]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
remove \n from gettexed string, and unfuzzy
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-01-05 13:13-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #. translators: The first parameter is a page name,
20 #. translators: second is the user who locked it.
21 #: ../IkiWiki/CGI.pm:51
22 #, perl-format
23 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
24 msgstr ""
25 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
26 "teraz edytowana"
27
28 #: ../IkiWiki/CGI.pm:141
29 msgid "You need to log in first."
30 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:259
33 msgid "Preferences saved."
34 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:410 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:162
37 #: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:161
38 msgid "discussion"
39 msgstr "dyskusja"
40
41 #: ../IkiWiki/CGI.pm:449
42 #, perl-format
43 msgid "creating %s"
44 msgstr "tworzenie strony %s"
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:509
47 #, perl-format
48 msgid "editing %s"
49 msgstr "edycja strony %s"
50
51 #: ../IkiWiki/CGI.pm:626
52 msgid "You are banned."
53 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
54
55 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
56 #, perl-format
57 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
58 msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
61 msgid "new feed"
62 msgstr "nowy kanał RSS"
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
65 msgid "posts"
66 msgstr "wpisy"
67
68 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
69 msgid "new"
70 msgstr "nowy wpis"
71
72 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
73 #, perl-format
74 msgid "expiring %s (%s days old)"
75 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
78 #, perl-format
79 msgid "expiring %s"
80 msgstr "wygasający wpis %s"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
83 #, perl-format
84 msgid "checking feed %s ..."
85 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
88 #, perl-format
89 msgid "could not find feed at %s"
90 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
93 msgid "feed crashed XML::Feed!"
94 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
97 #, perl-format
98 msgid "processed ok at "
99 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu "
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:314
102 #, perl-format
103 msgid "creating new page %s"
104 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
107 msgid "There are no broken links!"
108 msgstr "odnośniki są aktualne!"
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
111 msgid "fortune failed"
112 msgstr "awaria fortunki"
113
114 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
115 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
116 msgstr ""
117 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
118 "stronie HTML"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:37
121 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
122 msgstr ""
123 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
124 "pomocą parametru --url"
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:97
127 #, perl-format
128 msgid "unknown sort type %s"
129 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:370
132 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
133 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
136 msgid "linkmap failed to run dot"
137 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
140 #, perl-format
141 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
142 msgstr ""
143 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
144 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
147 msgid "Mirrors"
148 msgstr "Kopie lustrzane"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
151 msgid "Mirror"
152 msgstr "Kopia lustrzana"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
155 msgid "What's this?"
156 msgstr "Więcej o OpenID"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
159 msgid "Get an OpenID"
160 msgstr "Pobierz OpenID"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
163 msgid "All pages are linked to by other pages."
164 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
167 msgid "(use FirstnameLastName)"
168 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
171 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
172 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
175 msgid "Error creating account."
176 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
179 msgid "Failed to send mail"
180 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
183 msgid "Your password has been emailed to you."
184 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
187 msgid "vote"
188 msgstr "głosuj"
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
191 msgid "Total votes:"
192 msgstr "Oddane głosy:"
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
195 msgid "polygen not installed"
196 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
199 msgid "polygen failed"
200 msgstr "awaria wtyczki polygen"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
203 #, perl-format
204 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
205 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
208 msgid "cleaning hyperestraier search index"
209 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
212 msgid "updating hyperestraier search index"
213 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
216 msgid "shortcut missing name or url parameter"
217 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
218
219 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
220 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
221 #. translators: is an URL.
222 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
223 #, perl-format
224 msgid "shortcut %s points to %s"
225 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
228 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
229 msgstr ""
230 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
233 msgid "template missing id parameter"
234 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
237 #, perl-format
238 msgid "template %s not found"
239 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
242 msgid "template failed to process:"
243 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
244
245 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
246 msgid "getctime not implemented"
247 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
248
249 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
250 msgid ""
251 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
252 "notifications"
253 msgstr ""
254 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
255 "nieustawionego parametru REV"
256
257 #: ../IkiWiki/Render.pm:98
258 msgid "Discussion"
259 msgstr "Dyskusja"
260
261 #: ../IkiWiki/Render.pm:228 ../IkiWiki/Render.pm:248
262 #, perl-format
263 msgid "skipping bad filename %s"
264 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
265
266 #: ../IkiWiki/Render.pm:288
267 #, perl-format
268 msgid "removing old page %s"
269 msgstr "usuwanie starej strony %s"
270
271 #: ../IkiWiki/Render.pm:307
272 #, perl-format
273 msgid "scanning %s"
274 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
275
276 #: ../IkiWiki/Render.pm:316
277 #, perl-format
278 msgid "rendering %s"
279 msgstr "tworzenie strony %s"
280
281 #: ../IkiWiki/Render.pm:328
282 #, perl-format
283 msgid "rendering %s, which links to %s"
284 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
285
286 #: ../IkiWiki/Render.pm:345
287 #, perl-format
288 msgid "rendering %s, which depends on %s"
289 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
290
291 #: ../IkiWiki/Render.pm:383
292 #, perl-format
293 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
294 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
295
296 #: ../IkiWiki/Render.pm:395
297 #, perl-format
298 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
299 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
300
301 #: ../IkiWiki/Render.pm:421
302 #, perl-format
303 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
304 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
305
306 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
307 #. translators: is a (probably not translated) error message.
308 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
309 #, perl-format
310 msgid "cannot read %s: %s"
311 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
312
313 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
314 msgid "generating wrappers.."
315 msgstr "tworzenie osłon..."
316
317 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
318 msgid "rebuilding wiki.."
319 msgstr "przebudowywanie wiki..."
320
321 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
322 msgid "refreshing wiki.."
323 msgstr "odświeżanie wiki..."
324
325 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
326 msgid "done"
327 msgstr "gotowe"
328
329 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
330 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
331 #. translators: And the name of the user making the change.
332 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
333 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
334 #, perl-format
335 msgid "update of %s's %s by %s"
336 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
337
338 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
339 #, perl-format
340 msgid "%s doesn't seem to be executable"
341 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
342
343 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
344 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
345 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
346
347 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
348 msgid "wrapper filename not specified"
349 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
350
351 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
352 #. translators: a (probably not translated) error message.
353 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
354 #, perl-format
355 msgid "failed to write %s: %s"
356 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
357
358 #. translators: The parameter is a C filename.
359 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
360 #, perl-format
361 msgid "failed to compile %s"
362 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
363
364 #. translators: The parameter is a filename.
365 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
366 #, perl-format
367 msgid "successfully generated %s"
368 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
369
370 #: ../ikiwiki.in:13
371 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
372 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
373
374 #: ../IkiWiki.pm:99
375 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
376 msgstr ""
377 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
378 "--url"
379
380 #: ../IkiWiki.pm:144 ../IkiWiki.pm:145
381 msgid "Error"
382 msgstr "Błąd"
383
384 #. translators: The first parameter is a
385 #. translators: preprocessor directive name,
386 #. translators: the second a page name, the
387 #. translators: third a number.
388 #: ../IkiWiki.pm:524
389 #, perl-format
390 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
391 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"