestate", 
-               call => \&savestate);
+       hook(type => "getopt", id => "skeleton",  call => \&getopt);
+       hook(type => "checkconfig", id => "skeleton", call => \&checkconfig);
+       hook(type => "preprocess", id => "skeleton", call => \&preprocess);
+       hook(type => "filter", id => "skeleton", call => \&filter);
+       hook(type => "htmlize", id => "skeleton", call => \&htmlize);
+       hook(type => "sanitize", id => "skeleton", call => \&sanitize);
+       hook(type => "format", id => "skeleton", call => \&format);
+       hook(type => "pagetemplate", id => "skeleton", call => \&pagetemplate);
+       hook(type => "delete", id => "skeleton", call => \&delete);
+       hook(type => "change", id => "skeleton", call => \&change);
+       hook(type => "cgi", id => "skeleton", call => \&cgi);
+       hook(type => "auth", id => "skeleton", call => \&auth);
+       hook(type => "canedit", id => "skeleton", call => \&canedit);
+       hook(type => "formbuilder_setup", id => "skeleton", call => \&formbuilder_setup);
+       hook(type => "formbuilder", id => "skeleton", call => \&formbuilder);
+       hook(type => "savestate", id => "savestate", call => \&savestate);
 } # }}}
 
 sub getopt () { #{{{
 } # }}}
 
 sub getopt () { #{{{
-       IkiWiki::debug("skeleton plugin getopt");
+       debug("skeleton plugin getopt");
 } #}}}
 
 sub checkconfig () { #{{{
 } #}}}
 
 sub checkconfig () { #{{{
-       IkiWiki::debug("skeleton plugin checkconfig");
+       debug("skeleton plugin checkconfig");
 } #}}}
 
 sub preprocess (@) { #{{{
 } #}}}
 
 sub preprocess (@) { #{{{
@@ -50,25 +44,33 @@ sub preprocess (@) { #{{{
 sub filter (@) { #{{{
        my %params=@_;
        
 sub filter (@) { #{{{
        my %params=@_;
        
-       IkiWiki::debug("skeleton plugin running as filter");
+       debug("skeleton plugin running as filter");
 
        return $params{content};
 } # }}}
 
 
        return $params{content};
 } # }}}
 
-sub htmlize ($) { #{{{
-       my $content=shift;
+sub htmlize (@) { #{{{
+       my %params=@_;
 
 
-       IkiWiki::debug("skeleton plugin running as htmlize");
+       debug("skeleton plugin running as htmlize");
 
 
-       return $content;
+       return $params{content};
 } # }}}
 
 } # }}}
 
-sub sanitize ($) { #{{{
-       my $content=shift;
+sub sanitize (@) { #{{{
+       my %params=@_;
        
        
-       IkiWiki::debug("skeleton plugin running as a sanitizer");
+       debug("skeleton plugin running as a sanitizer");
 
 
-       return $content;
+       return $params{content};
+} # }}}
+
+sub format (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+       
+       debug("skeleton plugin running as a formatter");
+
+       return $params{content};
 } # }}}
 
 sub pagetemplate (@) { #{{{
 } # }}}
 
 sub pagetemplate (@) { #{{{
@@ -76,29 +78,56 @@ sub pagetemplate (@) { #{{{
        my $page=$params{page};
        my $template=$params{template};
        
        my $page=$params{page};
        my $template=$params{template};
        
-       IkiWiki::debug("skeleton plugin running as a pagetemplate hook");
+       debug("skeleton plugin running as a pagetemplate hook");
 } # }}}
 
 sub delete (@) { #{{{
        my @files=@_;
 
 } # }}}
 
 sub delete (@) { #{{{
        my @files=@_;
 
-       IkiWiki::debug("skeleton plugin told that files were deleted: @files");
+       debug("skeleton plugin told that files were deleted: @files");
 } #}}}
 
 sub change (@) { #{{{
        my @files=@_;
 
 } #}}}
 
 sub change (@) { #{{{
        my @files=@_;
 
-       IkiWiki::debug("skeleton plugin told that changed files were rendered: @files");
+       debug("skeleton plugin told that changed files were rendered: @files");
 } #}}}
 
 sub cgi ($) { #{{{
        my $cgi=shift;
 
 } #}}}
 
 sub cgi ($) { #{{{
        my $cgi=shift;
 
-       IkiWiki::debug("skeleton plugin running in cgi");
+       debug("skeleton plugin running in cgi");
+} #}}}
+
+sub auth ($$) { #{{{
+       my $cgi=shift;
+       my $session=shift;
+
+       debug("skeleton plugin running in auth");
 } #}}}
 
 } #}}}
 
+sub canedit ($$$) { #{{{
+       my $page=shift;
+       my $cgi=shift;
+       my $session=shift;
+
+       debug("skeleton plugin running in canedit");
+} #}}}
+
+sub formbuilder_setup (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+       
+       debug("skeleton plugin running in formbuilder_setup");
+} # }}}
+
+sub formbuilder (@) { #{{{
+       my %params=@_;
+       
+       debug("skeleton plugin running in formbuilder");
+} # }}}
+
 sub savestate () { #{{{
 sub savestate () { #{{{
-       IkiWiki::debug("skeleton plugin running in savestate");
+       debug("skeleton plugin running in savestate");
 } #}}}
 
 1
 } #}}}
 
 1