]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
* Add postformtext parameter to inline.
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-04-12 00:10-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 12:07+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
23 msgid "Preferences saved."
24 msgstr "Nastavení uloženo."
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
27 #, perl-format
28 msgid "%s is not an editable page"
29 msgstr "%s není editovatelná stránka"
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
32 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:186 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
33 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
34 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
35 msgid "discussion"
36 msgstr "diskuse"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
39 #, perl-format
40 msgid "creating %s"
41 msgstr "vytvářím %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "upravuji %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Jste vyhoštěni."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
58 #, fuzzy, perl-format
59 msgid "missing %s parameter"
60 msgstr "šabloně chybí parametr id"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nový zdroj"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
67 msgid "posts"
68 msgstr "příspěvky"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
71 msgid "new"
72 msgstr "nový"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "expiruji %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "zpracováno ok %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
113 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
117 msgid "fortune failed"
118 msgstr "fortune selhal"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
121 #, fuzzy
122 msgid "failed to find url in html"
123 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
126 #, fuzzy
127 msgid "failed to run graphviz"
128 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
131 msgid "prog not a valid graphviz program"
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
135 #, fuzzy, perl-format
136 msgid "%s not found"
137 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
140 #, perl-format
141 msgid "bad size \"%s\""
142 msgstr ""
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
145 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
146 #, fuzzy, perl-format
147 msgid "failed to read %s: %s"
148 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
151 #, fuzzy, perl-format
152 msgid "failed to resize: %s"
153 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
156 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
157 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
160 #, perl-format
161 msgid "unknown sort type %s"
162 msgstr "neznámý typ řazení %s"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:149
165 msgid "Add a new post titled:"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:163
169 #, perl-format
170 msgid "nonexistant template %s"
171 msgstr ""
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:194 ../IkiWiki/Render.pm:99
174 msgid "Discussion"
175 msgstr "Diskuse"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:403
178 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
179 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
182 #, fuzzy
183 msgid "failed to run dot"
184 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
187 #, perl-format
188 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
189 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
192 #, perl-format
193 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
194 msgstr ""
195 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
198 #, fuzzy
199 msgid "stylesheet not found"
200 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
203 msgid "Mirrors"
204 msgstr "Zrcadla"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
207 msgid "Mirror"
208 msgstr "Zrcadlo"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
211 msgid "more"
212 msgstr ""
213
214 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
215 msgid "What's this?"
216 msgstr "Co to je?"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
219 msgid "Get an OpenID"
220 msgstr "Získat OpenID"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
223 msgid "All pages are linked to by other pages."
224 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
227 msgid "(use FirstnameLastName)"
228 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
231 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
232 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
235 msgid "Error creating account."
236 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
239 msgid "Failed to send mail"
240 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
243 msgid "Your password has been emailed to you."
244 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
247 msgid "vote"
248 msgstr "hlasovat"
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
251 msgid "Total votes:"
252 msgstr "Celkem hlasů:"
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
255 msgid "polygen not installed"
256 msgstr "polygen není nainstalován"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
259 msgid "polygen failed"
260 msgstr "polygen selhal"
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
263 msgid "missing formula"
264 msgstr ""
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
267 msgid "unknown formula"
268 msgstr ""
269
270 #. translators: These descriptions of times of day are used
271 #. translators: in messages like "last edited <description>".
272 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
273 #. translators: %A- is the name of the previous day.
274 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
275 msgid "late %A- night"
276 msgstr "%A- pozdě v noci"
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
279 msgid "in the wee hours of %A- night"
280 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
283 msgid "terribly early %A morning"
284 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
287 msgid "early %A morning"
288 msgstr "%A brzo ráno"
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
291 msgid "in mid-morning %A"
292 msgstr "%A dopoledne"
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
295 #, fuzzy
296 msgid "late %A morning"
297 msgstr "%A pozdě večer"
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
300 msgid "at lunch time on %A"
301 msgstr "%A kolem oběda"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
304 msgid "%A afternoon"
305 msgstr "%A odpoledne"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
308 msgid "late %A afternoon"
309 msgstr "%A pozdě odpoledne"
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
312 msgid "%A evening"
313 msgstr "%A večer"
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
316 msgid "late %A evening"
317 msgstr "%A pozdě večer"
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
320 msgid "%A night"
321 msgstr "%A v noci"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
324 msgid "at teatime on %A"
325 msgstr "%A během odpoledního čaje"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
328 msgid "at midnight"
329 msgstr "o půlnoci"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
332 msgid "at noon on %A"
333 msgstr "%A o poledni"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
336 #, perl-format
337 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
338 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
341 msgid "cleaning hyperestraier search index"
342 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
345 msgid "updating hyperestraier search index"
346 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
349 #, fuzzy
350 msgid "missing name or url parameter"
351 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
352
353 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
354 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
355 #. translators: is an URL.
356 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
357 #, perl-format
358 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
359 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
362 #, fuzzy
363 msgid "failed to parse any smileys"
364 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
367 #, fuzzy
368 msgid "parse error"
369 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
372 msgid "bad featurepoint diameter"
373 msgstr ""
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
376 msgid "bad featurepoint location"
377 msgstr ""
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
380 msgid "missing values"
381 msgstr ""
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
384 #, fuzzy
385 msgid "bad height value"
386 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
389 #, fuzzy
390 msgid "missing width parameter"
391 msgstr "šabloně chybí parametr id"
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
394 #, fuzzy
395 msgid "bad width value"
396 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
399 #, fuzzy
400 msgid "failed to run php"
401 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
404 msgid "cannot find file"
405 msgstr ""
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
408 msgid "unknown data format"
409 msgstr ""
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
412 msgid "empty data"
413 msgstr ""
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
416 msgid "Direct data download"
417 msgstr ""
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
420 #, fuzzy, perl-format
421 msgid "parse fail at line %d: %s"
422 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
423
424 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
425 #, fuzzy
426 msgid "missing id parameter"
427 msgstr "šabloně chybí parametr id"
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
430 #, perl-format
431 msgid "template %s not found"
432 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
435 #, fuzzy
436 msgid "failed to process:"
437 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
438
439 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
440 msgid "getctime not implemented"
441 msgstr "getctime není implementováno"
442
443 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
444 msgid ""
445 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
446 "notifications"
447 msgstr ""
448 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
449
450 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
451 #, perl-format
452 msgid "skipping bad filename %s"
453 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
454
455 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
456 #, perl-format
457 msgid "removing old page %s"
458 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
459
460 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
461 #, perl-format
462 msgid "scanning %s"
463 msgstr "prohledávám %s"
464
465 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
466 #, perl-format
467 msgid "rendering %s"
468 msgstr "zpracovávám %s"
469
470 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
471 #, perl-format
472 msgid "rendering %s, which links to %s"
473 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
474
475 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
476 #, perl-format
477 msgid "rendering %s, which depends on %s"
478 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
479
480 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
481 #, perl-format
482 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
483 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
484
485 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
486 #, perl-format
487 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
488 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
489
490 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
491 #, perl-format
492 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
493 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
494
495 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
496 #. translators: is a (probably not translated) error message.
497 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
498 #, perl-format
499 msgid "cannot read %s: %s"
500 msgstr "nemohu číst %s: %s"
501
502 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
503 msgid "generating wrappers.."
504 msgstr "generuji obaly..."
505
506 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
507 msgid "rebuilding wiki.."
508 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
509
510 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
511 msgid "refreshing wiki.."
512 msgstr "obnovuji wiki..."
513
514 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
515 msgid "done"
516 msgstr "hotovo"
517
518 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
519 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
520 #. translators: And the name of the user making the change.
521 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
522 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
523 #, perl-format
524 msgid "update of %s's %s by %s"
525 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
526
527 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
528 #, perl-format
529 msgid "%s doesn't seem to be executable"
530 msgstr "%s není spustitelný soubor"
531
532 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
533 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
534 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
535
536 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
537 msgid "wrapper filename not specified"
538 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
539
540 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
541 #. translators: a (probably not translated) error message.
542 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
543 #, perl-format
544 msgid "failed to write %s: %s"
545 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
546
547 #. translators: The parameter is a C filename.
548 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
549 #, perl-format
550 msgid "failed to compile %s"
551 msgstr "nelze zkompilovat %s"
552
553 #. translators: The parameter is a filename.
554 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
555 #, perl-format
556 msgid "successfully generated %s"
557 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
558
559 #: ../ikiwiki.in:13
560 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
561 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
562
563 #: ../IkiWiki.pm:104
564 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
565 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
566
567 #: ../IkiWiki.pm:151 ../IkiWiki.pm:152
568 msgid "Error"
569 msgstr "Chyba"
570
571 #. translators: The first parameter is a
572 #. translators: preprocessor directive name,
573 #. translators: the second a page name, the
574 #. translators: third a number.
575 #: ../IkiWiki.pm:622
576 #, perl-format
577 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
578 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
579
580 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
581 #~ msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
582
583 #, fuzzy
584 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
585 #~ msgstr "getctime není implementováno"
586
587 #~ msgid "in late morning %A"
588 #~ msgstr "%A pozdě dopoledne"