]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Fix smiley plugin to scan smileys.mdwn after it's updated, which fixes
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-04-06 16:36-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:175 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "edycja strony %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
59 #, fuzzy, perl-format
60 msgid "missing %s parameter"
61 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
64 msgid "new feed"
65 msgstr "nowy kanał RSS"
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
68 msgid "posts"
69 msgstr "wpisy"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
72 msgid "new"
73 msgstr "nowy wpis"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
76 #, perl-format
77 msgid "expiring %s (%s days old)"
78 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
81 #, perl-format
82 msgid "expiring %s"
83 msgstr "wygasający wpis %s"
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
86 #, perl-format
87 msgid "checking feed %s ..."
88 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
91 #, perl-format
92 msgid "could not find feed at %s"
93 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
96 msgid "feed crashed XML::Feed!"
97 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
100 #, perl-format
101 msgid "processed ok at %s"
102 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
105 #, perl-format
106 msgid "creating new page %s"
107 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
110 msgid "There are no broken links!"
111 msgstr "odnośniki są aktualne!"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
114 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
115 msgstr ""
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
118 msgid "fortune failed"
119 msgstr "awaria fortunki"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
122 #, fuzzy
123 msgid "failed to find url in html"
124 msgstr ""
125 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
126 "stronie HTML"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
129 #, fuzzy, perl-format
130 msgid "%s not found"
131 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
134 #, perl-format
135 msgid "bad size \"%s\""
136 msgstr ""
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
139 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
140 #, fuzzy, perl-format
141 msgid "failed to read %s: %s"
142 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
145 #, fuzzy, perl-format
146 msgid "failed to resize: %s"
147 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
150 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
151 msgstr ""
152 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
153 "pomocą parametru --url"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
156 #, perl-format
157 msgid "unknown sort type %s"
158 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:152
161 #, perl-format
162 msgid "nonexistant template %s"
163 msgstr ""
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Render.pm:99
166 msgid "Discussion"
167 msgstr "Dyskusja"
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:396
170 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
171 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
174 #, fuzzy
175 msgid "failed to run dot"
176 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
179 #, perl-format
180 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
181 msgstr ""
182 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
183 "teraz edytowana"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
186 #, perl-format
187 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
188 msgstr ""
189 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
190 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
193 #, fuzzy
194 msgid "stylesheet not found"
195 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
198 msgid "Mirrors"
199 msgstr "Kopie lustrzane"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
202 msgid "Mirror"
203 msgstr "Kopia lustrzana"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
206 msgid "more"
207 msgstr ""
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
210 msgid "What's this?"
211 msgstr "Więcej o OpenID"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
214 msgid "Get an OpenID"
215 msgstr "Pobierz OpenID"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
218 msgid "All pages are linked to by other pages."
219 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
222 msgid "(use FirstnameLastName)"
223 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
226 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
227 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
230 msgid "Error creating account."
231 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
234 msgid "Failed to send mail"
235 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
238 msgid "Your password has been emailed to you."
239 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
242 msgid "vote"
243 msgstr "głosuj"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
246 msgid "Total votes:"
247 msgstr "Oddane głosy:"
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
250 msgid "polygen not installed"
251 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
254 msgid "polygen failed"
255 msgstr "awaria wtyczki polygen"
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
258 msgid "missing formula"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
262 msgid "unknown formula"
263 msgstr ""
264
265 #. translators: These descriptions of times of day are used
266 #. translators: in messages like "last edited <description>".
267 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
268 #. translators: %A- is the name of the previous day.
269 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
270 msgid "late %A- night"
271 msgstr ""
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
274 msgid "in the wee hours of %A- night"
275 msgstr ""
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
278 msgid "terribly early %A morning"
279 msgstr ""
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
282 msgid "early %A morning"
283 msgstr ""
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
286 msgid "in mid-morning %A"
287 msgstr ""
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
290 msgid "late %A morning"
291 msgstr ""
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
294 msgid "at lunch time on %A"
295 msgstr ""
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
298 msgid "%A afternoon"
299 msgstr ""
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
302 msgid "late %A afternoon"
303 msgstr ""
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
306 msgid "%A evening"
307 msgstr ""
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
310 msgid "late %A evening"
311 msgstr ""
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
314 msgid "%A night"
315 msgstr ""
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
318 msgid "at teatime on %A"
319 msgstr ""
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
322 msgid "at midnight"
323 msgstr ""
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
326 msgid "at noon on %A"
327 msgstr ""
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
330 #, perl-format
331 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
332 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
335 msgid "cleaning hyperestraier search index"
336 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
339 msgid "updating hyperestraier search index"
340 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
343 #, fuzzy
344 msgid "missing name or url parameter"
345 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
346
347 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
348 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
349 #. translators: is an URL.
350 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
351 #, fuzzy, perl-format
352 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
353 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
356 #, fuzzy
357 msgid "failed to parse any smileys"
358 msgstr ""
359 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
362 #, fuzzy
363 msgid "parse error"
364 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
367 msgid "bad featurepoint diameter"
368 msgstr ""
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
371 msgid "bad featurepoint location"
372 msgstr ""
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
375 msgid "missing values"
376 msgstr ""
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
379 #, fuzzy
380 msgid "bad height value"
381 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
384 #, fuzzy
385 msgid "missing width parameter"
386 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
389 #, fuzzy
390 msgid "bad width value"
391 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
394 #, fuzzy
395 msgid "failed to run php"
396 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
399 msgid "cannot find file"
400 msgstr ""
401
402 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
403 msgid "unknown data format"
404 msgstr ""
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
407 msgid "empty data"
408 msgstr ""
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
411 msgid "Direct data download"
412 msgstr ""
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
415 #, fuzzy, perl-format
416 msgid "parse fail at line %d: %s"
417 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
420 #, fuzzy
421 msgid "missing id parameter"
422 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
423
424 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
425 #, perl-format
426 msgid "template %s not found"
427 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
430 #, fuzzy
431 msgid "failed to process:"
432 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
433
434 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
435 msgid "getctime not implemented"
436 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
437
438 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
439 msgid ""
440 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
441 "notifications"
442 msgstr ""
443 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
444 "nieustawionego parametru REV"
445
446 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
447 #, perl-format
448 msgid "skipping bad filename %s"
449 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
450
451 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
452 #, perl-format
453 msgid "removing old page %s"
454 msgstr "usuwanie starej strony %s"
455
456 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
457 #, perl-format
458 msgid "scanning %s"
459 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
460
461 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
462 #, perl-format
463 msgid "rendering %s"
464 msgstr "tworzenie strony %s"
465
466 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
467 #, perl-format
468 msgid "rendering %s, which links to %s"
469 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
470
471 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
472 #, perl-format
473 msgid "rendering %s, which depends on %s"
474 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
475
476 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
477 #, perl-format
478 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
479 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
480
481 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
482 #, perl-format
483 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
484 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
485
486 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
487 #, perl-format
488 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
489 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
490
491 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
492 #. translators: is a (probably not translated) error message.
493 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
494 #, perl-format
495 msgid "cannot read %s: %s"
496 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
497
498 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
499 msgid "generating wrappers.."
500 msgstr "tworzenie osłon..."
501
502 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
503 msgid "rebuilding wiki.."
504 msgstr "przebudowywanie wiki..."
505
506 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
507 msgid "refreshing wiki.."
508 msgstr "odświeżanie wiki..."
509
510 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
511 msgid "done"
512 msgstr "gotowe"
513
514 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
515 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
516 #. translators: And the name of the user making the change.
517 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
518 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
519 #, perl-format
520 msgid "update of %s's %s by %s"
521 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
522
523 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
524 #, perl-format
525 msgid "%s doesn't seem to be executable"
526 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
527
528 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
529 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
530 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
531
532 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
533 msgid "wrapper filename not specified"
534 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
535
536 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
537 #. translators: a (probably not translated) error message.
538 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
539 #, perl-format
540 msgid "failed to write %s: %s"
541 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
542
543 #. translators: The parameter is a C filename.
544 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
545 #, perl-format
546 msgid "failed to compile %s"
547 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
548
549 #. translators: The parameter is a filename.
550 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
551 #, perl-format
552 msgid "successfully generated %s"
553 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
554
555 #: ../ikiwiki.in:13
556 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
557 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
558
559 #: ../IkiWiki.pm:105
560 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
561 msgstr ""
562 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
563 "--url"
564
565 #: ../IkiWiki.pm:152 ../IkiWiki.pm:153
566 msgid "Error"
567 msgstr "Błąd"
568
569 #. translators: The first parameter is a
570 #. translators: preprocessor directive name,
571 #. translators: the second a page name, the
572 #. translators: third a number.
573 #: ../IkiWiki.pm:614
574 #, perl-format
575 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
576 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
577
578 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
579 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
580
581 #, fuzzy
582 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
583 #~ msgstr "niedostępna funkcja getctime"