]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
update
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-12-08 15:22-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Preferencje zapisane."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Preferencje zapisane."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:441 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
49 msgid "discussion"
50 msgstr "dyskusja"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:487
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "tworzenie %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:524 ../IkiWiki/CGI.pm:534
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:567 ../IkiWiki/CGI.pm:615
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "edycja %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:709
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:729
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
71 "ciasteczka (ang. cookies)"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
74 #, fuzzy, perl-format
75 msgid "missing %s parameter"
76 msgstr "brakujący parametr %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
79 msgid "new feed"
80 msgstr "nowy kanał RSS"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
83 msgid "posts"
84 msgstr "wpisy"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
87 msgid "new"
88 msgstr "nowy wpis"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
91 #, perl-format
92 msgid "expiring %s (%s days old)"
93 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
96 #, perl-format
97 msgid "expiring %s"
98 msgstr "wygasający wpis %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
106 #, perl-format
107 msgid "checking feed %s ..."
108 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
111 #, perl-format
112 msgid "could not find feed at %s"
113 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
116 #, fuzzy
117 msgid "feed not found"
118 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
121 #, fuzzy, perl-format
122 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
123 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
126 msgid "feed crashed XML::Feed!"
127 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
130 #, perl-format
131 msgid "creating new page %s"
132 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
135 #, perl-format
136 msgid "%s from %s"
137 msgstr ""
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
140 msgid "There are no broken links!"
141 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
144 #, fuzzy, perl-format
145 msgid "%s parameter is required"
146 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
149 msgid "fortune failed"
150 msgstr "awaria fortunki"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
153 #, fuzzy
154 msgid "failed to find url in html"
155 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
158 #, fuzzy
159 msgid "failed to run graphviz"
160 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
163 msgid "prog not a valid graphviz program"
164 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
167 #, perl-format
168 msgid "bad size \"%s\""
169 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
172 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
173 #, fuzzy, perl-format
174 msgid "failed to read %s: %s"
175 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
178 #, fuzzy, perl-format
179 msgid "failed to resize: %s"
180 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
183 #, fuzzy, perl-format
184 msgid "failed to determine size of image %s"
185 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
188 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
189 msgstr ""
190 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
191 "pomocą parametru --url"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
194 #, perl-format
195 msgid "unknown sort type %s"
196 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
199 msgid "Add a new post titled:"
200 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
203 #, perl-format
204 msgid "nonexistant template %s"
205 msgstr "brakujący szablon %s"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
208 msgid "Discussion"
209 msgstr "Dyskusja"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
212 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
213 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
216 #, fuzzy
217 msgid "failed to run dot"
218 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
221 #, perl-format
222 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
223 msgstr ""
224 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
225 "teraz edytowana"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
228 #, perl-format
229 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
230 msgstr ""
231 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
232 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:77
235 #, fuzzy
236 msgid "redir page not found"
237 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:113
240 #, fuzzy
241 msgid "stylesheet not found"
242 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
245 msgid "Mirrors"
246 msgstr "Kopie lustrzane"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
249 msgid "Mirror"
250 msgstr "Kopia lustrzana"
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
253 msgid "more"
254 msgstr "więcej"
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
257 msgid "Log in with"
258 msgstr ""
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
261 msgid "Get an OpenID"
262 msgstr "Pobierz OpenID"
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
265 msgid "All pages are linked to by other pages."
266 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
269 msgid "bad or missing template"
270 msgstr ""
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
273 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
274 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
277 msgid "Error creating account."
278 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
281 msgid "Failed to send mail"
282 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
285 msgid "Your password has been emailed to you."
286 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
289 msgid "vote"
290 msgstr "głosuj"
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
293 msgid "Total votes:"
294 msgstr "Oddane głosy:"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
297 msgid "polygen not installed"
298 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
301 msgid "polygen failed"
302 msgstr "awaria wtyczki polygen"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
305 msgid "missing formula"
306 msgstr "brakująca reguła"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
309 msgid "unknown formula"
310 msgstr "nieznana reguła"
311
312 #. translators: These descriptions of times of day are used
313 #. translators: in messages like "last edited <description>".
314 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
315 #. translators: %A- is the name of the previous day.
316 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
317 msgid "late %A- night"
318 msgstr "późną nocą w %A-"
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
321 msgid "in the wee hours of %A- night"
322 msgstr "po północy w %A-"
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
325 msgid "terribly early %A morning"
326 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
329 msgid "early %A morning"
330 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
333 #, fuzzy
334 msgid "mid-morning %A"
335 msgstr "rankiem w %A"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
338 msgid "late %A morning"
339 msgstr "późnym rankiem w %A"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
342 msgid "at lunch time on %A"
343 msgstr "w porze obiadowej w %A"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
346 msgid "%A afternoon"
347 msgstr "po południu w %A"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
350 msgid "late %A afternoon"
351 msgstr "późnym popołudniem %A"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
354 msgid "%A evening"
355 msgstr "wieczorem w %A"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
358 msgid "late %A evening"
359 msgstr "późnym wieczorem w %A"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
362 msgid "%A night"
363 msgstr "nocą w %A"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
366 msgid "at teatime on %A"
367 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
370 msgid "at midnight"
371 msgstr "o północy"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
374 msgid "at noon on %A"
375 msgstr "w południe w %A"
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
378 #, perl-format
379 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
380 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
383 msgid "cleaning hyperestraier search index"
384 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
387 msgid "updating hyperestraier search index"
388 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
391 #, fuzzy
392 msgid "missing name or url parameter"
393 msgstr "brakujący parametr name lub url"
394
395 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
396 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
397 #. translators: is an URL.
398 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
399 #, fuzzy, perl-format
400 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
401 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
404 #, fuzzy
405 msgid "failed to parse any smileys"
406 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
409 #, fuzzy
410 msgid "parse error"
411 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
414 msgid "bad featurepoint diameter"
415 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
418 msgid "bad featurepoint location"
419 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
422 msgid "missing values"
423 msgstr "brakujące wartości"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
426 #, fuzzy
427 msgid "bad height value"
428 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
431 #, fuzzy
432 msgid "missing width parameter"
433 msgstr "brakujący parametr width"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
436 #, fuzzy
437 msgid "bad width value"
438 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
439
440 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
441 #, fuzzy
442 msgid "failed to run php"
443 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
444
445 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
446 msgid "cannot find file"
447 msgstr "nie można znaleźć pliku"
448
449 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
450 msgid "unknown data format"
451 msgstr "nieznany format danych"
452
453 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
454 msgid "empty data"
455 msgstr "brak danych"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
458 msgid "Direct data download"
459 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
462 #, fuzzy, perl-format
463 msgid "parse fail at line %d: %s"
464 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
467 #, fuzzy
468 msgid "missing id parameter"
469 msgstr "brakujący parametr id"
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
472 #, perl-format
473 msgid "template %s not found"
474 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
475
476 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
477 #, fuzzy
478 msgid "failed to process:"
479 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
480
481 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
482 #, fuzzy
483 msgid "missing tex code"
484 msgstr "brakujące wartości"
485
486 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
487 msgid "code includes disallowed latex commands"
488 msgstr ""
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
491 #, fuzzy
492 msgid "failed to generate image from code"
493 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
494
495 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
496 msgid "(not toggleable in preview mode)"
497 msgstr ""
498
499 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
500 msgid "getctime not implemented"
501 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
502
503 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
504 #, fuzzy
505 msgid ""
506 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
507 "notifications"
508 msgstr ""
509 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
510 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
511
512 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
513 #, fuzzy
514 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
515 msgstr ""
516 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
517 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
518
519 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
520 msgid ""
521 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
522 "notifications"
523 msgstr ""
524 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
525 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
526
527 #: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
528 #, perl-format
529 msgid "skipping bad filename %s"
530 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
531
532 #: ../IkiWiki/Render.pm:337
533 #, perl-format
534 msgid "removing old page %s"
535 msgstr "usuwanie starej strony %s"
536
537 #: ../IkiWiki/Render.pm:370
538 #, perl-format
539 msgid "scanning %s"
540 msgstr "skanowanie %s"
541
542 #: ../IkiWiki/Render.pm:375
543 #, perl-format
544 msgid "rendering %s"
545 msgstr "renderowanie %s"
546
547 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
548 #, perl-format
549 msgid "rendering %s, which links to %s"
550 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
551
552 #: ../IkiWiki/Render.pm:404
553 #, perl-format
554 msgid "rendering %s, which depends on %s"
555 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
556
557 #: ../IkiWiki/Render.pm:442
558 #, perl-format
559 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
560 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
561
562 #: ../IkiWiki/Render.pm:454
563 #, perl-format
564 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
565 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
566
567 #: ../IkiWiki/Render.pm:480
568 #, perl-format
569 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
570 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
571
572 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
573 #. translators: is a (probably not translated) error message.
574 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
575 #, perl-format
576 msgid "cannot read %s: %s"
577 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
578
579 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
580 msgid "generating wrappers.."
581 msgstr "tworzenie osłon..."
582
583 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
584 msgid "rebuilding wiki.."
585 msgstr "przebudowywanie wiki..."
586
587 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
588 msgid "refreshing wiki.."
589 msgstr "odświeżanie wiki..."
590
591 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
592 msgid "done"
593 msgstr "gotowe"
594
595 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
596 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
597 #. translators: And the name of the user making the change.
598 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
599 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
600 #, perl-format
601 msgid "update of %s's %s by %s"
602 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
603
604 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
605 #, perl-format
606 msgid "%s doesn't seem to be executable"
607 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
608
609 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
610 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
611 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
612
613 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
614 msgid "wrapper filename not specified"
615 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
616
617 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
618 #. translators: a (probably not translated) error message.
619 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
620 #, perl-format
621 msgid "failed to write %s: %s"
622 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
623
624 #. translators: The parameter is a C filename.
625 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
626 #, perl-format
627 msgid "failed to compile %s"
628 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
629
630 #. translators: The parameter is a filename.
631 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
632 #, perl-format
633 msgid "successfully generated %s"
634 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
635
636 #: ../ikiwiki.in:13
637 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
638 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
639
640 #: ../ikiwiki.in:83
641 msgid "usage: --set var=value"
642 msgstr ""
643
644 #: ../IkiWiki.pm:128
645 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
646 msgstr ""
647 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
648 "--url"
649
650 #: ../IkiWiki.pm:197 ../IkiWiki.pm:198
651 msgid "Error"
652 msgstr "Błąd"
653
654 #. translators: The first parameter is a
655 #. translators: preprocessor directive name,
656 #. translators: the second a page name, the
657 #. translators: third a number.
658 #: ../IkiWiki.pm:721
659 #, perl-format
660 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
661 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
662
663 #, fuzzy
664 #~ msgid "%s not found"
665 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
666
667 #~ msgid "What's this?"
668 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
669
670 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
671 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
672
673 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
674 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
675
676 #, fuzzy
677 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
678 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"