Removed graudated members: asuhl, dlaw, horkley
authorLizhou Sha <slz@mit.edu>
Fri, 26 Feb 2016 03:37:12 +0000 (22:37 -0500)
committersipb-www <sipb-www@pancake-bunny.mit.edu>
Fri, 26 Feb 2016 03:37:12 +0000 (22:37 -0500)
commit77ff6af8bfa5eb5fa8dd5367aaaff7607b397350
tree072c26dedf8e615023486d0b39897f22d34858e7
parent99b91acba0b0bde3eab58ade5b799c9a9e126714
Removed graudated members: asuhl, dlaw, horkley
members.mdwn