* Finally implemented a simple per-page data storage mechanism for plugins,
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-12-08 17:15-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Preferencje zapisane."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Preferencje zapisane."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:443 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
49 msgid "discussion"
50 msgstr "dyskusja"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:489
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "tworzenie %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:507 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:536
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "edycja %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:711
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:731
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
71 "ciasteczka (ang. cookies)"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
74 #, fuzzy, perl-format
75 msgid "missing %s parameter"
76 msgstr "brakujący parametr %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
79 msgid "new feed"
80 msgstr "nowy kanał RSS"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
83 msgid "posts"
84 msgstr "wpisy"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
87 msgid "new"
88 msgstr "nowy wpis"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
91 #, perl-format
92 msgid "expiring %s (%s days old)"
93 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
96 #, perl-format
97 msgid "expiring %s"
98 msgstr "wygasający wpis %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
106 #, perl-format
107 msgid "checking feed %s ..."
108 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
111 #, perl-format
112 msgid "could not find feed at %s"
113 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
116 #, fuzzy
117 msgid "feed not found"
118 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
121 #, fuzzy, perl-format
122 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
123 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
126 msgid "feed crashed XML::Feed!"
127 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
130 #, perl-format
131 msgid "creating new page %s"
132 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
135 #, perl-format
136 msgid "%s from %s"
137 msgstr ""
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
140 msgid "There are no broken links!"
141 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
144 #, fuzzy, perl-format
145 msgid "%s parameter is required"
146 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
149 msgid "fortune failed"
150 msgstr "awaria fortunki"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
153 #, fuzzy
154 msgid "failed to find url in html"
155 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
158 #, fuzzy
159 msgid "failed to run graphviz"
160 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
163 msgid "prog not a valid graphviz program"
164 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
167 #, perl-format
168 msgid "bad size \"%s\""
169 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
172 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
173 #, fuzzy, perl-format
174 msgid "failed to read %s: %s"
175 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
178 #, fuzzy, perl-format
179 msgid "failed to resize: %s"
180 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
183 #, fuzzy, perl-format
184 msgid "failed to determine size of image %s"
185 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
188 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
189 msgstr ""
190 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
191 "pomocą parametru --url"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
194 #, perl-format
195 msgid "unknown sort type %s"
196 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
199 msgid "Add a new post titled:"
200 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
203 #, perl-format
204 msgid "nonexistant template %s"
205 msgstr "brakujący szablon %s"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
208 msgid "Discussion"
209 msgstr "Dyskusja"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
212 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
213 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
216 #, fuzzy
217 msgid "failed to run dot"
218 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
221 #, perl-format
222 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
223 msgstr ""
224 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
225 "teraz edytowana"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
228 #, perl-format
229 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
230 msgstr ""
231 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
232 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:77
235 #, fuzzy
236 msgid "redir page not found"
237 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:82
240 msgid "redir not allowed to point to a page that contains a redir"
241 msgstr ""
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:118
244 #, fuzzy
245 msgid "stylesheet not found"
246 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
249 msgid "Mirrors"
250 msgstr "Kopie lustrzane"
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
253 msgid "Mirror"
254 msgstr "Kopia lustrzana"
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
257 msgid "more"
258 msgstr "więcej"
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
261 msgid "Log in with"
262 msgstr ""
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
265 msgid "Get an OpenID"
266 msgstr "Pobierz OpenID"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
269 msgid "All pages are linked to by other pages."
270 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
273 msgid "bad or missing template"
274 msgstr ""
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
277 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
278 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
281 msgid "Error creating account."
282 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
285 msgid "Failed to send mail"
286 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
289 msgid "Your password has been emailed to you."
290 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
293 msgid "vote"
294 msgstr "głosuj"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
297 msgid "Total votes:"
298 msgstr "Oddane głosy:"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
301 msgid "polygen not installed"
302 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
305 msgid "polygen failed"
306 msgstr "awaria wtyczki polygen"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
309 msgid "missing formula"
310 msgstr "brakująca reguła"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
313 msgid "unknown formula"
314 msgstr "nieznana reguła"
315
316 #. translators: These descriptions of times of day are used
317 #. translators: in messages like "last edited <description>".
318 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
319 #. translators: %A- is the name of the previous day.
320 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
321 msgid "late %A- night"
322 msgstr "późną nocą w %A-"
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
325 msgid "in the wee hours of %A- night"
326 msgstr "po północy w %A-"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
329 msgid "terribly early %A morning"
330 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
333 msgid "early %A morning"
334 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
337 #, fuzzy
338 msgid "mid-morning %A"
339 msgstr "rankiem w %A"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
342 msgid "late %A morning"
343 msgstr "późnym rankiem w %A"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
346 msgid "at lunch time on %A"
347 msgstr "w porze obiadowej w %A"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
350 msgid "%A afternoon"
351 msgstr "po południu w %A"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
354 msgid "late %A afternoon"
355 msgstr "późnym popołudniem %A"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
358 msgid "%A evening"
359 msgstr "wieczorem w %A"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
362 msgid "late %A evening"
363 msgstr "późnym wieczorem w %A"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
366 msgid "%A night"
367 msgstr "nocą w %A"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
370 msgid "at teatime on %A"
371 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
374 msgid "at midnight"
375 msgstr "o północy"
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
378 msgid "at noon on %A"
379 msgstr "w południe w %A"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
382 #, perl-format
383 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
384 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
387 msgid "cleaning hyperestraier search index"
388 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
391 msgid "updating hyperestraier search index"
392 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
393
394 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
395 #, fuzzy
396 msgid "missing name or url parameter"
397 msgstr "brakujący parametr name lub url"
398
399 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
400 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
401 #. translators: is an URL.
402 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
403 #, fuzzy, perl-format
404 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
405 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
408 #, fuzzy
409 msgid "failed to parse any smileys"
410 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
413 #, fuzzy
414 msgid "parse error"
415 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
418 msgid "bad featurepoint diameter"
419 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
422 msgid "bad featurepoint location"
423 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
426 msgid "missing values"
427 msgstr "brakujące wartości"
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
430 #, fuzzy
431 msgid "bad height value"
432 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
435 #, fuzzy
436 msgid "missing width parameter"
437 msgstr "brakujący parametr width"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
440 #, fuzzy
441 msgid "bad width value"
442 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
443
444 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
445 #, fuzzy
446 msgid "failed to run php"
447 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
448
449 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
450 msgid "cannot find file"
451 msgstr "nie można znaleźć pliku"
452
453 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
454 msgid "unknown data format"
455 msgstr "nieznany format danych"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
458 msgid "empty data"
459 msgstr "brak danych"
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
462 msgid "Direct data download"
463 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
464
465 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
466 #, fuzzy, perl-format
467 msgid "parse fail at line %d: %s"
468 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
469
470 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
471 #, fuzzy
472 msgid "missing id parameter"
473 msgstr "brakujący parametr id"
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
476 #, perl-format
477 msgid "template %s not found"
478 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
479
480 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
481 #, fuzzy
482 msgid "failed to process:"
483 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
484
485 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
486 #, fuzzy
487 msgid "missing tex code"
488 msgstr "brakujące wartości"
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
491 msgid "code includes disallowed latex commands"
492 msgstr ""
493
494 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
495 #, fuzzy
496 msgid "failed to generate image from code"
497 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
500 msgid "(not toggleable in preview mode)"
501 msgstr ""
502
503 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
504 msgid "getctime not implemented"
505 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
506
507 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
508 #, fuzzy
509 msgid ""
510 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
511 "notifications"
512 msgstr ""
513 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
514 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
515
516 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
517 #, fuzzy
518 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
519 msgstr ""
520 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
521 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
522
523 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
524 msgid ""
525 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
526 "notifications"
527 msgstr ""
528 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
529 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
530
531 #: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
532 #, perl-format
533 msgid "skipping bad filename %s"
534 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
535
536 #: ../IkiWiki/Render.pm:337
537 #, perl-format
538 msgid "removing old page %s"
539 msgstr "usuwanie starej strony %s"
540
541 #: ../IkiWiki/Render.pm:370
542 #, perl-format
543 msgid "scanning %s"
544 msgstr "skanowanie %s"
545
546 #: ../IkiWiki/Render.pm:375
547 #, perl-format
548 msgid "rendering %s"
549 msgstr "renderowanie %s"
550
551 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
552 #, perl-format
553 msgid "rendering %s, which links to %s"
554 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
555
556 #: ../IkiWiki/Render.pm:404
557 #, perl-format
558 msgid "rendering %s, which depends on %s"
559 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
560
561 #: ../IkiWiki/Render.pm:442
562 #, perl-format
563 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
564 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
565
566 #: ../IkiWiki/Render.pm:454
567 #, perl-format
568 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
569 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
570
571 #: ../IkiWiki/Render.pm:480
572 #, perl-format
573 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
574 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
575
576 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
577 #. translators: is a (probably not translated) error message.
578 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
579 #, perl-format
580 msgid "cannot read %s: %s"
581 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
582
583 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
584 msgid "generating wrappers.."
585 msgstr "tworzenie osłon..."
586
587 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
588 msgid "rebuilding wiki.."
589 msgstr "przebudowywanie wiki..."
590
591 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
592 msgid "refreshing wiki.."
593 msgstr "odświeżanie wiki..."
594
595 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
596 msgid "done"
597 msgstr "gotowe"
598
599 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
600 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
601 #. translators: And the name of the user making the change.
602 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
603 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
604 #, perl-format
605 msgid "update of %s's %s by %s"
606 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
607
608 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
609 #, perl-format
610 msgid "%s doesn't seem to be executable"
611 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
612
613 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
614 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
615 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
616
617 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
618 msgid "wrapper filename not specified"
619 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
620
621 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
622 #. translators: a (probably not translated) error message.
623 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
624 #, perl-format
625 msgid "failed to write %s: %s"
626 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
627
628 #. translators: The parameter is a C filename.
629 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
630 #, perl-format
631 msgid "failed to compile %s"
632 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
633
634 #. translators: The parameter is a filename.
635 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
636 #, perl-format
637 msgid "successfully generated %s"
638 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
639
640 #: ../ikiwiki.in:13
641 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
642 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
643
644 #: ../ikiwiki.in:83
645 msgid "usage: --set var=value"
646 msgstr ""
647
648 #: ../IkiWiki.pm:129
649 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
650 msgstr ""
651 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
652 "--url"
653
654 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
655 msgid "Error"
656 msgstr "Błąd"
657
658 #. translators: The first parameter is a
659 #. translators: preprocessor directive name,
660 #. translators: the second a page name, the
661 #. translators: third a number.
662 #: ../IkiWiki.pm:722
663 #, perl-format
664 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
665 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
666
667 #, fuzzy
668 #~ msgid "%s not found"
669 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
670
671 #~ msgid "What's this?"
672 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
673
674 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
675 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
676
677 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
678 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
679
680 #, fuzzy
681 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
682 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"