]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Add postformtext parameter to inline.
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-04-12 00:10-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:186 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "edycja strony %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
59 #, fuzzy, perl-format
60 msgid "missing %s parameter"
61 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
64 msgid "new feed"
65 msgstr "nowy kanał RSS"
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
68 msgid "posts"
69 msgstr "wpisy"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
72 msgid "new"
73 msgstr "nowy wpis"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
76 #, perl-format
77 msgid "expiring %s (%s days old)"
78 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
81 #, perl-format
82 msgid "expiring %s"
83 msgstr "wygasający wpis %s"
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
86 #, perl-format
87 msgid "checking feed %s ..."
88 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
91 #, perl-format
92 msgid "could not find feed at %s"
93 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
96 msgid "feed crashed XML::Feed!"
97 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
100 #, perl-format
101 msgid "processed ok at %s"
102 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
105 #, perl-format
106 msgid "creating new page %s"
107 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
110 msgid "There are no broken links!"
111 msgstr "odnośniki są aktualne!"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
114 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
115 msgstr ""
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
118 msgid "fortune failed"
119 msgstr "awaria fortunki"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
122 #, fuzzy
123 msgid "failed to find url in html"
124 msgstr ""
125 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
126 "stronie HTML"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
129 #, fuzzy
130 msgid "failed to run graphviz"
131 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
134 msgid "prog not a valid graphviz program"
135 msgstr ""
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
138 #, fuzzy, perl-format
139 msgid "%s not found"
140 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
143 #, perl-format
144 msgid "bad size \"%s\""
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
148 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
149 #, fuzzy, perl-format
150 msgid "failed to read %s: %s"
151 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
154 #, fuzzy, perl-format
155 msgid "failed to resize: %s"
156 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
159 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
160 msgstr ""
161 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
162 "pomocą parametru --url"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
165 #, perl-format
166 msgid "unknown sort type %s"
167 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:149
170 msgid "Add a new post titled:"
171 msgstr ""
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:163
174 #, perl-format
175 msgid "nonexistant template %s"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:194 ../IkiWiki/Render.pm:99
179 msgid "Discussion"
180 msgstr "Dyskusja"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:403
183 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
184 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
187 #, fuzzy
188 msgid "failed to run dot"
189 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
192 #, perl-format
193 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
194 msgstr ""
195 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
196 "teraz edytowana"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
199 #, perl-format
200 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
201 msgstr ""
202 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
203 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
206 #, fuzzy
207 msgid "stylesheet not found"
208 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
211 msgid "Mirrors"
212 msgstr "Kopie lustrzane"
213
214 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
215 msgid "Mirror"
216 msgstr "Kopia lustrzana"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
219 msgid "more"
220 msgstr ""
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
223 msgid "What's this?"
224 msgstr "Więcej o OpenID"
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
227 msgid "Get an OpenID"
228 msgstr "Pobierz OpenID"
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
231 msgid "All pages are linked to by other pages."
232 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
235 msgid "(use FirstnameLastName)"
236 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
239 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
240 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
243 msgid "Error creating account."
244 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
247 msgid "Failed to send mail"
248 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
251 msgid "Your password has been emailed to you."
252 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
255 msgid "vote"
256 msgstr "głosuj"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
259 msgid "Total votes:"
260 msgstr "Oddane głosy:"
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
263 msgid "polygen not installed"
264 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
267 msgid "polygen failed"
268 msgstr "awaria wtyczki polygen"
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
271 msgid "missing formula"
272 msgstr ""
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
275 msgid "unknown formula"
276 msgstr ""
277
278 #. translators: These descriptions of times of day are used
279 #. translators: in messages like "last edited <description>".
280 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
281 #. translators: %A- is the name of the previous day.
282 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
283 msgid "late %A- night"
284 msgstr ""
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
287 msgid "in the wee hours of %A- night"
288 msgstr ""
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
291 msgid "terribly early %A morning"
292 msgstr ""
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
295 msgid "early %A morning"
296 msgstr ""
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
299 msgid "in mid-morning %A"
300 msgstr ""
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
303 msgid "late %A morning"
304 msgstr ""
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
307 msgid "at lunch time on %A"
308 msgstr ""
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
311 msgid "%A afternoon"
312 msgstr ""
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
315 msgid "late %A afternoon"
316 msgstr ""
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
319 msgid "%A evening"
320 msgstr ""
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
323 msgid "late %A evening"
324 msgstr ""
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
327 msgid "%A night"
328 msgstr ""
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
331 msgid "at teatime on %A"
332 msgstr ""
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
335 msgid "at midnight"
336 msgstr ""
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
339 msgid "at noon on %A"
340 msgstr ""
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
343 #, perl-format
344 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
345 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
348 msgid "cleaning hyperestraier search index"
349 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
352 msgid "updating hyperestraier search index"
353 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
356 #, fuzzy
357 msgid "missing name or url parameter"
358 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
359
360 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
361 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
362 #. translators: is an URL.
363 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
364 #, fuzzy, perl-format
365 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
366 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
369 #, fuzzy
370 msgid "failed to parse any smileys"
371 msgstr ""
372 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
375 #, fuzzy
376 msgid "parse error"
377 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
380 msgid "bad featurepoint diameter"
381 msgstr ""
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
384 msgid "bad featurepoint location"
385 msgstr ""
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
388 msgid "missing values"
389 msgstr ""
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
392 #, fuzzy
393 msgid "bad height value"
394 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
397 #, fuzzy
398 msgid "missing width parameter"
399 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
402 #, fuzzy
403 msgid "bad width value"
404 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
407 #, fuzzy
408 msgid "failed to run php"
409 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
412 msgid "cannot find file"
413 msgstr ""
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
416 msgid "unknown data format"
417 msgstr ""
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
420 msgid "empty data"
421 msgstr ""
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
424 msgid "Direct data download"
425 msgstr ""
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
428 #, fuzzy, perl-format
429 msgid "parse fail at line %d: %s"
430 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
433 #, fuzzy
434 msgid "missing id parameter"
435 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
438 #, perl-format
439 msgid "template %s not found"
440 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
443 #, fuzzy
444 msgid "failed to process:"
445 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
446
447 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
448 msgid "getctime not implemented"
449 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
450
451 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
452 msgid ""
453 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
454 "notifications"
455 msgstr ""
456 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
457 "nieustawionego parametru REV"
458
459 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
460 #, perl-format
461 msgid "skipping bad filename %s"
462 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
463
464 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
465 #, perl-format
466 msgid "removing old page %s"
467 msgstr "usuwanie starej strony %s"
468
469 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
470 #, perl-format
471 msgid "scanning %s"
472 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
473
474 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
475 #, perl-format
476 msgid "rendering %s"
477 msgstr "tworzenie strony %s"
478
479 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
480 #, perl-format
481 msgid "rendering %s, which links to %s"
482 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
483
484 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
485 #, perl-format
486 msgid "rendering %s, which depends on %s"
487 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
488
489 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
490 #, perl-format
491 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
492 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
493
494 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
495 #, perl-format
496 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
497 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
498
499 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
500 #, perl-format
501 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
502 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
503
504 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
505 #. translators: is a (probably not translated) error message.
506 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
507 #, perl-format
508 msgid "cannot read %s: %s"
509 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
510
511 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
512 msgid "generating wrappers.."
513 msgstr "tworzenie osłon..."
514
515 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
516 msgid "rebuilding wiki.."
517 msgstr "przebudowywanie wiki..."
518
519 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
520 msgid "refreshing wiki.."
521 msgstr "odświeżanie wiki..."
522
523 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
524 msgid "done"
525 msgstr "gotowe"
526
527 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
528 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
529 #. translators: And the name of the user making the change.
530 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
531 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
532 #, perl-format
533 msgid "update of %s's %s by %s"
534 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
535
536 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
537 #, perl-format
538 msgid "%s doesn't seem to be executable"
539 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
540
541 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
542 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
543 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
544
545 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
546 msgid "wrapper filename not specified"
547 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
548
549 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
550 #. translators: a (probably not translated) error message.
551 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
552 #, perl-format
553 msgid "failed to write %s: %s"
554 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
555
556 #. translators: The parameter is a C filename.
557 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
558 #, perl-format
559 msgid "failed to compile %s"
560 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
561
562 #. translators: The parameter is a filename.
563 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
564 #, perl-format
565 msgid "successfully generated %s"
566 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
567
568 #: ../ikiwiki.in:13
569 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
570 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
571
572 #: ../IkiWiki.pm:104
573 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
574 msgstr ""
575 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
576 "--url"
577
578 #: ../IkiWiki.pm:151 ../IkiWiki.pm:152
579 msgid "Error"
580 msgstr "Błąd"
581
582 #. translators: The first parameter is a
583 #. translators: preprocessor directive name,
584 #. translators: the second a page name, the
585 #. translators: third a number.
586 #: ../IkiWiki.pm:622
587 #, perl-format
588 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
589 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
590
591 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
592 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
593
594 #, fuzzy
595 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
596 #~ msgstr "niedostępna funkcja getctime"