typo
[ikiwiki.git] / .gitattributes
2010-06-27  Joey HessMerge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv...
2010-06-25  Joey Hessauto changelog merging