]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/pl.po
web commit by ManojSrivastava
[ikiwiki.git] / po / pl.po
index 06ec6af1503959e4773ab970ce7933918347d44a..ebc55353e3938f93a5a92bd210ce6e8bc6516a32 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
 # Polish translation of ikiwiki.pot
 # Copyright (C) 2007
 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
-# Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
+# Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
 #
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
+"Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-10 21:24-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
-"Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-05 13:46-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
+"Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:154
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:155
 msgid "You need to log in first."
-msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
+msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:274
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:224
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:225
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferencje zapisane."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:226
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:283
 msgid "Preferences saved."
-msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
+msgstr "Preferencje zapisane."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:340
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:350
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
-msgstr ""
+msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
-#: ../IkiWiki/Render.pm:165
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:429 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:184 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
+#: ../IkiWiki/Render.pm:179
 msgid "discussion"
 msgstr "dyskusja"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:473
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:475
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
-msgstr "tworzenie strony %s"
+msgstr "tworzenie %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:490 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:570
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:493 ../IkiWiki/CGI.pm:509 ../IkiWiki/CGI.pm:521
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:548 ../IkiWiki/CGI.pm:593
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
-msgstr "edycja strony %s"
+msgstr "edycja %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:667
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:691
 msgid "You are banned."
-msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
+msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:699
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:723
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
+"Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
+"ciasteczka (ang. cookies)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
-msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
+msgstr "brakujący parametr %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
 msgid "new feed"
 msgstr "nowy kanał RSS"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
 msgid "posts"
 msgstr "wpisy"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
 msgid "new"
 msgstr "nowy wpis"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "wygasający wpis %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
-msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
+msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
+#, fuzzy
+msgid "feed not found"
+msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
 msgid "feed crashed XML::Feed!"
 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
-#, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
 msgid "There are no broken links!"
-msgstr "odnośniki są aktualne!"
+msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
-msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
-msgstr ""
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
+msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
@@ -120,30 +147,37 @@ msgstr "awaria fortunki"
 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
 #, fuzzy
 msgid "failed to find url in html"
-msgstr ""
-"awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
-"stronie HTML"
+msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
-#, fuzzy, perl-format
-msgid "%s not found"
-msgstr "nieznaleziony szablon %s"
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
+#, fuzzy
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
-msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
+msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
-msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
+msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
@@ -151,30 +185,34 @@ msgstr ""
 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
 "pomocą parametru --url"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr "Tytuł nowego wpisu"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:161
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
-msgstr ""
+msgstr "brakujący szablon %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:192 ../IkiWiki/Render.pm:103
 msgid "Discussion"
 msgstr "Dyskusja"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:403
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
-msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
+msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
 #, fuzzy
 msgid "failed to run dot"
-msgstr "awaria wtyczki linkmap"
+msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr ""
@@ -188,6 +226,11 @@ msgstr ""
 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
+#, fuzzy
+msgid "stylesheet not found"
+msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Kopie lustrzane"
@@ -198,13 +241,13 @@ msgstr "Kopia lustrzana"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
 msgid "more"
-msgstr ""
+msgstr "więcej"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Więcej o OpenID"
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Pobierz OpenID"
 
@@ -212,23 +255,23 @@ msgstr "Pobierz OpenID"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
-msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
+msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
 
@@ -250,11 +293,11 @@ msgstr "awaria wtyczki polygen"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
 msgid "missing formula"
-msgstr ""
+msgstr "brakująca reguła"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
 msgid "unknown formula"
-msgstr ""
+msgstr "nieznana reguła"
 
 #. translators: These descriptions of times of day are used
 #. translators: in messages like "last edited <description>".
@@ -262,63 +305,64 @@ msgstr ""
 #. translators: %A- is the name of the previous day.
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
 msgid "late %A- night"
-msgstr ""
+msgstr "późną nocą w %A-"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
 msgid "in the wee hours of %A- night"
-msgstr ""
+msgstr "po północy w %A-"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
 msgid "terribly early %A morning"
-msgstr ""
+msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
 msgid "early %A morning"
-msgstr ""
+msgstr "wcześnym rankiem w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
-msgid "in mid-morning %A"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "mid-morning %A"
+msgstr "rankiem w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
 msgid "late %A morning"
-msgstr ""
+msgstr "późnym rankiem w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
 msgid "at lunch time on %A"
-msgstr ""
+msgstr "w porze obiadowej w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
 msgid "%A afternoon"
-msgstr ""
+msgstr "po południu w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
 msgid "late %A afternoon"
-msgstr ""
+msgstr "późnym popołudniem %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
 msgid "%A evening"
-msgstr ""
+msgstr "wieczorem w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
 msgid "late %A evening"
-msgstr ""
+msgstr "późnym wieczorem w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
 msgid "%A night"
-msgstr ""
+msgstr "nocą w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
 msgid "at teatime on %A"
-msgstr ""
+msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
 msgid "at midnight"
-msgstr ""
+msgstr "o północy"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
 msgid "at noon on %A"
-msgstr ""
+msgstr "w południe w %A"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
 #, perl-format
@@ -336,7 +380,7 @@ msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
 #, fuzzy
 msgid "missing name or url parameter"
-msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
+msgstr "brakujący parametr name lub url"
 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
@@ -344,75 +388,75 @@ msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
-msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
+msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
-msgstr ""
-"Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
+#, fuzzy
+msgid "failed to parse any smileys"
+msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
 #, fuzzy
 msgid "parse error"
-msgstr "awaria wtyczki linkmap"
+msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
 msgid "bad featurepoint diameter"
-msgstr ""
+msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
 msgid "bad featurepoint location"
-msgstr ""
+msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
 msgid "missing values"
-msgstr ""
+msgstr "brakujące wartości"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
 #, fuzzy
 msgid "bad height value"
-msgstr "awaria wtyczki linkmap"
+msgstr "nieprawidłowa wysokość"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
 #, fuzzy
 msgid "missing width parameter"
-msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
+msgstr "brakujący parametr width"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
 #, fuzzy
 msgid "bad width value"
-msgstr "awaria wtyczki linkmap"
+msgstr "nieprawidłowa szerokość"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
 #, fuzzy
 msgid "failed to run php"
-msgstr "awaria wtyczki linkmap"
+msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
 msgid "cannot find file"
-msgstr ""
+msgstr "nie można znaleźć pliku"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
 msgid "unknown data format"
-msgstr ""
+msgstr "nieznany format danych"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
 msgid "empty data"
-msgstr ""
+msgstr "brak danych"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
 msgid "Direct data download"
-msgstr ""
+msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
-msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
+msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
 #, fuzzy
 msgid "missing id parameter"
-msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
+msgstr "brakujący parametr id"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
 #, perl-format
@@ -422,85 +466,85 @@ msgstr "nieznaleziony szablon %s"
 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
 #, fuzzy
 msgid "failed to process:"
-msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
+msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
 
 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
 msgstr ""
-"Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
-"nieustawionego parametru REV"
+"Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
+"commit z powodu nieustawionego parametru REV"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
+#: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:283
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
-msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
+msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:311
+#: ../IkiWiki/Render.pm:323
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "usuwanie starej strony %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:330
+#: ../IkiWiki/Render.pm:356
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
-msgstr "przeszukiwanie strony %s"
+msgstr "skanowanie %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:339
+#: ../IkiWiki/Render.pm:361
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
-msgstr "tworzenie strony %s"
+msgstr "renderowanie %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:351
+#: ../IkiWiki/Render.pm:373
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
-msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
+msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:368
+#: ../IkiWiki/Render.pm:390
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
-msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
+msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:406
+#: ../IkiWiki/Render.pm:428
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
-msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
+msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:418
+#: ../IkiWiki/Render.pm:440
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
-msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
+msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:444
+#: ../IkiWiki/Render.pm:466
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
-msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
+msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
 
 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
 #. translators: is a (probably not translated) error message.
 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
 #, perl-format
 msgid "cannot read %s: %s"
-msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
+msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
 
 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "tworzenie osłon..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "przebudowywanie wiki..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "odświeżanie wiki..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
 msgid "done"
 msgstr "gotowe"
 
@@ -508,10 +552,10 @@ msgstr "gotowe"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
-msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
+msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
 
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
 #, perl-format
@@ -531,31 +575,35 @@ msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
 #, perl-format
 msgid "failed to write %s: %s"
-msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
+msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
-msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
+msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
-msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
+msgstr "pomyślnie utworzono %s"
 
 #: ../ikiwiki.in:13
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
 
-#: ../IkiWiki.pm:103
+#: ../ikiwiki.in:81
+msgid "usage: --set var=value"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki.pm:124
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
 "--url"
 
-#: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
+#: ../IkiWiki.pm:175 ../IkiWiki.pm:176
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
@@ -563,14 +611,24 @@ msgstr "Błąd"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:573
+#: ../IkiWiki.pm:667
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono %s"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Więcej o OpenID"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
+
 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
-#~ msgstr "niedostępna funkcja getctime"
+#~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"