]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/pagespec.cs.po
Add French basewiki translation from the Debian French l10n team, including Philippe...
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / pagespec.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-26 14:14+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #. type: Plain text
18 #, no-wrap
19 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
20 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
21
22 #. type: Plain text
23 msgid ""
24 "To select a set of pages, such as pages that are locked, pages whose commit "
25 "emails you want subscribe to, or pages to combine into a blog, the wiki uses "
26 "a PageSpec. This is an expression that matches a set of pages."
27 msgstr ""
28 "Pro výběr množiny stránek (jako jsou například zamknuté stránky, stránky, u "
29 "nichž chcete dostávat maily se změnami nebo třeba stránky, které chcete "
30 "zkombinovat do blogu) používá wiki něco s názvem PageSpec. PageSpec je "
31 "výraz, který se shoduje s množinou stránek."
32
33 #. type: Plain text
34 msgid ""
35 "The simplest PageSpec is a simple list of pages. For example, this matches "
36 "any of the three listed pages:"
37 msgstr ""
38 "Nejjednodušší PageSpec je jednoduchý seznam stránek. Například následující "
39 "se shoduje s libovolnou ze tří zmíněných stránek:"
40
41 #. type: Plain text
42 #, no-wrap
43 msgid "\tfoo or bar or baz\n"
44 msgstr "\tstránka1 or stránka2 or stránka3\n"
45
46 #. type: Plain text
47 msgid ""
48 "More often you will want to match any pages that have a particular thing in "
49 "their name. You can do this using a glob pattern. \"`*`\" stands for any "
50 "part of a page name, and \"`?`\" for any single letter of a page name. So "
51 "this matches all pages about music, and any [[SubPage]]s of the SandBox, but "
52 "does not match the SandBox itself:"
53 msgstr ""
54 "Mnohem častěji budete chtít vybrat stránky, které obsahují ve svém názvu "
55 "konkrétní řetězec. K tomu můžete použít tzv. vzor, který může obsahovat "
56 "zástupné znaky. „`*`“ znamená libovolnou část názvu stránky, „`?`“ zastupuje "
57 "jedno písmeno názvu stránky. Následující příklad vybere všechny stránky o "
58 "hudbě a všechny [[podstránky|SubPage]] [[pískoviště|SandBox]] (ve wiki "
59 "uložené jako SandBox), ale ne pískoviště samotné:"
60
61 #. type: Plain text
62 #, no-wrap
63 msgid "\t*music* or SandBox/*\n"
64 msgstr "\t*music* or SandBox/*\n"
65
66 #. type: Plain text
67 msgid ""
68 "You can also prefix an item with \"`!`\" to skip pages that match it. So to "
69 "match all pages except for Discussion pages and the SandBox:"
70 msgstr ""
71 "Výraz můžete uvodit znakem „`!`“ a negovat tak jeho význam, tj. přeskočit "
72 "dané stránky. Například chcete-li vybrat všechny stránky ve wiki kromě "
73 "diskuzí (uložené jako Discussion) a pískoviště (SandBox), použijte:"
74
75 #. type: Bullet: '      * '
76 msgid "and !SandBox and !*/Discussion"
77 msgstr "and !SandBox and !*/Discussion"
78
79 #. type: Plain text
80 msgid ""
81 "Some more elaborate limits can be added to what matches using these "
82 "functions:"
83 msgstr "S komplikovanějšími výběry mohou pomoci následující funkce:"
84
85 #. type: Bullet: '* '
86 msgid ""
87 "\"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)"
88 msgstr ""
89 "„`link(stránka)`“ - vybere stránky, které odkazují na danou stránku (resp. "
90 "stránky, pokud použijete zástupné znaky)"
91
92 #. type: Bullet: '* '
93 msgid ""
94 "\"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given tag "
95 "(or tags matched by a glob)"
96 msgstr ""
97 "„`tagged(štítek)`“ - vybere stránky, které obsahují daný štítek (resp. "
98 "štítky, pokud použijete zástupné znaky), nebo na něj odkazují"
99
100 #. type: Bullet: '* '
101 msgid "\"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to"
102 msgstr ""
103 "„`backlink(stránka)`“ - vybere pouze stránky, na které odkazuje daná stránka"
104
105 #. type: Bullet: '* '
106 msgid ""
107 "\"`creation_month(month)`\" - matches only pages created on the given month"
108 msgstr ""
109 "„`creation_month(měsíc)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném měsíci"
110
111 #. type: Bullet: '* '
112 msgid "\"`creation_day(mday)`\" - or day of the month"
113 msgstr ""
114 "„`creation_day(den_měsíce)`“ - vybere pouze stránky vytvořené daného dne v "
115 "měsíci"
116
117 #. type: Bullet: '* '
118 msgid "\"`creation_year(year)`\" - or year"
119 msgstr "„`creation_year(rok)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném roce"
120
121 #. type: Bullet: '* '
122 msgid ""
123 "\"`created_after(page)`\" - matches only pages created after the given page "
124 "was created"
125 msgstr ""
126 "„`created_after(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené po vytvoření "
127 "dané stránky"
128
129 #. type: Bullet: '* '
130 msgid ""
131 "\"`created_before(page)`\" - matches only pages created before the given "
132 "page was created"
133 msgstr ""
134 "„`created_before(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené před vytvořením "
135 "dané stránky"
136
137 #. type: Bullet: '* '
138 msgid ""
139 "\"`glob(someglob)`\" - matches pages that match the given glob. Just writing "
140 "the glob by itself is actually a shorthand for this function."
141 msgstr ""
142 "„`glob(vzor)`“ - vybere stránky, které odpovídají danému vzoru. Použití "
143 "samotného vzoru je zkratkou za tuto funkci."
144
145 #. type: Bullet: '* '
146 msgid ""
147 "\"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use pages "
148 "that globs do not usually match."
149 msgstr ""
150 "„`internal(vzor)`“ - jako `glob()`, ale vybere i stránky pro interní "
151 "potřebu, které glob() obvykle přeskočí."
152
153 #. type: Bullet: '* '
154 msgid ""
155 "\"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\", \"`license"
156 "(glob)`\", \"`copyright(glob)`\" - match pages that have the given metadata, "
157 "matching the specified glob."
158 msgstr ""
159 "„`title(vzor)`“, „`author(vzor)`“, „`authorurl(vzor)`“, „`license(vzor)`“, "
160 "„`copyright(vzor)`“ - vybere stránky, které obsahují metadata odpovídající "
161 "zadanému vzoru."
162
163 #. type: Bullet: '* '
164 msgid ""
165 "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a user "
166 "with the specified username. If openid is enabled, an openid can also be put "
167 "here."
168 msgstr ""
169 "„`user(uživatelskéjméno)`“ - testuje, zda změnu provádí uživatel s daným "
170 "uživatelským jménem. Je-li povoleno openid, můžete ho použít místo "
171 "uživatelského jména."
172
173 #. type: Bullet: '* '
174 msgid ""
175 "\"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the "
176 "wiki admins."
177 msgstr "„`admin()`“ - testuje, zda změnu provádí některý ze správců wiki."
178
179 #. type: Bullet: '* '
180 msgid ""
181 "\"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the "
182 "specified IP address."
183 msgstr "„`ip(adresa)`“ - testuje, zda změnu provádí někdo z dané IP adresy."
184
185 #. type: Bullet: '* '
186 msgid ""
187 "\"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being posted to a "
188 "page matching the specified glob"
189 msgstr ""
190 "„`postcomment(vzor)`“ - shoduje se pouze pokud se komentáře ukládají do "
191 "stránky odpovídající zadanému vzoru"
192
193 #. type: Plain text
194 msgid ""
195 "For example, to match all pages in a blog that link to the page about music "
196 "and were written in 2005:"
197 msgstr ""
198 "Například pro výběr všech stránek v blogu, které se odkazují na stránku o "
199 "hudbě a byly napsány v roce 2005:"
200
201 #. type: Plain text
202 #, no-wrap
203 msgid "\tblog/* and link(music) and creation_year(2005)\n"
204 msgstr "\tblog/* and link(music) and creation_year(2005)\n"
205
206 #. type: Plain text
207 msgid ""
208 "Note the use of \"and\" in the above example, that means that only pages "
209 "that match each of the three expressions match the whole. Use \"and\" when "
210 "you want to combine expression like that; \"or\" when it's enough for a page "
211 "to match one expression. Note that it doesn't make sense to say \"index and "
212 "SandBox\", since no page can match both expressions."
213 msgstr ""
214 "Povšimněte si použití „and“ v předchozím příkladu. Znamená to, že se vyberou "
215 "pouze stránky, které splňují všechny tři podmínky zároveň. Pokud by stačilo, "
216 "aby byla platná alespoň jedna ze zadaných podmínek, použijte „or“. Poznámka: "
217 "výraz „index and SandBox“ nikdy nevrátí žádnou stránku, protože není možné, "
218 "aby nějaká stránka splňovala obě podmínky zároveň."
219
220 #. type: Plain text
221 msgid ""
222 "More complex expressions can also be created, by using parentheses for "
223 "grouping. For example, to match pages in a blog that are tagged with either "
224 "of two tags, use:"
225 msgstr ""
226 "Při vytváření komplexnějších výrazů můžete použít závorky. Například pro "
227 "výběr stránek v blogu, které mají alespoň jeden ze dvou štítků, můžete "
228 "použít:"
229
230 #. type: Plain text
231 #, no-wrap
232 msgid "\tblog/* and (tagged(foo) or tagged(bar))\n"
233 msgstr "\tblog/* and (tagged(štítek1) or tagged(štítek2))\n"
234
235 #. type: Plain text
236 msgid ""
237 "Note that page names in PageSpecs are matched against the absolute filenames "
238 "of the pages in the wiki, so a pagespec \"foo\" used on page \"a/b\" will "
239 "not match a page named \"a/foo\" or \"a/b/foo\". To match relative to the "
240 "directory of the page containing the pagespec, you can use \"./\". For "
241 "example, \"./foo\" on page \"a/b\" matches page \"a/foo\"."
242 msgstr ""
243 "Jména stránek v PageSpec se porovnávají vůči absolutním jménům souborů wiki "
244 "stránek, takže PageSpec „něco“ použité na stránce „a/b“ nenajde „a/něco“ ani "
245 "„a/b/něco“. Chcete-li vyhledávat relativně k adresáři stránky, která "
246 "obsahuje PageSpec, můžete použít „./“. To znamená, že „./něco“ na stránce „a/"
247 "b“ najde stránku „a/něco“."