]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
avoid $_ in a few other for loops
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-09-29 17:12-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
27 "ciasteczka (ang. cookies)"
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:350
30 msgid "Your login session has expired."
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
34 msgid "Login"
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
38 #, fuzzy
39 msgid "Preferences"
40 msgstr "Preferencje zapisane."
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
43 msgid "Admin"
44 msgstr ""
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
47 msgid "Preferences saved."
48 msgstr "Preferencje zapisane."
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1153
55 msgid "Error"
56 msgstr "Błąd"
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
59 msgid "Aggregation triggered via web."
60 msgstr ""
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
67 #, fuzzy, perl-format
68 msgid "missing %s parameter"
69 msgstr "brakujący parametr %s"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
72 msgid "new feed"
73 msgstr "nowy kanał RSS"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
76 msgid "posts"
77 msgstr "wpisy"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
80 msgid "new"
81 msgstr "nowy wpis"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
84 #, perl-format
85 msgid "expiring %s (%s days old)"
86 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s"
91 msgstr "wygasający wpis %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
94 #, perl-format
95 msgid "processed ok at %s"
96 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
99 #, perl-format
100 msgid "checking feed %s ..."
101 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
104 #, perl-format
105 msgid "could not find feed at %s"
106 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
109 #, fuzzy
110 msgid "feed not found"
111 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
114 #, fuzzy, perl-format
115 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
116 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
119 #, perl-format
120 msgid "(feed entities escaped)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
133 msgid "deleting bucket.."
134 msgstr ""
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:199
137 msgid "done"
138 msgstr "gotowe"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
141 #, perl-format
142 msgid "Must specify %s"
143 msgstr ""
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
146 msgid "Failed to create bucket in S3: "
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to save file to S3: "
152 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to delete file from S3: "
157 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:48
160 #, perl-format
161 msgid "there is already a page named %s"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:81
165 msgid "prohibited by allowed_attachments"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:188
169 msgid "bad attachment filename"
170 msgstr ""
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:230
173 msgid "attachment upload"
174 msgstr ""
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:103
177 msgid "automatic index generation"
178 msgstr ""
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:261
181 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:323 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
182 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
183 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
184 msgid "discussion"
185 msgstr "dyskusja"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
188 #, perl-format
189 msgid "%s from %s"
190 msgstr ""
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
193 msgid "There are no broken links!"
194 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
197 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
198 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
199 #, fuzzy, perl-format
200 msgid "%s parameter is required"
201 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
204 msgid "no text was copied in this page"
205 msgstr ""
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
208 #, perl-format
209 msgid "no text was copied in this page with id %s"
210 msgstr ""
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
213 #, fuzzy, perl-format
214 msgid "removing old preview %s"
215 msgstr "usuwanie starej strony %s"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:141
218 #, perl-format
219 msgid "%s is not an editable page"
220 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:317
223 #, perl-format
224 msgid "creating %s"
225 msgstr "tworzenie %s"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:335 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363
228 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:373 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:408
229 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:453
230 #, perl-format
231 msgid "editing %s"
232 msgstr "edycja %s"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
235 #, fuzzy
236 msgid "template not specified"
237 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
240 #, fuzzy
241 msgid "match not specified"
242 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
245 #, perl-format
246 msgid "edittemplate %s registered for %s"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
250 #, fuzzy
251 msgid "failed to process"
252 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
255 msgid "fortune failed"
256 msgstr "awaria fortunki"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
259 #, fuzzy
260 msgid "failed to find url in html"
261 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
264 #, fuzzy
265 msgid "failed to run graphviz"
266 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
269 msgid "prog not a valid graphviz program"
270 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
273 #, fuzzy
274 msgid "Image::Magick is not installed"
275 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
278 #, perl-format
279 msgid "bad size \"%s\""
280 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
283 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
284 #, fuzzy, perl-format
285 msgid "failed to read %s: %s"
286 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
289 #, fuzzy, perl-format
290 msgid "failed to resize: %s"
291 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
294 #, fuzzy, perl-format
295 msgid "failed to determine size of image %s"
296 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
299 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
300 msgstr ""
301 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
302 "pomocą parametru --url"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
305 #, fuzzy
306 msgid "page editing not allowed"
307 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
310 #, fuzzy
311 msgid "missing pages parameter"
312 msgstr "brakujący parametr %s"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
315 #, perl-format
316 msgid "unknown sort type %s"
317 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:282
320 msgid "Add a new post titled:"
321 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:298
324 #, perl-format
325 msgid "nonexistant template %s"
326 msgstr "brakujący szablon %s"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:331 ../IkiWiki/Render.pm:83
329 msgid "Discussion"
330 msgstr "Dyskusja"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:568
333 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
334 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
337 #, fuzzy
338 msgid "failed to run dot"
339 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:60
342 #, fuzzy, perl-format
343 msgid "%s is locked and cannot be edited"
344 msgstr ""
345 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
346 "teraz edytowana"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
349 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
350 msgstr ""
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
353 #, perl-format
354 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
355 msgstr ""
356 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
357 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
360 #, fuzzy
361 msgid "stylesheet not found"
362 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
365 #, fuzzy
366 msgid "redir page not found"
367 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
370 #, fuzzy
371 msgid "redir cycle is not allowed"
372 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
375 msgid "Mirrors"
376 msgstr "Kopie lustrzane"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
379 msgid "Mirror"
380 msgstr "Kopia lustrzana"
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
383 msgid "more"
384 msgstr "więcej"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
387 msgid "getctime not implemented"
388 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
391 msgid "Log in with"
392 msgstr ""
393
394 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
395 msgid "Get an OpenID"
396 msgstr "Pobierz OpenID"
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
399 msgid "All pages are linked to by other pages."
400 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
401
402 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
403 msgid "bad or missing template"
404 msgstr ""
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
407 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
408 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
411 msgid "Error creating account."
412 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
415 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
416 msgstr ""
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
419 msgid "Failed to send mail"
420 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
423 msgid "You have been mailed password reset instructions."
424 msgstr ""
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
427 msgid "incorrect password reset url"
428 msgstr ""
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
431 msgid "password reset denied"
432 msgstr ""
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
435 msgid "Ping received."
436 msgstr ""
437
438 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
439 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
440 msgstr ""
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
443 #, fuzzy, perl-format
444 msgid "Will ping %s"
445 msgstr "edycja %s"
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
448 #, perl-format
449 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
450 msgstr ""
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
453 #, fuzzy
454 msgid "LWP not found, not pinging"
455 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
458 msgid "vote"
459 msgstr "głosuj"
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
462 msgid "Total votes:"
463 msgstr "Oddane głosy:"
464
465 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
466 msgid "polygen not installed"
467 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
470 #, fuzzy
471 msgid "command failed"
472 msgstr "awaria fortunki"
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
475 msgid "missing formula"
476 msgstr "brakująca reguła"
477
478 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
479 msgid "unknown formula"
480 msgstr "nieznana reguła"
481
482 #. translators: These descriptions of times of day are used
483 #. translators: in messages like "last edited <description>".
484 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
485 #. translators: %A- is the name of the previous day.
486 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
487 msgid "late %A- night"
488 msgstr "późną nocą w %A-"
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
491 msgid "in the wee hours of %A- night"
492 msgstr "po północy w %A-"
493
494 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
495 msgid "terribly early %A morning"
496 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
499 msgid "early %A morning"
500 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
501
502 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
503 #, fuzzy
504 msgid "mid-morning %A"
505 msgstr "rankiem w %A"
506
507 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
508 msgid "late %A morning"
509 msgstr "późnym rankiem w %A"
510
511 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
512 msgid "at lunch time on %A"
513 msgstr "w porze obiadowej w %A"
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
516 msgid "%A afternoon"
517 msgstr "po południu w %A"
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
520 msgid "late %A afternoon"
521 msgstr "późnym popołudniem %A"
522
523 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
524 msgid "%A evening"
525 msgstr "wieczorem w %A"
526
527 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
528 msgid "late %A evening"
529 msgstr "późnym wieczorem w %A"
530
531 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
532 msgid "%A night"
533 msgstr "nocą w %A"
534
535 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
536 msgid "at teatime on %A"
537 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
538
539 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
540 msgid "at midnight"
541 msgstr "o północy"
542
543 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
544 msgid "at noon on %A"
545 msgstr "w południe w %A"
546
547 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
548 #, perl-format
549 msgid "illegal percent value %s"
550 msgstr ""
551
552 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
553 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
554 msgstr ""
555
556 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:100
557 #, fuzzy
558 msgid "missing page"
559 msgstr "brakujące wartości"
560
561 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:102
562 #, perl-format
563 msgid "The page %s does not exist."
564 msgstr ""
565
566 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
567 msgid "(Diff truncated)"
568 msgstr ""
569
570 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
571 #, perl-format
572 msgid "%s does not exist"
573 msgstr ""
574
575 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
576 #, fuzzy, perl-format
577 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
578 msgstr ""
579 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
580 "teraz edytowana"
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
583 #, fuzzy, perl-format
584 msgid "%s is not a file"
585 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
586
587 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:112
588 #, perl-format
589 msgid "confirm removal of %s"
590 msgstr ""
591
592 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:148
593 msgid "Please select the attachments to remove."
594 msgstr ""
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:188
597 msgid "removed"
598 msgstr ""
599
600 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
601 #, perl-format
602 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
603 msgstr ""
604
605 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
606 #, fuzzy
607 msgid "no change to the file name was specified"
608 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
609
610 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
611 #, perl-format
612 msgid "illegal name"
613 msgstr ""
614
615 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
616 #, perl-format
617 msgid "%s already exists"
618 msgstr ""
619
620 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
621 #, perl-format
622 msgid "%s already exists on disk"
623 msgstr ""
624
625 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
626 #, fuzzy, perl-format
627 msgid "rename %s"
628 msgstr "renderowanie %s"
629
630 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
631 msgid "Also rename SubPages and attachments"
632 msgstr ""
633
634 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:223
635 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
636 msgstr ""
637
638 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:226
639 msgid "Please select the attachment to rename."
640 msgstr ""
641
642 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:332
643 #, perl-format
644 msgid "rename %s to %s"
645 msgstr ""
646
647 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:484
648 #, fuzzy, perl-format
649 msgid "update for rename of %s to %s"
650 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
651
652 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
653 #, perl-format
654 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
655 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
656
657 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
658 #, perl-format
659 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
660 msgstr ""
661
662 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
663 msgid "search"
664 msgstr ""
665
666 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
667 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
668 msgstr ""
669
670 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
671 #, fuzzy
672 msgid "missing name or url parameter"
673 msgstr "brakujący parametr name lub url"
674
675 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
676 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
677 #. translators: is an URL.
678 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
679 #, fuzzy, perl-format
680 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
681 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
684 #, fuzzy
685 msgid "failed to parse any smileys"
686 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
687
688 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
689 #, fuzzy
690 msgid "parse error"
691 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
692
693 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
694 msgid "bad featurepoint diameter"
695 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
696
697 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
698 msgid "bad featurepoint location"
699 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
700
701 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
702 msgid "missing values"
703 msgstr "brakujące wartości"
704
705 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
706 #, fuzzy
707 msgid "bad height value"
708 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
709
710 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
711 #, fuzzy
712 msgid "missing width parameter"
713 msgstr "brakujący parametr width"
714
715 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
716 #, fuzzy
717 msgid "bad width value"
718 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
721 #, fuzzy
722 msgid "failed to run php"
723 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
724
725 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
726 msgid "cannot find file"
727 msgstr "nie można znaleźć pliku"
728
729 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
730 msgid "unknown data format"
731 msgstr "nieznany format danych"
732
733 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
734 msgid "empty data"
735 msgstr "brak danych"
736
737 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
738 msgid "Direct data download"
739 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
740
741 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
742 #, fuzzy, perl-format
743 msgid "parse fail at line %d: %s"
744 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
745
746 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
747 #, fuzzy
748 msgid "missing id parameter"
749 msgstr "brakujący parametr id"
750
751 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
752 #, perl-format
753 msgid "template %s not found"
754 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
757 #, fuzzy
758 msgid "failed to process:"
759 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
760
761 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
762 #, fuzzy
763 msgid "missing tex code"
764 msgstr "brakujące wartości"
765
766 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
767 msgid "code includes disallowed latex commands"
768 msgstr ""
769
770 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
771 #, fuzzy
772 msgid "failed to generate image from code"
773 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
774
775 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
776 msgid "plugin"
777 msgstr ""
778
779 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
780 #, perl-format
781 msgid "enable %s?"
782 msgstr ""
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
785 msgid "you are not logged in as an admin"
786 msgstr ""
787
788 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
789 msgid "setup file for this wiki is not known"
790 msgstr ""
791
792 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
793 msgid "main"
794 msgstr ""
795
796 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
797 msgid "plugins"
798 msgstr ""
799
800 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
801 msgid ""
802 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
803 msgstr ""
804
805 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
806 msgid ""
807 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
808 "to rebuild the wiki."
809 msgstr ""
810
811 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
812 #, perl-format
813 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
814 msgstr ""
815
816 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
817 #, perl-format
818 msgid ""
819 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
820 "allow this"
821 msgstr ""
822
823 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
824 #, perl-format
825 msgid "skipping bad filename %s"
826 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
827
828 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
829 #, perl-format
830 msgid "%s has multiple possible source pages"
831 msgstr ""
832
833 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
834 #, perl-format
835 msgid "removing old page %s"
836 msgstr "usuwanie starej strony %s"
837
838 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
839 #, perl-format
840 msgid "scanning %s"
841 msgstr "skanowanie %s"
842
843 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
844 #, perl-format
845 msgid "rendering %s"
846 msgstr "renderowanie %s"
847
848 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
849 #, perl-format
850 msgid "rendering %s, which links to %s"
851 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
852
853 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
854 #, perl-format
855 msgid "rendering %s, which depends on %s"
856 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
857
858 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
859 #, perl-format
860 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
861 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
862
863 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
864 #, perl-format
865 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
866 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
867
868 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
869 #, perl-format
870 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
871 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
872
873 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
874 #. translators: is a (probably not translated) error message.
875 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
876 #, perl-format
877 msgid "cannot read %s: %s"
878 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
879
880 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
881 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
882 msgstr ""
883
884 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
885 #, perl-format
886 msgid "unsupported revision control system %s"
887 msgstr ""
888
889 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
890 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
891 msgstr ""
892
893 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
894 #, perl-format
895 msgid "%s doesn't seem to be executable"
896 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
897
898 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
899 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
900 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
901
902 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
903 msgid "wrapper filename not specified"
904 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
905
906 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
907 #. translators: a (probably not translated) error message.
908 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
909 #, perl-format
910 msgid "failed to write %s: %s"
911 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
912
913 #. translators: The parameter is a C filename.
914 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
915 #, perl-format
916 msgid "failed to compile %s"
917 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
918
919 #. translators: The parameter is a filename.
920 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
921 #, perl-format
922 msgid "successfully generated %s"
923 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
924
925 #: ../ikiwiki.in:13
926 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
927 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
928
929 #: ../ikiwiki.in:14
930 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
931 msgstr ""
932
933 #: ../ikiwiki.in:90
934 msgid "usage: --set var=value"
935 msgstr ""
936
937 #: ../ikiwiki.in:137
938 msgid "generating wrappers.."
939 msgstr "tworzenie osłon..."
940
941 #: ../ikiwiki.in:188
942 msgid "rebuilding wiki.."
943 msgstr "przebudowywanie wiki..."
944
945 #: ../ikiwiki.in:191
946 msgid "refreshing wiki.."
947 msgstr "odświeżanie wiki..."
948
949 #: ../IkiWiki.pm:458
950 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
951 msgstr ""
952 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
953 "--url"
954
955 #: ../IkiWiki.pm:504
956 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
957 msgstr ""
958
959 #: ../IkiWiki.pm:533
960 #, perl-format
961 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
962 msgstr ""
963
964 #: ../IkiWiki.pm:1136
965 #, fuzzy, perl-format
966 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
967 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
968
969 #: ../IkiWiki.pm:1645
970 msgid "yes"
971 msgstr ""
972
973 #: ../auto.setup:16
974 msgid "What will the wiki be named?"
975 msgstr ""
976
977 #: ../auto.setup:16
978 msgid "wiki"
979 msgstr ""
980
981 #: ../auto.setup:18
982 msgid "What revision control system to use?"
983 msgstr ""
984
985 #: ../auto.setup:20
986 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
987 msgstr ""
988
989 #: ../auto.setup:23
990 msgid "What is the domain name of the web server?"
991 msgstr ""
992
993 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
994 #~ msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
995
996 #~ msgid "polygen failed"
997 #~ msgstr "awaria wtyczki polygen"
998
999 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1000 #~ msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
1001
1002 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1003 #~ msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
1004
1005 #, fuzzy
1006 #~ msgid ""
1007 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1008 #~ "notifications"
1009 #~ msgstr ""
1010 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1011 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1012
1013 #, fuzzy
1014 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1015 #~ msgstr ""
1016 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1017 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1018
1019 #~ msgid ""
1020 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1021 #~ "notifications"
1022 #~ msgstr ""
1023 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1024 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1025
1026 #, fuzzy
1027 #~ msgid "%s not found"
1028 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
1029
1030 #~ msgid "What's this?"
1031 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
1032
1033 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1034 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
1035
1036 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1037 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
1038
1039 #, fuzzy
1040 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1041 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"