]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* meta: Drop support for "meta link", since supporting this for internal
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-12-16 15:48-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:171
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:233
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Preferencje zapisane."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:293
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Preferencje zapisane."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:350
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:441 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:232 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:98
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:178
49 msgid "discussion"
50 msgstr "dyskusja"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:487
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "tworzenie %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:524 ../IkiWiki/CGI.pm:534
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:568 ../IkiWiki/CGI.pm:616
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "edycja %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:710
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:730
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
71 "ciasteczka (ang. cookies)"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:70
74 #, fuzzy, perl-format
75 msgid "missing %s parameter"
76 msgstr "brakujący parametr %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:98
79 msgid "new feed"
80 msgstr "nowy kanał RSS"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:112
83 msgid "posts"
84 msgstr "wpisy"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
87 msgid "new"
88 msgstr "nowy wpis"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:231
91 #, perl-format
92 msgid "expiring %s (%s days old)"
93 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:238
96 #, perl-format
97 msgid "expiring %s"
98 msgstr "wygasający wpis %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
106 #, perl-format
107 msgid "checking feed %s ..."
108 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:274
111 #, perl-format
112 msgid "could not find feed at %s"
113 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:289
116 #, fuzzy
117 msgid "feed not found"
118 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
121 #, fuzzy, perl-format
122 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
123 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:305
126 msgid "feed crashed XML::Feed!"
127 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:378
130 #, perl-format
131 msgid "creating new page %s"
132 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
135 #, perl-format
136 msgid "%s from %s"
137 msgstr ""
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
140 msgid "There are no broken links!"
141 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
144 #, fuzzy, perl-format
145 msgid "%s parameter is required"
146 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:40
149 #, fuzzy
150 msgid "template not specified"
151 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:43
154 #, fuzzy
155 msgid "match not specified"
156 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:48
159 #, perl-format
160 msgid "edittemplate %s registered for %s"
161 msgstr ""
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:110
164 #, fuzzy
165 msgid "failed to process"
166 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
169 msgid "fortune failed"
170 msgstr "awaria fortunki"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
173 #, fuzzy
174 msgid "failed to find url in html"
175 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
178 #, fuzzy
179 msgid "failed to run graphviz"
180 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
183 msgid "prog not a valid graphviz program"
184 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
187 #, perl-format
188 msgid "bad size \"%s\""
189 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
192 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
193 #, fuzzy, perl-format
194 msgid "failed to read %s: %s"
195 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
198 #, fuzzy, perl-format
199 msgid "failed to resize: %s"
200 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
203 #, fuzzy, perl-format
204 msgid "failed to determine size of image %s"
205 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
208 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
209 msgstr ""
210 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
211 "pomocą parametru --url"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
214 #, perl-format
215 msgid "unknown sort type %s"
216 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:193
219 msgid "Add a new post titled:"
220 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:209
223 #, perl-format
224 msgid "nonexistant template %s"
225 msgstr "brakujący szablon %s"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:240 ../IkiWiki/Render.pm:102
228 msgid "Discussion"
229 msgstr "Dyskusja"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:454
232 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
233 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
236 #, fuzzy
237 msgid "failed to run dot"
238 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
241 #, perl-format
242 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
243 msgstr ""
244 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
245 "teraz edytowana"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
248 #, perl-format
249 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
250 msgstr ""
251 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
252 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:84
255 #, fuzzy
256 msgid "stylesheet not found"
257 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:114
260 #, fuzzy
261 msgid "redir page not found"
262 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:126
265 #, fuzzy
266 msgid "redir cycle is not allowed"
267 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
270 msgid "link is no longer supported"
271 msgstr ""
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
274 msgid "Mirrors"
275 msgstr "Kopie lustrzane"
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
278 msgid "Mirror"
279 msgstr "Kopia lustrzana"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
282 msgid "more"
283 msgstr "więcej"
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
286 msgid "Log in with"
287 msgstr ""
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
290 msgid "Get an OpenID"
291 msgstr "Pobierz OpenID"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
294 msgid "All pages are linked to by other pages."
295 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
298 msgid "bad or missing template"
299 msgstr ""
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
302 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
303 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
306 msgid "Error creating account."
307 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
310 msgid "Failed to send mail"
311 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
314 msgid "Your password has been emailed to you."
315 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
318 msgid "vote"
319 msgstr "głosuj"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
322 msgid "Total votes:"
323 msgstr "Oddane głosy:"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
326 msgid "polygen not installed"
327 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
330 msgid "polygen failed"
331 msgstr "awaria wtyczki polygen"
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
334 msgid "missing formula"
335 msgstr "brakująca reguła"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
338 msgid "unknown formula"
339 msgstr "nieznana reguła"
340
341 #. translators: These descriptions of times of day are used
342 #. translators: in messages like "last edited <description>".
343 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
344 #. translators: %A- is the name of the previous day.
345 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
346 msgid "late %A- night"
347 msgstr "późną nocą w %A-"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
350 msgid "in the wee hours of %A- night"
351 msgstr "po północy w %A-"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
354 msgid "terribly early %A morning"
355 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
358 msgid "early %A morning"
359 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
362 #, fuzzy
363 msgid "mid-morning %A"
364 msgstr "rankiem w %A"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
367 msgid "late %A morning"
368 msgstr "późnym rankiem w %A"
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
371 msgid "at lunch time on %A"
372 msgstr "w porze obiadowej w %A"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
375 msgid "%A afternoon"
376 msgstr "po południu w %A"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
379 msgid "late %A afternoon"
380 msgstr "późnym popołudniem %A"
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
383 msgid "%A evening"
384 msgstr "wieczorem w %A"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
387 msgid "late %A evening"
388 msgstr "późnym wieczorem w %A"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
391 msgid "%A night"
392 msgstr "nocą w %A"
393
394 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
395 msgid "at teatime on %A"
396 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
399 msgid "at midnight"
400 msgstr "o północy"
401
402 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
403 msgid "at noon on %A"
404 msgstr "w południe w %A"
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
407 #, perl-format
408 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
409 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
412 msgid "cleaning hyperestraier search index"
413 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
416 msgid "updating hyperestraier search index"
417 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
420 #, fuzzy
421 msgid "missing name or url parameter"
422 msgstr "brakujący parametr name lub url"
423
424 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
425 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
426 #. translators: is an URL.
427 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
428 #, fuzzy, perl-format
429 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
430 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
433 #, fuzzy
434 msgid "failed to parse any smileys"
435 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
438 #, fuzzy
439 msgid "parse error"
440 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
443 msgid "bad featurepoint diameter"
444 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
447 msgid "bad featurepoint location"
448 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
451 msgid "missing values"
452 msgstr "brakujące wartości"
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
455 #, fuzzy
456 msgid "bad height value"
457 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
458
459 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
460 #, fuzzy
461 msgid "missing width parameter"
462 msgstr "brakujący parametr width"
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
465 #, fuzzy
466 msgid "bad width value"
467 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
470 #, fuzzy
471 msgid "failed to run php"
472 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
475 msgid "cannot find file"
476 msgstr "nie można znaleźć pliku"
477
478 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
479 msgid "unknown data format"
480 msgstr "nieznany format danych"
481
482 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
483 msgid "empty data"
484 msgstr "brak danych"
485
486 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
487 msgid "Direct data download"
488 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
491 #, fuzzy, perl-format
492 msgid "parse fail at line %d: %s"
493 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
494
495 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
496 #, fuzzy
497 msgid "missing id parameter"
498 msgstr "brakujący parametr id"
499
500 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
501 #, perl-format
502 msgid "template %s not found"
503 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
504
505 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
506 #, fuzzy
507 msgid "failed to process:"
508 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
509
510 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
511 #, fuzzy
512 msgid "missing tex code"
513 msgstr "brakujące wartości"
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
516 msgid "code includes disallowed latex commands"
517 msgstr ""
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
520 #, fuzzy
521 msgid "failed to generate image from code"
522 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
525 msgid "(not toggleable in preview mode)"
526 msgstr ""
527
528 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
529 msgid "getctime not implemented"
530 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
531
532 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
533 #, fuzzy
534 msgid ""
535 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
536 "notifications"
537 msgstr ""
538 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
539 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
540
541 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
542 #, fuzzy
543 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
544 msgstr ""
545 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
546 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
547
548 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
549 msgid ""
550 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
551 "notifications"
552 msgstr ""
553 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
554 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
555
556 #: ../IkiWiki/Render.pm:275 ../IkiWiki/Render.pm:296
557 #, perl-format
558 msgid "skipping bad filename %s"
559 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
560
561 #: ../IkiWiki/Render.pm:338
562 #, perl-format
563 msgid "removing old page %s"
564 msgstr "usuwanie starej strony %s"
565
566 #: ../IkiWiki/Render.pm:371
567 #, perl-format
568 msgid "scanning %s"
569 msgstr "skanowanie %s"
570
571 #: ../IkiWiki/Render.pm:376
572 #, perl-format
573 msgid "rendering %s"
574 msgstr "renderowanie %s"
575
576 #: ../IkiWiki/Render.pm:388
577 #, perl-format
578 msgid "rendering %s, which links to %s"
579 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
580
581 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
582 #, perl-format
583 msgid "rendering %s, which depends on %s"
584 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
585
586 #: ../IkiWiki/Render.pm:443
587 #, perl-format
588 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
589 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
590
591 #: ../IkiWiki/Render.pm:455
592 #, perl-format
593 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
594 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
595
596 #: ../IkiWiki/Render.pm:481
597 #, perl-format
598 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
599 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
600
601 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
602 #. translators: is a (probably not translated) error message.
603 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
604 #, perl-format
605 msgid "cannot read %s: %s"
606 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
607
608 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
609 msgid "generating wrappers.."
610 msgstr "tworzenie osłon..."
611
612 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
613 msgid "rebuilding wiki.."
614 msgstr "przebudowywanie wiki..."
615
616 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
617 msgid "refreshing wiki.."
618 msgstr "odświeżanie wiki..."
619
620 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
621 msgid "done"
622 msgstr "gotowe"
623
624 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
625 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
626 #. translators: And the name of the user making the change.
627 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
628 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
629 #, perl-format
630 msgid "update of %s's %s by %s"
631 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
632
633 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
634 #, perl-format
635 msgid "%s doesn't seem to be executable"
636 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
637
638 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
639 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
640 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
641
642 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
643 msgid "wrapper filename not specified"
644 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
645
646 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
647 #. translators: a (probably not translated) error message.
648 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
649 #, perl-format
650 msgid "failed to write %s: %s"
651 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
652
653 #. translators: The parameter is a C filename.
654 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
655 #, perl-format
656 msgid "failed to compile %s"
657 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
658
659 #. translators: The parameter is a filename.
660 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
661 #, perl-format
662 msgid "successfully generated %s"
663 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
664
665 #: ../ikiwiki.in:13
666 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
667 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
668
669 #: ../ikiwiki.in:83
670 msgid "usage: --set var=value"
671 msgstr ""
672
673 #: ../IkiWiki.pm:129
674 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
675 msgstr ""
676 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
677 "--url"
678
679 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
680 msgid "Error"
681 msgstr "Błąd"
682
683 #. translators: The first parameter is a
684 #. translators: preprocessor directive name,
685 #. translators: the second a page name, the
686 #. translators: third a number.
687 #: ../IkiWiki.pm:722
688 #, perl-format
689 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
690 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
691
692 #, fuzzy
693 #~ msgid "%s not found"
694 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
695
696 #~ msgid "What's this?"
697 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
698
699 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
700 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
701
702 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
703 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
704
705 #, fuzzy
706 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
707 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"