proof of concept implementation of static recentchanges
[ikiwiki.git] / po / bg.po
index bd12049462273aa666cef0af39fecfe1339fa0b4..50c2afc46a5767c316347dcd7747d77456c9a7ba 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki-bg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-03-07 07:04-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-09 02:42-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-12 01:19+0200\n"
 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam@modsodtsys.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
@@ -16,103 +16,158 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:154
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:172
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Първо трябва да влезете."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:274
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:202
+msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:231
+msgid "Login"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:232
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Предпочитанията са запазени."
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:233
+msgid "Admin"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:289
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Предпочитанията са запазени."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:344
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:345
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:431 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
-#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
-#: ../IkiWiki/Render.pm:165
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:436 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:239 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
+#: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:98
+#: ../IkiWiki/Render.pm:178
 msgid "discussion"
 msgstr "дискусия"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:477
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:482
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "създаване на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:494 ../IkiWiki/CGI.pm:530 ../IkiWiki/CGI.pm:574
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:500 ../IkiWiki/CGI.pm:519 ../IkiWiki/CGI.pm:529
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:563 ../IkiWiki/CGI.pm:611
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "промяна на %s"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:671
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:705
 msgid "You are banned."
 msgstr "Достъпът ви е забранен."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:702
-msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
-msgstr ""
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:71
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "missing %s parameter"
 msgstr "липсващ параметър „id” на шаблона"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:99
 msgid "new feed"
 msgstr "нов източник"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
 msgid "posts"
 msgstr "съобщения"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:115
 msgid "new"
 msgstr "ново"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:231
 #, perl-format
 msgid "expiring %s (%s days old)"
 msgstr "премахване на „%s” (на %s дни)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:238
 #, perl-format
 msgid "expiring %s"
 msgstr "премахване на „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
+#, perl-format
+msgid "processed ok at %s"
+msgstr "е обработен нормално от %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
 #, perl-format
 msgid "checking feed %s ..."
 msgstr "проверка на източника „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:274
 #, perl-format
 msgid "could not find feed at %s"
 msgstr "не е намерен източник на адрес „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
-msgid "feed crashed XML::Feed!"
-msgstr "данните от източника предизвикаха грешка в модула XML::Feed!"
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:289
+#, fuzzy
+msgid "feed not found"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
 #, perl-format
-msgid "processed ok at %s"
-msgstr "е обработен нормално от %s"
+msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:306
+#, perl-format
+msgid "(feed entities escaped)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:312
+msgid "feed crashed XML::Feed!"
+msgstr "данните от източника предизвикаха грешка в модула XML::Feed!"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:386
 #, perl-format
 msgid "creating new page %s"
 msgstr "създаване на нова страницa „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:40
+#, perl-format
+msgid "%s from %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:47
 msgid "There are no broken links!"
 msgstr "Няма „счупени” връзки!"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
-msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
+#: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
+#, perl-format
+msgid "%s parameter is required"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:40
+#, fuzzy
+msgid "template not specified"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:43
+#, fuzzy
+msgid "match not specified"
+msgstr "не е указан файл на обвивката"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:48
+#, perl-format
+msgid "edittemplate %s registered for %s"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:110
+#, fuzzy
+msgid "failed to process"
+msgstr "грешка при обработване на шаблона"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
 msgid "fortune failed"
 msgstr "грешшка в приставката „fortune”"
@@ -122,57 +177,70 @@ msgstr "грешшка в приставката „fortune”"
 msgid "failed to find url in html"
 msgstr "приставката „googlecalendar” не намери URL в HTML-кода"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
-#, fuzzy, perl-format
-msgid "%s not found"
-msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
+#, fuzzy
+msgid "failed to run graphviz"
+msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
+msgid "prog not a valid graphviz program"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:53
 #, perl-format
 msgid "bad size \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:67
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:70
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to resize: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
+#: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
+#, fuzzy, perl-format
+msgid "failed to determine size of image %s"
+msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
 msgstr ""
 "Когато се използва „--rss” или „--atom” трябва да се укаже и "
 "местоположението на уикито посредством параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "непознат вид сортиране „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:200
+msgid "Add a new post titled:"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216
 #, perl-format
 msgid "nonexistant template %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:247 ../IkiWiki/Render.pm:102
 msgid "Discussion"
 msgstr "Дискусия"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:461
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "модулът „RPC::XML::Client” не е намерен; източникът не е проверен"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
+#: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
 #, fuzzy
 msgid "failed to run dot"
 msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:29
 #, perl-format
 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
 msgstr ""
@@ -185,6 +253,21 @@ msgstr ""
 "грешка при зареждането на perl-модула „Markdown.pm” (%s) или „/usr/bin/"
 "markdown” (%s)"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:132
+#, fuzzy
+msgid "stylesheet not found"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:156
+#, fuzzy
+msgid "redir page not found"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:169
+#, fuzzy
+msgid "redir cycle is not allowed"
+msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
 msgid "Mirrors"
 msgstr "Огледала"
@@ -197,11 +280,11 @@ msgstr "Огледало"
 msgid "more"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
-msgid "What's this?"
-msgstr "Какво е това?"
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
+msgid "Log in with"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
 msgid "Get an OpenID"
 msgstr "Получаване на OpenID номер"
 
@@ -209,23 +292,23 @@ msgstr "Получаване на OpenID номер"
 msgid "All pages are linked to by other pages."
 msgstr "Всички страници имат връзки от други страници."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
-msgid "(use FirstnameLastName)"
-msgstr "(използвайте СобственоимеФамилия)"
+#: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
+msgid "bad or missing template"
+msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Акаунтът е създаден. Можете да влезете."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
 msgid "Error creating account."
 msgstr "Грешка при създаване на акаунта."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Грешка при изпращане на поща"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
 msgid "Your password has been emailed to you."
 msgstr "Паролата ви е изпратена по пощата."
 
@@ -245,6 +328,14 @@ msgstr "не е инсталиран polygen"
 msgid "polygen failed"
 msgstr "грешка при изпълнението на poligen"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
+msgid "missing formula"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
+msgid "unknown formula"
+msgstr ""
+
 #. translators: These descriptions of times of day are used
 #. translators: in messages like "last edited <description>".
 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
@@ -266,7 +357,7 @@ msgid "early %A morning"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
-msgid "in mid-morning %A"
+msgid "mid-morning %A"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
@@ -322,7 +413,11 @@ msgstr "изчистване на индекса за търсене на hypere
 msgid "updating hyperestraier search index"
 msgstr "обновяване на индекса за търсене на hyperestraier"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:18
+msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
 #, fuzzy
 msgid "missing name or url parameter"
 msgstr "препратката няма указани параметрите „name” или „url”"
@@ -330,13 +425,14 @@ msgstr "препратката няма указани параметрите 
 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
 #. translators: is an URL.
-#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
+#: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
 msgstr "препратката „%s” сочи към „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
-msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
+#: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
+#, fuzzy
+msgid "failed to parse any smileys"
 msgstr "няма разпознати усмивки; изключване на приставката „smiley”"
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
@@ -376,23 +472,23 @@ msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълне
 msgid "failed to run php"
 msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:34
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
 msgid "cannot find file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:59
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:64
 msgid "unknown data format"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:67
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
 msgid "empty data"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:77
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:92
 msgid "Direct data download"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:124
+#: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:126
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "parse fail at line %d: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
@@ -412,11 +508,44 @@ msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
 msgid "failed to process:"
 msgstr "грешка при обработване на шаблона"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
+msgid "missing tex code"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
+msgid "code includes disallowed latex commands"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
+#, fuzzy
+msgid "failed to generate image from code"
+msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
+msgid "(not toggleable in preview mode)"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
 msgid "getctime not implemented"
 msgstr "функцията „getctime” не е реализирана"
 
-#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
+#, fuzzy
+msgid ""
+"REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
+"notifications"
+msgstr ""
+"Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
+"като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
+#, fuzzy
+msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
+msgstr ""
+"Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
+"като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
+
+#: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
 msgid ""
 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
 "notifications"
@@ -424,47 +553,47 @@ msgstr ""
 "Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
 "като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
+#: ../IkiWiki/Render.pm:275 ../IkiWiki/Render.pm:296
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "пропускане на невалидното име на файл „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:311
+#: ../IkiWiki/Render.pm:338
 #, perl-format
 msgid "removing old page %s"
 msgstr "премахване на старата страница „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:330
+#: ../IkiWiki/Render.pm:371
 #, perl-format
 msgid "scanning %s"
 msgstr "сканиране на „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:339
+#: ../IkiWiki/Render.pm:376
 #, perl-format
 msgid "rendering %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:351
+#: ../IkiWiki/Render.pm:388
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which links to %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, съдържаща препратки към „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:368
+#: ../IkiWiki/Render.pm:405
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, which depends on %s"
 msgstr "обновяване на страницата „%s”, зависеща от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:406
+#: ../IkiWiki/Render.pm:443
 #, perl-format
 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
 msgstr "обновяване на „%s” и осъвременяване на обратните връзки"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:418
+#: ../IkiWiki/Render.pm:455
 #, perl-format
 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
 msgstr "премахване на „%s” понеже не се генерира от „%s”"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:444
+#: ../IkiWiki/Render.pm:481
 #, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
 msgstr "ikiwiki: неуспех при обновяване на страницата „%s”"
@@ -480,15 +609,15 @@ msgstr "грешка при четене на „%s”: %s"
 msgid "generating wrappers.."
 msgstr "генериране на обвивки..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
 msgid "rebuilding wiki.."
 msgstr "обновяване на уики..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
 msgid "refreshing wiki.."
 msgstr "осъвременяване на уики..."
 
-#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
+#: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
 msgid "done"
 msgstr "готово"
 
@@ -496,7 +625,7 @@ msgstr "готово"
 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
 #. translators: And the name of the user making the change.
 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
-#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
+#: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
 #, perl-format
 msgid "update of %s's %s by %s"
 msgstr "обновяване на страниците от уики „%s”: %s от потребител „%s”"
@@ -522,13 +651,13 @@ msgid "failed to write %s: %s"
 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "крешка при компилиране на файла %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:135
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "успешно генериране на %s"
@@ -537,13 +666,17 @@ msgstr "успешно генериране на %s"
 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
 msgstr "формат: ikiwiki [опции] източник местоназначение"
 
-#: ../IkiWiki.pm:102
+#: ../ikiwiki.in:83
+msgid "usage: --set var=value"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki.pm:129
 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
 msgstr ""
 "При използване на пареметъра „--cgi” е необходимо да се укаже и "
 "местоположението на уикито чрез параметъра „--url”"
 
-#: ../IkiWiki.pm:149 ../IkiWiki.pm:150
+#: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
@@ -551,11 +684,21 @@ msgstr "Грешка"
 #. translators: preprocessor directive name,
 #. translators: the second a page name, the
 #. translators: third a number.
-#: ../IkiWiki.pm:567
+#: ../IkiWiki.pm:722
 #, perl-format
 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "открита е циклична завидимост при %s на „%s” на дълбочина %i"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s not found"
+#~ msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
+
+#~ msgid "What's this?"
+#~ msgstr "Какво е това?"
+
+#~ msgid "(use FirstnameLastName)"
+#~ msgstr "(използвайте СобственоимеФамилия)"
+
 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
 #~ msgstr "приставката „aggregate” изисква указването на параметър „%s”"