]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - po/vi.po
releasing version 3.20091031
[ikiwiki.git] / po / vi.po
index ad970a85f28093e39463277e725b7509ad3c46ab..03ff3bf76e530b1ff10fa9d867591d7911bcc36d 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-10-17 20:47-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-31 18:31-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-01-13 15:31+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -16,46 +16,46 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:113
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:114
 msgid "You need to log in first."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải đăng nhập."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:146
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:147
 msgid ""
 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
 "via http, not https"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:149
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:150
 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:168 ../IkiWiki/CGI.pm:313
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:169 ../IkiWiki/CGI.pm:314
 msgid "Your login session has expired."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:189
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:190
 msgid "Login"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:190
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:191
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:191
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:192
 msgid "Admin"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:231
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:232
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Tùy thích đã được lưu."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:277
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:278
 msgid "You are banned."
 msgstr "Bạn bị cấm ra."
 
-#: ../IkiWiki/CGI.pm:404 ../IkiWiki/CGI.pm:405 ../IkiWiki.pm:1282
+#: ../IkiWiki/CGI.pm:405 ../IkiWiki/CGI.pm:406 ../IkiWiki.pm:1282
 msgid "Error"
 msgstr "Lỗi"
 
@@ -310,12 +310,12 @@ msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 msgid "match not specified"
 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:63
 #, perl-format
 msgid "edittemplate %s registered for %s"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
+#: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:137
 #, fuzzy
 msgid "failed to process"
 msgstr "mẫu không xử lý được:"
@@ -363,16 +363,12 @@ msgstr ""
 msgid "you are not allowed to change file modes"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:131
+#: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:25 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:131
 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
 msgstr "Cần phải xác định %s khi dùng bổ sung tìm kiếm"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
-msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
-msgstr ""
-
 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
 #, fuzzy
 msgid "failed to run graphviz"
@@ -475,22 +471,22 @@ msgstr "%s bị %s khoá nên không thể sửa được"
 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
+#: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:69
 #, perl-format
 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
 msgstr "lỗi nạp mô-đun perl Markdown.pm (%s) hay « /usr/bin/markdown » (%s)"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:158
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:161
 #, fuzzy
 msgid "stylesheet not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:196
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:199
 #, fuzzy
 msgid "redir page not found"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:210
+#: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:213
 #, fuzzy
 msgid "redir cycle is not allowed"
 msgstr "không tìm thấy mẫu %s"
@@ -503,6 +499,10 @@ msgstr "Nhân bản"
 msgid "Mirror"
 msgstr "Nhân bản"
 
+#: ../IkiWiki/Plugin/moderatedcomments.pm:41
+msgid "comment needs moderation"
+msgstr ""
+
 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
 msgid "more"
 msgstr ""
@@ -610,72 +610,72 @@ msgstr ""
 msgid "building %s"
 msgstr "đang sửa %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:428
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:427
 msgid "updated PO files"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:452
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:451
 msgid ""
 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
 "translations will be removed as well."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:472
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:471
 msgid ""
 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
 "translations will be renamed as well."
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:871
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:870
 #, perl-format
 msgid "POT file (%s) does not exist"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:885
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:884
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:894
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:893
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to update %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:900
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:899
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to copy the POT file to %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:936
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:935
 msgid "N/A"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:949
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:948
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to translate %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1033
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1032
 msgid "removed obsolete PO files"
 msgstr ""
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1096 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1110
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1150
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1095 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1109
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1149
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to write %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1108
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1107
 #, fuzzy
 msgid "failed to translate"
 msgstr "linkmap không chạy dot được"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1113
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1112
 #, fuzzy, perl-format
 msgid "failed to read %s"
 msgstr "lỗi ghi %s: %s"
 
-#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1162
+#: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1161
 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
 msgstr ""
 
@@ -1123,13 +1123,13 @@ msgid "wrapper filename not specified"
 msgstr "chưa xác định tên tập tin bộ bao bọc"
 
 #. translators: The parameter is a C filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:148
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:149
 #, perl-format
 msgid "failed to compile %s"
 msgstr "lỗi biên dịch %s"
 
 #. translators: The parameter is a filename.
-#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:168
+#: ../IkiWiki/Wrapper.pm:169
 #, perl-format
 msgid "successfully generated %s"
 msgstr "%s đã được tạo ra"