]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
releasing version 3.20120419
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index 67f435068ca4b4b46ee79ab7900178854095fb09..bd1ea843cf3b1f041b3be3bc2ec7a68bcb025b59 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-19 14:39-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-04-19 15:33-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -52,7 +52,7 @@ msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:464 ../IkiWiki/CGI.pm:465 ../IkiWiki.pm:1480
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:464 ../IkiWiki/CGI.pm:465 ../IkiWiki.pm:1485
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr "Lỗi gửi thư"
 msgid "Failed to save file to S3: "
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
 msgid "Failed to save file to S3: "
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:247
+#: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:248
 #, fuzzy
 msgid "Failed to delete file from S3: "
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 #, fuzzy
 msgid "Failed to delete file from S3: "
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
@@ -234,57 +234,61 @@ msgstr ""
 msgid "Comment Moderation"
 msgstr ""
 
 msgid "Comment Moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:378 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:95
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:101
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:358 ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:362
+msgid "email replies to me"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:396 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:96
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:102
 msgid "bad page name"
 msgstr ""
 
 msgid "bad page name"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:381
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:399
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "commenting on %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "commenting on %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:398
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:416
 #, perl-format
 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:405
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:423
 #, perl-format
 msgid "comments on page '%s' are closed"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "comments on page '%s' are closed"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:519
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:551
 msgid "comment stored for moderation"
 msgstr ""
 
 msgid "comment stored for moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:521
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:553
 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
 msgstr ""
 
 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:534
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:566
 msgid "Added a comment"
 msgstr ""
 
 msgid "Added a comment"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:538
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:570
 #, perl-format
 msgid "Added a comment: %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "Added a comment: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:607 ../IkiWiki/Plugin/userlist.pm:55
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:640 ../IkiWiki/Plugin/userlist.pm:55
 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:272
 msgid "you are not logged in as an admin"
 msgstr ""
 
 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:272
 msgid "you are not logged in as an admin"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:659
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:694
 msgid "Comment moderation"
 msgstr ""
 
 msgid "Comment moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:700
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:735
 msgid "comment moderation"
 msgstr ""
 
 msgid "comment moderation"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:861
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:896
 #, perl-format
 msgid "%i comment"
 msgid_plural "%i comments"
 #, perl-format
 msgid "%i comment"
 msgid_plural "%i comments"
@@ -293,7 +297,7 @@ msgstr[0] ""
 #. translators: Here "Comment" is a verb;
 #. translators: the user clicks on it to
 #. translators: post a comment.
 #. translators: Here "Comment" is a verb;
 #. translators: the user clicks on it to
 #. translators: post a comment.
-#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:871
+#: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:906
 msgid "Comment"
 msgstr ""
 
 msgid "Comment"
 msgstr ""
 
@@ -318,19 +322,23 @@ msgstr ""
 msgid "removing old preview %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
 msgid "removing old preview %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:117
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:118
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s is not an editable page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:307
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:166
+msgid "email comments to me"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:319
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
 #, perl-format
 msgid "creating %s"
 msgstr "đang tạo %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:325 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:344
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:355 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:400
-#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:442
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:337 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:356
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:367 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:412
+#: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:454
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 #, perl-format
 msgid "editing %s"
 msgstr "đang sửa %s"
@@ -378,26 +386,26 @@ msgstr "không thể đọc %s: %s"
 msgid "%s is an attachment, not a page."
 msgstr ""
 
 msgid "%s is an attachment, not a page."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:786 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:849
-#: ../IkiWiki.pm:1700
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:783 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:846
+#: ../IkiWiki.pm:1705
 #, perl-format
 msgid "you are not allowed to change %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "you are not allowed to change %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:808
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:805
 #, perl-format
 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:812
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:809
 msgid "you are not allowed to change file modes"
 msgstr ""
 
 msgid "you are not allowed to change file modes"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:882
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:879
 msgid "you are not allowed to revert a merge"
 msgstr ""
 
 msgid "you are not allowed to revert a merge"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:899
+#: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:896
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "Failed to revert commit %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "Failed to revert commit %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
@@ -412,7 +420,7 @@ msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
 msgid "failed to run graphviz"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
 msgid "failed to run graphviz"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:143
+#: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:144
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
 msgid "prog not a valid graphviz program"
 msgstr ""
 
@@ -482,26 +490,26 @@ msgstr "mẫu thiếu tham số id"
 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
 msgstr ""
 
 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:314
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:315
 #, perl-format
 msgid "%s (RSS feed)"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s (RSS feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:318
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:319
 #, perl-format
 msgid "%s (Atom feed)"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s (Atom feed)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:347
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:348
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
 msgid "Add a new post titled:"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:386 ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:387 ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to process template %s"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to process template %s"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:711
+#: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:712
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
 msgstr "Không tìm thấy RPC::XML::Client nên không gửi gói tin ping"
 
@@ -549,7 +557,7 @@ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 msgid "redir cycle is not allowed"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 msgid "redir cycle is not allowed"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:427
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:433
 msgid "sort=meta requires a parameter"
 msgstr ""
 
 msgid "sort=meta requires a parameter"
 msgstr ""
 
@@ -569,6 +577,18 @@ msgstr ""
 msgid "more"
 msgstr ""
 
 msgid "more"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/notifyemail.pm:72
+msgid "Cannot subscribe your email address without logging in."
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/notifyemail.pm:135
+msgid "change notification:"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/notifyemail.pm:137
+msgid "comment notification:"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:71
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to load openid module: "
 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:71
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to load openid module: "
@@ -583,42 +603,50 @@ msgstr "Mọi trang được liên kết với trang khác."
 msgid "bad or missing template"
 msgstr ""
 
 msgid "bad or missing template"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:231
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:145 ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:337
+msgid "Error creating account."
+msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:297
 msgid "Your user page: "
 msgstr ""
 
 msgid "Your user page: "
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:238
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:304
 msgid "Create your user page"
 msgstr ""
 
 msgid "Create your user page"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:268
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:334
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
 msgstr "Tài khoản đã được tạo. Lúc bây giờ bạn có thể đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:271
-msgid "Error creating account."
-msgstr "Gặp lỗi khi tạo tài khoản."
-
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:278
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:344
 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
 msgstr ""
 
 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:312
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:371
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
 msgid "Failed to send mail"
 msgstr "Lỗi gửi thư"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:314
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:373
 msgid "You have been mailed password reset instructions."
 msgstr ""
 
 msgid "You have been mailed password reset instructions."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:349
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:408
 msgid "incorrect password reset url"
 msgstr ""
 
 msgid "incorrect password reset url"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:352
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:411
 msgid "password reset denied"
 msgstr ""
 
 msgid "password reset denied"
 msgstr ""
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:424
+msgid "incorrect url"
+msgstr ""
+
+#: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:427
+msgid "access denied"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
 msgid "Ping received."
 msgstr ""
 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
 msgid "Ping received."
 msgstr ""
@@ -844,31 +872,31 @@ msgstr ""
 msgid "(Diff truncated)"
 msgstr ""
 
 msgid "(Diff truncated)"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:37
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:37
 #, perl-format
 msgid "%s does not exist"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s does not exist"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:56
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
 msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:46
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:46
 #, perl-format
 msgid "%s is not a file"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s is not a file"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:149
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:166
 #, perl-format
 msgid "confirm removal of %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "confirm removal of %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:186
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:203
 msgid "Please select the attachments to remove."
 msgstr ""
 
 msgid "Please select the attachments to remove."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:230
+#: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:263
 msgid "removed"
 msgstr ""
 
 msgid "removed"
 msgstr ""
 
@@ -906,20 +934,20 @@ msgstr "đang vẽ %s"
 msgid "Also rename SubPages and attachments"
 msgstr ""
 
 msgid "Also rename SubPages and attachments"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:258
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:266
 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
 msgstr ""
 
 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:261
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:269
 msgid "Please select the attachment to rename."
 msgstr ""
 
 msgid "Please select the attachment to rename."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:371
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:379
 #, perl-format
 msgid "rename %s to %s"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "rename %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:597
+#: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:605
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "update for rename of %s to %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "update for rename of %s to %s"
 msgstr "cập nhật %2$s của %1$s bởi %3$s"
@@ -1048,7 +1076,7 @@ msgstr ""
 msgid "failed to generate image from code"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
 msgid "failed to generate image from code"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/trail.pm:348
+#: ../IkiWiki/Plugin/trail.pm:363
 #, perl-format
 msgid "building %s, its previous or next page has changed"
 msgstr ""
 #, perl-format
 msgid "building %s, its previous or next page has changed"
 msgstr ""
@@ -1119,59 +1147,59 @@ msgstr ""
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
 msgid "scanning %s"
 msgstr "đang quét %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:280
+#: ../IkiWiki/Render.pm:281
 #, perl-format
 msgid ""
 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
 "allow this"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid ""
 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
 "allow this"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:316
+#: ../IkiWiki/Render.pm:317
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
 #, perl-format
 msgid "skipping bad filename %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:332
+#: ../IkiWiki/Render.pm:333
 #, perl-format
 msgid "%s has multiple possible source pages"
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "%s has multiple possible source pages"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:372
+#: ../IkiWiki/Render.pm:373
 #, perl-format
 msgid "querying %s for file creation and modification times.."
 msgstr ""
 
 #, perl-format
 msgid "querying %s for file creation and modification times.."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:446
+#: ../IkiWiki/Render.pm:447
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "removing obsolete %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "removing obsolete %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ trang cũ %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:530
+#: ../IkiWiki/Render.pm:531
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s, which links to %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà liên kết tới %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:539
+#: ../IkiWiki/Render.pm:540
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "removing %s, no longer built by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "removing %s, no longer built by %s"
 msgstr "đang gỡ bỏ %s, không còn được vẽ lại bởi %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:622 ../IkiWiki/Render.pm:704
+#: ../IkiWiki/Render.pm:623 ../IkiWiki/Render.pm:705
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s, which depends on %s"
 msgstr "đang vẽ %s mà phụ thuộc vào %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:717
+#: ../IkiWiki/Render.pm:718
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s, to update its backlinks"
 msgstr "đang vẽ %s để cập nhật các liên kết ngược của nó"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:797
+#: ../IkiWiki/Render.pm:798
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "building %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/Render.pm:857
+#: ../IkiWiki/Render.pm:863
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
 msgstr "ikiwiki: không thể vẽ %s"
@@ -1287,36 +1315,36 @@ msgstr ""
 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
 msgstr ""
 
 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:1462
+#: ../IkiWiki.pm:1467
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
 msgstr "vòng lặp tiền xử lý %s được phát hiện trên %s ở độ sâu %i"
 
-#: ../IkiWiki.pm:1656
+#: ../IkiWiki.pm:1661
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "bad file name %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "bad file name %s"
 msgstr "đang bỏ qua tên tập tin sai %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:1956
+#: ../IkiWiki.pm:1961
 #, perl-format
 msgid "template %s not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
 #, perl-format
 msgid "template %s not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:2206
+#: ../IkiWiki.pm:2211
 msgid "yes"
 msgstr ""
 
 msgid "yes"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki.pm:2283
+#: ../IkiWiki.pm:2288
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "invalid sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "invalid sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:2304
+#: ../IkiWiki.pm:2309
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
 #, perl-format
 msgid "unknown sort type %s"
 msgstr "kiểu sắp xếp không rõ %s"
 
-#: ../IkiWiki.pm:2440
+#: ../IkiWiki.pm:2445
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "cannot match pages: %s"
 msgstr "không thể đọc %s: %s"
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "cannot match pages: %s"
 msgstr "không thể đọc %s: %s"