]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blobdiff - ikiwiki-mass-rebuild
need to import escapeHTML
[ikiwiki.git] / ikiwiki-mass-rebuild
index daba2ca4351f10b6c2c0ae3131eab2ec51278e76..7ec41e98f7734db9b132e139c475ac44e869a6f7 100755 (executable)
@@ -1,6 +1,8 @@
 #!/bin/sh
 set -e
 
 #!/bin/sh
 set -e
 
+action="$@"
+
 wikilist=/etc/ikiwiki/wikilist
 
 processline () {
 wikilist=/etc/ikiwiki/wikilist
 
 processline () {
@@ -15,8 +17,8 @@ processline () {
        if [ ! -f "$setup" ]; then
                echo "warning: $setup specified in /etc/ikiwiki/wikilist does not exist, skipping" >&2
        else
        if [ ! -f "$setup" ]; then
                echo "warning: $setup specified in /etc/ikiwiki/wikilist does not exist, skipping" >&2
        else
-               echo "Rebuilding $setup as user $user ..."
-               su "$user" -c "ikiwiki -setup $setup"
+               echo "Processing $setup as user $user ..."
+               su "$user" -c "ikiwiki -setup $setup $action"
        fi
 }
 
        fi
 }