]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
Merge branch 'master' of ssh://git.kitenet.net/srv/git/ikiwiki.info
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-11-12 14:36-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-05-09 21:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
23 msgid "Login"
24 msgstr "Přihlášení"
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
27 msgid "Preferences"
28 msgstr "Předvolby"
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
31 msgid "Admin"
32 msgstr "Správce"
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
35 msgid "Preferences saved."
36 msgstr "Nastavení uloženo."
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
39 #, perl-format
40 msgid "%s is not an editable page"
41 msgstr "%s není editovatelná stránka"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:441 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
44 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
45 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
46 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
47 msgid "discussion"
48 msgstr "diskuse"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:487
51 #, perl-format
52 msgid "creating %s"
53 msgstr "vytvářím %s"
54
55 #: ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:524 ../IkiWiki/CGI.pm:534
56 #: ../IkiWiki/CGI.pm:567 ../IkiWiki/CGI.pm:615
57 #, perl-format
58 msgid "editing %s"
59 msgstr "upravuji %s"
60
61 #: ../IkiWiki/CGI.pm:709
62 msgid "You are banned."
63 msgstr "Jste vyhoštěni."
64
65 #: ../IkiWiki/CGI.pm:729
66 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
67 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
70 #, perl-format
71 msgid "missing %s parameter"
72 msgstr "chybí parametr %s"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
75 msgid "new feed"
76 msgstr "nový zdroj"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
79 msgid "posts"
80 msgstr "příspěvky"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
83 msgid "new"
84 msgstr "nový"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s (%s days old)"
89 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
92 #, perl-format
93 msgid "expiring %s"
94 msgstr "expiruji %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
97 #, perl-format
98 msgid "processed ok at %s"
99 msgstr "zpracováno ok %s"
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
102 #, perl-format
103 msgid "checking feed %s ..."
104 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
107 #, perl-format
108 msgid "could not find feed at %s"
109 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
112 msgid "feed not found"
113 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
116 #, perl-format
117 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
118 msgstr "(neplatné UTF-8 bylo ze zdroje odstraněno)"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
121 msgid "feed crashed XML::Feed!"
122 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
125 #, perl-format
126 msgid "creating new page %s"
127 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:29
130 #, perl-format
131 msgid "%s from %s"
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
135 msgid "There are no broken links!"
136 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
139 #, perl-format
140 msgid "%s parameter is required"
141 msgstr "parametr %s je vyžadován"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
144 msgid "fortune failed"
145 msgstr "fortune selhal"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
148 msgid "failed to find url in html"
149 msgstr "v html se nepodařilo nalézt url"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
152 msgid "failed to run graphviz"
153 msgstr "nepodařilo se spustit graphviz"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
156 msgid "prog not a valid graphviz program"
157 msgstr "program není platným programem graphviz"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
160 #, perl-format
161 msgid "bad size \"%s\""
162 msgstr "chybná velikost \"%s\""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
165 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
166 #, perl-format
167 msgid "failed to read %s: %s"
168 msgstr "nelze číst %s: %s"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
171 #, perl-format
172 msgid "failed to resize: %s"
173 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
176 #, fuzzy, perl-format
177 msgid "failed to determine size of image %s"
178 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
181 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
182 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
185 #, perl-format
186 msgid "unknown sort type %s"
187 msgstr "neznámý typ řazení %s"
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
190 msgid "Add a new post titled:"
191 msgstr "Přidat nový příspěvek nazvaný:"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
194 #, perl-format
195 msgid "nonexistant template %s"
196 msgstr "neexistující šablona %s"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
199 msgid "Discussion"
200 msgstr "Diskuse"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
203 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
204 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
207 msgid "failed to run dot"
208 msgstr "nepodařilo se spustit dot"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
211 #, perl-format
212 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
213 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
216 #, perl-format
217 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
218 msgstr ""
219 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:90
222 msgid "stylesheet not found"
223 msgstr "styl nebyl nalezen"
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
226 msgid "Mirrors"
227 msgstr "Zrcadla"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
230 msgid "Mirror"
231 msgstr "Zrcadlo"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
234 msgid "more"
235 msgstr "více"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
238 msgid "Log in with"
239 msgstr "Přihlásit pomocí"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
242 msgid "Get an OpenID"
243 msgstr "Získat OpenID"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
246 msgid "All pages are linked to by other pages."
247 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
250 msgid "bad or missing template"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
254 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
255 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
258 msgid "Error creating account."
259 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
262 msgid "Failed to send mail"
263 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
266 msgid "Your password has been emailed to you."
267 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
270 msgid "vote"
271 msgstr "hlasovat"
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
274 msgid "Total votes:"
275 msgstr "Celkem hlasů:"
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
278 msgid "polygen not installed"
279 msgstr "polygen není nainstalován"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
282 msgid "polygen failed"
283 msgstr "polygen selhal"
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
286 msgid "missing formula"
287 msgstr "chybí vzorec"
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
290 msgid "unknown formula"
291 msgstr "neznámý vzorec"
292
293 #. translators: These descriptions of times of day are used
294 #. translators: in messages like "last edited <description>".
295 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
296 #. translators: %A- is the name of the previous day.
297 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
298 msgid "late %A- night"
299 msgstr "%A- pozdě v noci"
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
302 msgid "in the wee hours of %A- night"
303 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
306 msgid "terribly early %A morning"
307 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
310 msgid "early %A morning"
311 msgstr "%A brzo ráno"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
314 msgid "mid-morning %A"
315 msgstr "%A dopoledne"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
318 msgid "late %A morning"
319 msgstr "%A pozdě dopoledne"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
322 msgid "at lunch time on %A"
323 msgstr "%A kolem oběda"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
326 msgid "%A afternoon"
327 msgstr "%A odpoledne"
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
330 msgid "late %A afternoon"
331 msgstr "%A pozdě odpoledne"
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
334 msgid "%A evening"
335 msgstr "%A večer"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
338 msgid "late %A evening"
339 msgstr "%A pozdě večer"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
342 msgid "%A night"
343 msgstr "%A v noci"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
346 msgid "at teatime on %A"
347 msgstr "%A během odpoledního čaje"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
350 msgid "at midnight"
351 msgstr "o půlnoci"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
354 msgid "at noon on %A"
355 msgstr "%A o poledni"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
358 #, perl-format
359 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
360 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
363 msgid "cleaning hyperestraier search index"
364 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
367 msgid "updating hyperestraier search index"
368 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
371 msgid "missing name or url parameter"
372 msgstr "chybí parametr jméno nebo url"
373
374 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
375 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
376 #. translators: is an URL.
377 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
378 #, perl-format
379 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
380 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
383 msgid "failed to parse any smileys"
384 msgstr "nepodařilo se rozpoznat žádné smajlíky"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
387 msgid "parse error"
388 msgstr "chyba rozpoznávání"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
391 msgid "bad featurepoint diameter"
392 msgstr "chybný průměr zvýrazněného bodu (featurepoint)"
393
394 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
395 msgid "bad featurepoint location"
396 msgstr "chybné umístění zvýrazněného bodu (featurepoint)"
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
399 msgid "missing values"
400 msgstr "chybí hodnoty"
401
402 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
403 msgid "bad height value"
404 msgstr "chybná výška"
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
407 msgid "missing width parameter"
408 msgstr "chybí parametr šířka (width)"
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
411 msgid "bad width value"
412 msgstr "chybná šířka"
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
415 msgid "failed to run php"
416 msgstr "nepodařilo se spustit php"
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
419 msgid "cannot find file"
420 msgstr "nemohu najít soubor"
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
423 msgid "unknown data format"
424 msgstr "neznámý formát dat"
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
427 msgid "empty data"
428 msgstr "prázdná data"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
431 msgid "Direct data download"
432 msgstr "Stáhnout zdrojová data"
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
435 #, perl-format
436 msgid "parse fail at line %d: %s"
437 msgstr "zpracovávání selhalo na řádku %d: %s"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
440 msgid "missing id parameter"
441 msgstr "chybí parametr id"
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
444 #, perl-format
445 msgid "template %s not found"
446 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
447
448 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
449 msgid "failed to process:"
450 msgstr "nepodařilo se zpracovat:"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
453 #, fuzzy
454 msgid "missing tex code"
455 msgstr "chybí hodnoty"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
458 msgid "code includes disallowed latex commands"
459 msgstr ""
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
462 #, fuzzy
463 msgid "failed to generate image from code"
464 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
467 msgid "(not toggleable in preview mode)"
468 msgstr ""
469
470 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
471 msgid "getctime not implemented"
472 msgstr "getctime není implementováno"
473
474 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
475 #, fuzzy
476 msgid ""
477 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
478 "notifications"
479 msgstr ""
480 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
481
482 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
483 #, fuzzy
484 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
485 msgstr ""
486 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
487
488 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
489 msgid ""
490 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
491 "notifications"
492 msgstr ""
493 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
494
495 #: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:284
496 #, perl-format
497 msgid "skipping bad filename %s"
498 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
499
500 #: ../IkiWiki/Render.pm:326
501 #, perl-format
502 msgid "removing old page %s"
503 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
504
505 #: ../IkiWiki/Render.pm:359
506 #, perl-format
507 msgid "scanning %s"
508 msgstr "prohledávám %s"
509
510 #: ../IkiWiki/Render.pm:364
511 #, perl-format
512 msgid "rendering %s"
513 msgstr "zpracovávám %s"
514
515 #: ../IkiWiki/Render.pm:376
516 #, perl-format
517 msgid "rendering %s, which links to %s"
518 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
519
520 #: ../IkiWiki/Render.pm:393
521 #, perl-format
522 msgid "rendering %s, which depends on %s"
523 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
524
525 #: ../IkiWiki/Render.pm:431
526 #, perl-format
527 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
528 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
529
530 #: ../IkiWiki/Render.pm:443
531 #, perl-format
532 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
533 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
534
535 #: ../IkiWiki/Render.pm:469
536 #, perl-format
537 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
538 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
539
540 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
541 #. translators: is a (probably not translated) error message.
542 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
543 #, perl-format
544 msgid "cannot read %s: %s"
545 msgstr "nemohu číst %s: %s"
546
547 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
548 msgid "generating wrappers.."
549 msgstr "generuji obaly..."
550
551 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
552 msgid "rebuilding wiki.."
553 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
554
555 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
556 msgid "refreshing wiki.."
557 msgstr "obnovuji wiki..."
558
559 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
560 msgid "done"
561 msgstr "hotovo"
562
563 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
564 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
565 #. translators: And the name of the user making the change.
566 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
567 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
568 #, perl-format
569 msgid "update of %s's %s by %s"
570 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
571
572 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
573 #, perl-format
574 msgid "%s doesn't seem to be executable"
575 msgstr "%s není spustitelný soubor"
576
577 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
578 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
579 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
580
581 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
582 msgid "wrapper filename not specified"
583 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
584
585 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
586 #. translators: a (probably not translated) error message.
587 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
588 #, perl-format
589 msgid "failed to write %s: %s"
590 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
591
592 #. translators: The parameter is a C filename.
593 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
594 #, perl-format
595 msgid "failed to compile %s"
596 msgstr "nelze zkompilovat %s"
597
598 #. translators: The parameter is a filename.
599 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
600 #, perl-format
601 msgid "successfully generated %s"
602 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
603
604 #: ../ikiwiki.in:13
605 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
606 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
607
608 #: ../ikiwiki.in:83
609 msgid "usage: --set var=value"
610 msgstr ""
611
612 #: ../IkiWiki.pm:128
613 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
614 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
615
616 #: ../IkiWiki.pm:193 ../IkiWiki.pm:194
617 msgid "Error"
618 msgstr "Chyba"
619
620 #. translators: The first parameter is a
621 #. translators: preprocessor directive name,
622 #. translators: the second a page name, the
623 #. translators: third a number.
624 #: ../IkiWiki.pm:708
625 #, perl-format
626 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
627 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
628
629 #~ msgid "%s not found"
630 #~ msgstr "%s nenalezen"
631
632 #~ msgid "What's this?"
633 #~ msgstr "Co to je?"
634
635 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
636 #~ msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"