]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/bg.po
* Add canedit hook, allowing arbitrary controls over when a page can be
[ikiwiki.git] / po / bg.po
1 # translation of ikiwiki-bg.po to Bulgarian
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Damyan Ivanov <dam@modsodtsys.com>, 2007.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki-bg\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-02-01 21:27-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-01-12 01:19+0200\n"
12 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam@modsodtsys.com>\n"
13 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:152
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Първо трябва да влезете."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:262
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Предпочитанията са запазени."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
28 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
29 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
30 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
31 msgid "discussion"
32 msgstr "дискусия"
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:457
35 #, perl-format
36 msgid "creating %s"
37 msgstr "създаване на %s"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:474 ../IkiWiki/CGI.pm:517
40 #, perl-format
41 msgid "editing %s"
42 msgstr "промяна на %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:625
45 msgid "You are banned."
46 msgstr "Достъпът ви е забранен."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:657
49 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
50 msgstr ""
51
52 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
53 #, perl-format
54 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
55 msgstr "приставката „aggregate” изисква указването на параметър „%s”"
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
58 msgid "new feed"
59 msgstr "нов източник"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
62 msgid "posts"
63 msgstr "съобщения"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
66 msgid "new"
67 msgstr "ново"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
70 #, perl-format
71 msgid "expiring %s (%s days old)"
72 msgstr "премахване на „%s” (на %s дни)"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s"
77 msgstr "премахване на „%s”"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
80 #, perl-format
81 msgid "checking feed %s ..."
82 msgstr "проверка на източника „%s”"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "could not find feed at %s"
87 msgstr "не е намерен източник на адрес „%s”"
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
90 msgid "feed crashed XML::Feed!"
91 msgstr "данните от източника предизвикаха грешка в модула XML::Feed!"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
94 #, perl-format
95 msgid "processed ok at %s"
96 msgstr "е обработен нормално от %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
99 #, perl-format
100 msgid "creating new page %s"
101 msgstr "създаване на нова страницa „%s”"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
104 msgid "There are no broken links!"
105 msgstr "Няма „счупени” връзки!"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
108 msgid "fortune failed"
109 msgstr "грешшка в приставката „fortune”"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
112 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
113 msgstr "приставката „googlecalendar” не намери URL в HTML-кода"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
116 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
117 msgstr ""
118 "Когато се използва „--rss” или „--atom” трябва да се укаже и "
119 "местоположението на уикито посредством параметъра „--url”"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
122 #, perl-format
123 msgid "unknown sort type %s"
124 msgstr "непознат вид сортиране „%s”"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
127 msgid "Discussion"
128 msgstr "Дискусия"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
131 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
132 msgstr "модулът „RPC::XML::Client” не е намерен; източникът не е проверен"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
135 msgid "linkmap failed to run dot"
136 msgstr "приставката „linkmap”: грешка при изпълнение на „dot”"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
139 #, perl-format
140 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
141 msgstr ""
142 "Страницата „%s” е заключена от потребителя „%s” и не може да бъде променяна"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
145 #, perl-format
146 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
147 msgstr ""
148 "грешка при зареждането на perl-модула „Markdown.pm” (%s) или „/usr/bin/"
149 "markdown” (%s)"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
152 msgid "Mirrors"
153 msgstr "Огледала"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
156 msgid "Mirror"
157 msgstr "Огледало"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
160 msgid "What's this?"
161 msgstr "Какво е това?"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
164 msgid "Get an OpenID"
165 msgstr "Получаване на OpenID номер"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
168 msgid "All pages are linked to by other pages."
169 msgstr "Всички страници имат връзки от други страници."
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
172 msgid "(use FirstnameLastName)"
173 msgstr "(използвайте СобственоимеФамилия)"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
176 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
177 msgstr "Акаунтът е създаден. Можете да влезете."
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
180 msgid "Error creating account."
181 msgstr "Грешка при създаване на акаунта."
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
184 msgid "Failed to send mail"
185 msgstr "Грешка при изпращане на поща"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
188 msgid "Your password has been emailed to you."
189 msgstr "Паролата ви е изпратена по пощата."
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
192 msgid "vote"
193 msgstr "гласуване"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
196 msgid "Total votes:"
197 msgstr "Общо гласове:"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
200 msgid "polygen not installed"
201 msgstr "не е инсталиран polygen"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
204 msgid "polygen failed"
205 msgstr "грешка при изпълнението на poligen"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
208 #, perl-format
209 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
210 msgstr "При използване на приеставката „search” е необходимо е да се укаже %s"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
213 msgid "cleaning hyperestraier search index"
214 msgstr "изчистване на индекса за търсене на hyperestraier"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
217 msgid "updating hyperestraier search index"
218 msgstr "обновяване на индекса за търсене на hyperestraier"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
221 msgid "shortcut missing name or url parameter"
222 msgstr "препратката няма указани параметрите „name” или „url”"
223
224 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
225 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
226 #. translators: is an URL.
227 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
228 #, perl-format
229 msgid "shortcut %s points to %s"
230 msgstr "препратката „%s” сочи към „%s”"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
233 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
234 msgstr "няма разпознати усмивки; изключване на приставката „smiley”"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
237 msgid "template missing id parameter"
238 msgstr "липсващ параметър „id” на шаблона"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
241 #, perl-format
242 msgid "template %s not found"
243 msgstr "шаблонът „%s” не е намерен"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
246 msgid "template failed to process:"
247 msgstr "грешка при обработване на шаблона"
248
249 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
250 msgid "getctime not implemented"
251 msgstr "функцията „getctime” не е реализирана"
252
253 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
254 msgid ""
255 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
256 "notifications"
257 msgstr ""
258 "Променливата от обкръжението „REV” не е указана. Програмата не се изпълнява "
259 "като „svn post-commit hook”. Няма да бъдат разпратени известявания"
260
261 #: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
262 #, perl-format
263 msgid "skipping bad filename %s"
264 msgstr "пропускане на невалидното име на файл „%s”"
265
266 #: ../IkiWiki/Render.pm:292
267 #, perl-format
268 msgid "removing old page %s"
269 msgstr "премахване на старата страница „%s”"
270
271 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
272 #, perl-format
273 msgid "scanning %s"
274 msgstr "сканиране на „%s”"
275
276 #: ../IkiWiki/Render.pm:320
277 #, perl-format
278 msgid "rendering %s"
279 msgstr "обновяване на страницата „%s”"
280
281 #: ../IkiWiki/Render.pm:332
282 #, perl-format
283 msgid "rendering %s, which links to %s"
284 msgstr "обновяване на страницата „%s”, съдържаща препратки към „%s”"
285
286 #: ../IkiWiki/Render.pm:349
287 #, perl-format
288 msgid "rendering %s, which depends on %s"
289 msgstr "обновяване на страницата „%s”, зависеща от „%s”"
290
291 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
292 #, perl-format
293 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
294 msgstr "обновяване на „%s” и осъвременяване на обратните връзки"
295
296 #: ../IkiWiki/Render.pm:399
297 #, perl-format
298 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
299 msgstr "премахване на „%s” понеже не се генерира от „%s”"
300
301 #: ../IkiWiki/Render.pm:425
302 #, perl-format
303 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
304 msgstr "ikiwiki: неуспех при обновяване на страницата „%s”"
305
306 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
307 #. translators: is a (probably not translated) error message.
308 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
309 #, perl-format
310 msgid "cannot read %s: %s"
311 msgstr "грешка при четене на „%s”: %s"
312
313 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
314 msgid "generating wrappers.."
315 msgstr "генериране на обвивки..."
316
317 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
318 msgid "rebuilding wiki.."
319 msgstr "обновяване на уики..."
320
321 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
322 msgid "refreshing wiki.."
323 msgstr "осъвременяване на уики..."
324
325 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
326 msgid "done"
327 msgstr "готово"
328
329 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
330 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
331 #. translators: And the name of the user making the change.
332 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
333 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
334 #, perl-format
335 msgid "update of %s's %s by %s"
336 msgstr "обновяване на страниците от уики „%s”: %s от потребител „%s”"
337
338 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
339 #, perl-format
340 msgid "%s doesn't seem to be executable"
341 msgstr "„%s” не е изпълним файл"
342
343 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
344 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
345 msgstr "не може да бъде създадена обвивка, която използва файл за настройки"
346
347 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
348 msgid "wrapper filename not specified"
349 msgstr "не е указан файл на обвивката"
350
351 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
352 #. translators: a (probably not translated) error message.
353 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
354 #, perl-format
355 msgid "failed to write %s: %s"
356 msgstr "грешка при запис на файла „%s”: %s"
357
358 #. translators: The parameter is a C filename.
359 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
360 #, perl-format
361 msgid "failed to compile %s"
362 msgstr "крешка при компилиране на файла %s"
363
364 #. translators: The parameter is a filename.
365 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
366 #, perl-format
367 msgid "successfully generated %s"
368 msgstr "успешно генериране на %s"
369
370 #: ../ikiwiki.in:13
371 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
372 msgstr "формат: ikiwiki [опции] източник местоназначение"
373
374 #: ../IkiWiki.pm:102
375 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
376 msgstr ""
377 "При използване на пареметъра „--cgi” е необходимо да се укаже и "
378 "местоположението на уикито чрез параметъра „--url”"
379
380 #: ../IkiWiki.pm:147 ../IkiWiki.pm:148
381 msgid "Error"
382 msgstr "Грешка"
383
384 #. translators: The first parameter is a
385 #. translators: preprocessor directive name,
386 #. translators: the second a page name, the
387 #. translators: third a number.
388 #: ../IkiWiki.pm:527
389 #, perl-format
390 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
391 msgstr "открита е циклична завидимост при %s на „%s” на дълбочина %i"