]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/underlays/basewiki/ikiwiki/pagespec.cs.po
Merge remote branch 'intrigeri/po'
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / pagespec.cs.po
index d59e7dd289eb9a3c4dfe6be10939d71554337d2f..0ed80b95225f3b389d948fc342a4d4d71b478392 100644 (file)
@@ -6,10 +6,11 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-08-26 14:14+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -82,113 +83,41 @@ msgid ""
 "functions:"
 msgstr "S komplikovanějšími výběry mohou pomoci následující funkce:"
 
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)"
-msgstr ""
-"„`link(stránka)`“ - vybere stránky, které odkazují na danou stránku (resp. "
-"stránky, pokud použijete zástupné znaky)"
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given tag "
-"(or tags matched by a glob)"
-msgstr ""
-"„`tagged(štítek)`“ - vybere stránky, které obsahují daný štítek (resp. "
-"štítky, pokud použijete zástupné znaky), nebo na něj odkazují"
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid "\"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to"
-msgstr ""
-"„`backlink(stránka)`“ - vybere pouze stránky, na které odkazuje daná stránka"
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`creation_month(month)`\" - matches only pages created on the given month"
-msgstr ""
-"„`creation_month(měsíc)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném měsíci"
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid "\"`creation_day(mday)`\" - or day of the month"
-msgstr ""
-"„`creation_day(den_měsíce)`“ - vybere pouze stránky vytvořené daného dne v "
-"měsíci"
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid "\"`creation_year(year)`\" - or year"
-msgstr "„`creation_year(rok)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném roce"
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`created_after(page)`\" - matches only pages created after the given page "
-"was created"
-msgstr ""
-"„`created_after(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené po vytvoření "
-"dané stránky"
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`created_before(page)`\" - matches only pages created before the given "
-"page was created"
-msgstr ""
-"„`created_before(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené před vytvořením "
-"dané stránky"
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`glob(someglob)`\" - matches pages that match the given glob. Just writing "
-"the glob by itself is actually a shorthand for this function."
-msgstr ""
-"„`glob(vzor)`“ - vybere stránky, které odpovídají danému vzoru. Použití "
-"samotného vzoru je zkratkou za tuto funkci."
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use pages "
-"that globs do not usually match."
-msgstr ""
-"„`internal(vzor)`“ - jako `glob()`, ale vybere i stránky pro interní "
-"potřebu, které glob() obvykle přeskočí."
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\", \"`license"
-"(glob)`\", \"`copyright(glob)`\" - match pages that have the given metadata, "
-"matching the specified glob."
-msgstr ""
-"„`title(vzor)`“, „`author(vzor)`“, „`authorurl(vzor)`“, „`license(vzor)`“, "
-"„`copyright(vzor)`“ - vybere stránky, které obsahují metadata odpovídající "
-"zadanému vzoru."
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a user "
-"with the specified username. If openid is enabled, an openid can also be put "
-"here."
-msgstr ""
-"„`user(uživatelskéjméno)`“ - testuje, zda změnu provádí uživatel s daným "
-"uživatelským jménem. Je-li povoleno openid, můžete ho použít místo "
-"uživatelského jména."
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the "
-"wiki admins."
-msgstr "„`admin()`“ - testuje, zda změnu provádí některý ze správců wiki."
-
-#. type: Bullet: '* '
-msgid ""
-"\"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the "
-"specified IP address."
-msgstr "„`ip(adresa)`“ - testuje, zda změnu provádí někdo z dané IP adresy."
-
-#. type: Bullet: '* '
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
 msgid ""
-"\"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being posted to a "
-"page matching the specified glob"
+"* \"`glob(someglob)`\" - matches pages and other files that match the given glob.\n"
+"  Just writing the glob by itself is actually a shorthand for this function.\n"
+"* \"`page(glob)`\" - like `glob()`, but only matches pages, not other files\n"
+"* \"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)\n"
+"* \"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given tag (or\n"
+"  tags matched by a glob)\n"
+"* \"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to\n"
+"* \"`creation_month(month)`\" - matches only files created on the given month\n"
+"* \"`creation_day(mday)`\" - or day of the month\n"
+"* \"`creation_year(year)`\" - or year\n"
+"* \"`created_after(page)`\" - matches only files created after the given page\n"
+"  was created\n"
+"* \"`created_before(page)`\" - matches only files created before the given page\n"
+"  was created\n"
+"* \"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use \n"
+"  pages that globs do not usually match.\n"
+"* \"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\",\n"
+"  \"`license(glob)`\", \"`copyright(glob)`\", \"`guid(glob)`\" \n"
+"  - match pages that have the given metadata, matching the specified glob.\n"
+"* \"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a\n"
+"  user with the specified username. If openid is enabled, an openid can also\n"
+"  be put here. Glob patterns can be used in the username. For example, \n"
+"  to match all openid users, use `user(*://*)`\n"
+"* \"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the\n"
+"  wiki admins.\n"
+"* \"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the\n"
+"  specified IP address.\n"
+"* \"`comment(glob)`\" - matches comments to a page matching the glob.\n"
+"* \"`comment_pending(glob)`\" - matches unmoderated, pending comments.\n"
+"* \"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being \n"
+"  posted to a page matching the specified glob\n"
 msgstr ""
-"„`postcomment(vzor)`“ - shoduje se pouze pokud se komentáře ukládají do "
-"stránky odpovídající zadanému vzoru"
 
 #. type: Plain text
 msgid ""
@@ -245,3 +174,105 @@ msgstr ""
 "„a/b/něco“. Chcete-li vyhledávat relativně k adresáři stránky, která "
 "obsahuje PageSpec, můžete použít „./“. To znamená, že „./něco“ na stránce „a/"
 "b“ najde stránku „a/něco“."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`link(stránka)`“ - vybere stránky, které odkazují na danou stránku "
+#~ "(resp. stránky, pokud použijete zástupné znaky)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given "
+#~ "tag (or tags matched by a glob)"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`tagged(štítek)`“ - vybere stránky, které obsahují daný štítek (resp. "
+#~ "štítky, pokud použijete zástupné znaky), nebo na něj odkazují"
+
+#~ msgid "\"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`backlink(stránka)`“ - vybere pouze stránky, na které odkazuje daná "
+#~ "stránka"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`creation_month(month)`\" - matches only pages created on the given "
+#~ "month"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`creation_month(měsíc)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném měsíci"
+
+#~ msgid "\"`creation_day(mday)`\" - or day of the month"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`creation_day(den_měsíce)`“ - vybere pouze stránky vytvořené daného dne "
+#~ "v měsíci"
+
+#~ msgid "\"`creation_year(year)`\" - or year"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`creation_year(rok)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném roce"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`created_after(page)`\" - matches only pages created after the given "
+#~ "page was created"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`created_after(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené po vytvoření "
+#~ "dané stránky"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`created_before(page)`\" - matches only pages created before the given "
+#~ "page was created"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`created_before(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené před "
+#~ "vytvořením dané stránky"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`glob(someglob)`\" - matches pages that match the given glob. Just "
+#~ "writing the glob by itself is actually a shorthand for this function."
+#~ msgstr ""
+#~ "„`glob(vzor)`“ - vybere stránky, které odpovídají danému vzoru. Použití "
+#~ "samotného vzoru je zkratkou za tuto funkci."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use pages "
+#~ "that globs do not usually match."
+#~ msgstr ""
+#~ "„`internal(vzor)`“ - jako `glob()`, ale vybere i stránky pro interní "
+#~ "potřebu, které glob() obvykle přeskočí."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\", \"`license"
+#~ "(glob)`\", \"`copyright(glob)`\" - match pages that have the given "
+#~ "metadata, matching the specified glob."
+#~ msgstr ""
+#~ "„`title(vzor)`“, „`author(vzor)`“, „`authorurl(vzor)`“, „`license(vzor)"
+#~ "`“, „`copyright(vzor)`“ - vybere stránky, které obsahují metadata "
+#~ "odpovídající zadanému vzoru."
+
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a "
+#~| "user with the specified username. If openid is enabled, an openid can "
+#~| "also be put here."
+#~ msgid ""
+#~ "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a "
+#~ "user with the specified username. If openid is enabled, an openid can "
+#~ "also be put here. Glob patterns can be used in the username. For example, "
+#~ "to match all openid users, use `user(*://*)`"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`user(uživatelskéjméno)`“ - testuje, zda změnu provádí uživatel s daným "
+#~ "uživatelským jménem. Je-li povoleno openid, můžete ho použít místo "
+#~ "uživatelského jména."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the "
+#~ "wiki admins."
+#~ msgstr "„`admin()`“ - testuje, zda změnu provádí některý ze správců wiki."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the "
+#~ "specified IP address."
+#~ msgstr "„`ip(adresa)`“ - testuje, zda změnu provádí někdo z dané IP adresy."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being posted to "
+#~ "a page matching the specified glob"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`postcomment(vzor)`“ - shoduje se pouze pokud se komentáře ukládají do "
+#~ "stránky odpovídající zadanému vzoru"