]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/history - IkiWiki/Plugin/notifyemail.pm
fix adding first subscription to pagespec
[ikiwiki.git] / IkiWiki / Plugin / notifyemail.pm
2012-03-29  Joey Hessfix adding first subscription to pagespec
2012-03-29  Joey Hessremove misc section
2012-03-28  Joey Hesspolishing notifyemail
2012-03-28  Joey Hessfinish notifyemail plugin