]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Add the needsbuild hook. Plugins can use this to manipulate which files
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-05-08 20:46-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:155
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:224
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:225
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Preferencje zapisane."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:226
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:283
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Preferencje zapisane."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:348
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
49 msgid "discussion"
50 msgstr "dyskusja"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:473
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "tworzenie %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:490 ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:516
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:542 ../IkiWiki/CGI.pm:586
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "edycja %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:683
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:715
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
71 "ciasteczka (ang. cookies)"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
74 #, fuzzy, perl-format
75 msgid "missing %s parameter"
76 msgstr "brakujący parametr %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
79 msgid "new feed"
80 msgstr "nowy kanał RSS"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
83 msgid "posts"
84 msgstr "wpisy"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
87 msgid "new"
88 msgstr "nowy wpis"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
91 #, perl-format
92 msgid "expiring %s (%s days old)"
93 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
96 #, perl-format
97 msgid "expiring %s"
98 msgstr "wygasający wpis %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
106 #, perl-format
107 msgid "checking feed %s ..."
108 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
111 #, perl-format
112 msgid "could not find feed at %s"
113 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
116 #, fuzzy
117 msgid "feed not found"
118 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
121 #, fuzzy, perl-format
122 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
123 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
126 msgid "feed crashed XML::Feed!"
127 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
130 #, perl-format
131 msgid "creating new page %s"
132 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
135 msgid "There are no broken links!"
136 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
139 #, fuzzy, perl-format
140 msgid "%s parameter is required"
141 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
144 msgid "fortune failed"
145 msgstr "awaria fortunki"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
148 #, fuzzy
149 msgid "failed to find url in html"
150 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
153 #, fuzzy
154 msgid "failed to run graphviz"
155 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
158 msgid "prog not a valid graphviz program"
159 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
162 #, fuzzy, perl-format
163 msgid "%s not found"
164 msgstr "nie znaleziono %s"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
167 #, perl-format
168 msgid "bad size \"%s\""
169 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
172 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
173 #, fuzzy, perl-format
174 msgid "failed to read %s: %s"
175 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
178 #, fuzzy, perl-format
179 msgid "failed to resize: %s"
180 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
183 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
184 msgstr ""
185 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
186 "pomocą parametru --url"
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
189 #, perl-format
190 msgid "unknown sort type %s"
191 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
194 msgid "Add a new post titled:"
195 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
198 #, perl-format
199 msgid "nonexistant template %s"
200 msgstr "brakujący szablon %s"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
203 msgid "Discussion"
204 msgstr "Dyskusja"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
207 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
208 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
211 #, fuzzy
212 msgid "failed to run dot"
213 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
216 #, perl-format
217 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
218 msgstr ""
219 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
220 "teraz edytowana"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
223 #, perl-format
224 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
225 msgstr ""
226 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
227 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
230 #, fuzzy
231 msgid "stylesheet not found"
232 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
235 msgid "Mirrors"
236 msgstr "Kopie lustrzane"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
239 msgid "Mirror"
240 msgstr "Kopia lustrzana"
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
243 msgid "more"
244 msgstr "więcej"
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
247 msgid "Log in with"
248 msgstr ""
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
251 msgid "Get an OpenID"
252 msgstr "Pobierz OpenID"
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
255 msgid "All pages are linked to by other pages."
256 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
259 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
260 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:150
263 msgid "Error creating account."
264 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:171
267 msgid "Failed to send mail"
268 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:173
271 msgid "Your password has been emailed to you."
272 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
275 msgid "vote"
276 msgstr "głosuj"
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
279 msgid "Total votes:"
280 msgstr "Oddane głosy:"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
283 msgid "polygen not installed"
284 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
287 msgid "polygen failed"
288 msgstr "awaria wtyczki polygen"
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
291 msgid "missing formula"
292 msgstr "brakująca reguła"
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
295 msgid "unknown formula"
296 msgstr "nieznana reguła"
297
298 #. translators: These descriptions of times of day are used
299 #. translators: in messages like "last edited <description>".
300 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
301 #. translators: %A- is the name of the previous day.
302 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
303 msgid "late %A- night"
304 msgstr "późną nocą w %A-"
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
307 msgid "in the wee hours of %A- night"
308 msgstr "po północy w %A-"
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
311 msgid "terribly early %A morning"
312 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
315 msgid "early %A morning"
316 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
319 #, fuzzy
320 msgid "mid-morning %A"
321 msgstr "rankiem w %A"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
324 msgid "late %A morning"
325 msgstr "późnym rankiem w %A"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
328 msgid "at lunch time on %A"
329 msgstr "w porze obiadowej w %A"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
332 msgid "%A afternoon"
333 msgstr "po południu w %A"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
336 msgid "late %A afternoon"
337 msgstr "późnym popołudniem %A"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
340 msgid "%A evening"
341 msgstr "wieczorem w %A"
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
344 msgid "late %A evening"
345 msgstr "późnym wieczorem w %A"
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
348 msgid "%A night"
349 msgstr "nocą w %A"
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
352 msgid "at teatime on %A"
353 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
356 msgid "at midnight"
357 msgstr "o północy"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
360 msgid "at noon on %A"
361 msgstr "w południe w %A"
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
364 #, perl-format
365 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
366 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
369 msgid "cleaning hyperestraier search index"
370 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
373 msgid "updating hyperestraier search index"
374 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
377 #, fuzzy
378 msgid "missing name or url parameter"
379 msgstr "brakujący parametr name lub url"
380
381 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
382 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
383 #. translators: is an URL.
384 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
385 #, fuzzy, perl-format
386 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
387 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
390 #, fuzzy
391 msgid "failed to parse any smileys"
392 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
393
394 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
395 #, fuzzy
396 msgid "parse error"
397 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
400 msgid "bad featurepoint diameter"
401 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
404 msgid "bad featurepoint location"
405 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
408 msgid "missing values"
409 msgstr "brakujące wartości"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
412 #, fuzzy
413 msgid "bad height value"
414 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
417 #, fuzzy
418 msgid "missing width parameter"
419 msgstr "brakujący parametr width"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
422 #, fuzzy
423 msgid "bad width value"
424 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
427 #, fuzzy
428 msgid "failed to run php"
429 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
432 msgid "cannot find file"
433 msgstr "nie można znaleźć pliku"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
436 msgid "unknown data format"
437 msgstr "nieznany format danych"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
440 msgid "empty data"
441 msgstr "brak danych"
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
444 msgid "Direct data download"
445 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
448 #, fuzzy, perl-format
449 msgid "parse fail at line %d: %s"
450 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
453 #, fuzzy
454 msgid "missing id parameter"
455 msgstr "brakujący parametr id"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
458 #, perl-format
459 msgid "template %s not found"
460 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
463 #, fuzzy
464 msgid "failed to process:"
465 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
466
467 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
468 msgid "getctime not implemented"
469 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
470
471 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
472 msgid ""
473 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
474 "notifications"
475 msgstr ""
476 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
477 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
478
479 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
480 #, perl-format
481 msgid "skipping bad filename %s"
482 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
483
484 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
485 #, perl-format
486 msgid "removing old page %s"
487 msgstr "usuwanie starej strony %s"
488
489 #: ../IkiWiki/Render.pm:338
490 #, perl-format
491 msgid "scanning %s"
492 msgstr "skanowanie %s"
493
494 #: ../IkiWiki/Render.pm:343
495 #, perl-format
496 msgid "rendering %s"
497 msgstr "renderowanie %s"
498
499 #: ../IkiWiki/Render.pm:355
500 #, perl-format
501 msgid "rendering %s, which links to %s"
502 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
503
504 #: ../IkiWiki/Render.pm:372
505 #, perl-format
506 msgid "rendering %s, which depends on %s"
507 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
508
509 #: ../IkiWiki/Render.pm:410
510 #, perl-format
511 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
512 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
513
514 #: ../IkiWiki/Render.pm:422
515 #, perl-format
516 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
517 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
518
519 #: ../IkiWiki/Render.pm:448
520 #, perl-format
521 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
522 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
523
524 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
525 #. translators: is a (probably not translated) error message.
526 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
527 #, perl-format
528 msgid "cannot read %s: %s"
529 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
530
531 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
532 msgid "generating wrappers.."
533 msgstr "tworzenie osłon..."
534
535 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
536 msgid "rebuilding wiki.."
537 msgstr "przebudowywanie wiki..."
538
539 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
540 msgid "refreshing wiki.."
541 msgstr "odświeżanie wiki..."
542
543 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
544 msgid "done"
545 msgstr "gotowe"
546
547 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
548 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
549 #. translators: And the name of the user making the change.
550 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
551 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
552 #, perl-format
553 msgid "update of %s's %s by %s"
554 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
555
556 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
557 #, perl-format
558 msgid "%s doesn't seem to be executable"
559 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
560
561 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
562 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
563 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
564
565 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
566 msgid "wrapper filename not specified"
567 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
568
569 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
570 #. translators: a (probably not translated) error message.
571 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
572 #, perl-format
573 msgid "failed to write %s: %s"
574 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
575
576 #. translators: The parameter is a C filename.
577 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
578 #, perl-format
579 msgid "failed to compile %s"
580 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
581
582 #. translators: The parameter is a filename.
583 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
584 #, perl-format
585 msgid "successfully generated %s"
586 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
587
588 #: ../ikiwiki.in:13
589 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
590 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
591
592 #: ../IkiWiki.pm:107
593 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
594 msgstr ""
595 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
596 "--url"
597
598 #: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
599 msgid "Error"
600 msgstr "Błąd"
601
602 #. translators: The first parameter is a
603 #. translators: preprocessor directive name,
604 #. translators: the second a page name, the
605 #. translators: third a number.
606 #: ../IkiWiki.pm:631
607 #, perl-format
608 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
609 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
610
611 #~ msgid "What's this?"
612 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
613
614 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
615 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
616
617 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
618 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
619
620 #, fuzzy
621 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
622 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"