]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
link to format_escape
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-08-05 13:46-0700\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-05-09 21:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:155
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:224
23 msgid "Login"
24 msgstr "Přihlášení"
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:225
27 msgid "Preferences"
28 msgstr "Předvolby"
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:226
31 msgid "Admin"
32 msgstr "Správce"
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:283
35 msgid "Preferences saved."
36 msgstr "Nastavení uloženo."
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:350
39 #, perl-format
40 msgid "%s is not an editable page"
41 msgstr "%s není editovatelná stránka"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:429 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
44 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:184 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
45 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
46 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
47 msgid "discussion"
48 msgstr "diskuse"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:475
51 #, perl-format
52 msgid "creating %s"
53 msgstr "vytvářím %s"
54
55 #: ../IkiWiki/CGI.pm:493 ../IkiWiki/CGI.pm:509 ../IkiWiki/CGI.pm:521
56 #: ../IkiWiki/CGI.pm:548 ../IkiWiki/CGI.pm:593
57 #, perl-format
58 msgid "editing %s"
59 msgstr "upravuji %s"
60
61 #: ../IkiWiki/CGI.pm:691
62 msgid "You are banned."
63 msgstr "Jste vyhoštěni."
64
65 #: ../IkiWiki/CGI.pm:723
66 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
67 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
70 #, perl-format
71 msgid "missing %s parameter"
72 msgstr "chybí parametr %s"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
75 msgid "new feed"
76 msgstr "nový zdroj"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
79 msgid "posts"
80 msgstr "příspěvky"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
83 msgid "new"
84 msgstr "nový"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s (%s days old)"
89 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
92 #, perl-format
93 msgid "expiring %s"
94 msgstr "expiruji %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
97 #, perl-format
98 msgid "processed ok at %s"
99 msgstr "zpracováno ok %s"
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
102 #, perl-format
103 msgid "checking feed %s ..."
104 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
107 #, perl-format
108 msgid "could not find feed at %s"
109 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
112 msgid "feed not found"
113 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
116 #, perl-format
117 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
118 msgstr "(neplatné UTF-8 bylo ze zdroje odstraněno)"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
121 msgid "feed crashed XML::Feed!"
122 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
125 #, perl-format
126 msgid "creating new page %s"
127 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
130 msgid "There are no broken links!"
131 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
134 #, perl-format
135 msgid "%s parameter is required"
136 msgstr "parametr %s je vyžadován"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
139 msgid "fortune failed"
140 msgstr "fortune selhal"
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
143 msgid "failed to find url in html"
144 msgstr "v html se nepodařilo nalézt url"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
147 msgid "failed to run graphviz"
148 msgstr "nepodařilo se spustit graphviz"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
151 msgid "prog not a valid graphviz program"
152 msgstr "program není platným programem graphviz"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
155 #, perl-format
156 msgid "bad size \"%s\""
157 msgstr "chybná velikost \"%s\""
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
160 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
161 #, perl-format
162 msgid "failed to read %s: %s"
163 msgstr "nelze číst %s: %s"
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
166 #, perl-format
167 msgid "failed to resize: %s"
168 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
171 #, fuzzy, perl-format
172 msgid "failed to determine size of image %s"
173 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
176 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
177 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
180 #, perl-format
181 msgid "unknown sort type %s"
182 msgstr "neznámý typ řazení %s"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
185 msgid "Add a new post titled:"
186 msgstr "Přidat nový příspěvek nazvaný:"
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:161
189 #, perl-format
190 msgid "nonexistant template %s"
191 msgstr "neexistující šablona %s"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:192 ../IkiWiki/Render.pm:103
194 msgid "Discussion"
195 msgstr "Diskuse"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:403
198 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
199 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
202 msgid "failed to run dot"
203 msgstr "nepodařilo se spustit dot"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
206 #, perl-format
207 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
208 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
211 #, perl-format
212 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
213 msgstr ""
214 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
217 msgid "stylesheet not found"
218 msgstr "styl nebyl nalezen"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
221 msgid "Mirrors"
222 msgstr "Zrcadla"
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
225 msgid "Mirror"
226 msgstr "Zrcadlo"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
229 msgid "more"
230 msgstr "více"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
233 msgid "Log in with"
234 msgstr "Přihlásit pomocí"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
237 msgid "Get an OpenID"
238 msgstr "Získat OpenID"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
241 msgid "All pages are linked to by other pages."
242 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
245 msgid "bad or missing template"
246 msgstr ""
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
249 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
250 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
253 msgid "Error creating account."
254 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
257 msgid "Failed to send mail"
258 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
261 msgid "Your password has been emailed to you."
262 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
265 msgid "vote"
266 msgstr "hlasovat"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
269 msgid "Total votes:"
270 msgstr "Celkem hlasů:"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
273 msgid "polygen not installed"
274 msgstr "polygen není nainstalován"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
277 msgid "polygen failed"
278 msgstr "polygen selhal"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
281 msgid "missing formula"
282 msgstr "chybí vzorec"
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
285 msgid "unknown formula"
286 msgstr "neznámý vzorec"
287
288 #. translators: These descriptions of times of day are used
289 #. translators: in messages like "last edited <description>".
290 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
291 #. translators: %A- is the name of the previous day.
292 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
293 msgid "late %A- night"
294 msgstr "%A- pozdě v noci"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
297 msgid "in the wee hours of %A- night"
298 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
301 msgid "terribly early %A morning"
302 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
305 msgid "early %A morning"
306 msgstr "%A brzo ráno"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
309 msgid "mid-morning %A"
310 msgstr "%A dopoledne"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
313 msgid "late %A morning"
314 msgstr "%A pozdě dopoledne"
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
317 msgid "at lunch time on %A"
318 msgstr "%A kolem oběda"
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
321 msgid "%A afternoon"
322 msgstr "%A odpoledne"
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
325 msgid "late %A afternoon"
326 msgstr "%A pozdě odpoledne"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
329 msgid "%A evening"
330 msgstr "%A večer"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
333 msgid "late %A evening"
334 msgstr "%A pozdě večer"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
337 msgid "%A night"
338 msgstr "%A v noci"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
341 msgid "at teatime on %A"
342 msgstr "%A během odpoledního čaje"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
345 msgid "at midnight"
346 msgstr "o půlnoci"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
349 msgid "at noon on %A"
350 msgstr "%A o poledni"
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
353 #, perl-format
354 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
355 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
358 msgid "cleaning hyperestraier search index"
359 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
362 msgid "updating hyperestraier search index"
363 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
366 msgid "missing name or url parameter"
367 msgstr "chybí parametr jméno nebo url"
368
369 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
370 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
371 #. translators: is an URL.
372 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
373 #, perl-format
374 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
375 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
378 msgid "failed to parse any smileys"
379 msgstr "nepodařilo se rozpoznat žádné smajlíky"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
382 msgid "parse error"
383 msgstr "chyba rozpoznávání"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
386 msgid "bad featurepoint diameter"
387 msgstr "chybný průměr zvýrazněného bodu (featurepoint)"
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
390 msgid "bad featurepoint location"
391 msgstr "chybné umístění zvýrazněného bodu (featurepoint)"
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
394 msgid "missing values"
395 msgstr "chybí hodnoty"
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
398 msgid "bad height value"
399 msgstr "chybná výška"
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
402 msgid "missing width parameter"
403 msgstr "chybí parametr šířka (width)"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
406 msgid "bad width value"
407 msgstr "chybná šířka"
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
410 msgid "failed to run php"
411 msgstr "nepodařilo se spustit php"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
414 msgid "cannot find file"
415 msgstr "nemohu najít soubor"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
418 msgid "unknown data format"
419 msgstr "neznámý formát dat"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
422 msgid "empty data"
423 msgstr "prázdná data"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
426 msgid "Direct data download"
427 msgstr "Stáhnout zdrojová data"
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
430 #, perl-format
431 msgid "parse fail at line %d: %s"
432 msgstr "zpracovávání selhalo na řádku %d: %s"
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
435 msgid "missing id parameter"
436 msgstr "chybí parametr id"
437
438 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
439 #, perl-format
440 msgid "template %s not found"
441 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
444 msgid "failed to process:"
445 msgstr "nepodařilo se zpracovat:"
446
447 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
448 msgid "getctime not implemented"
449 msgstr "getctime není implementováno"
450
451 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
452 msgid ""
453 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
454 "notifications"
455 msgstr ""
456 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
457
458 #: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:283
459 #, perl-format
460 msgid "skipping bad filename %s"
461 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
462
463 #: ../IkiWiki/Render.pm:323
464 #, perl-format
465 msgid "removing old page %s"
466 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
467
468 #: ../IkiWiki/Render.pm:356
469 #, perl-format
470 msgid "scanning %s"
471 msgstr "prohledávám %s"
472
473 #: ../IkiWiki/Render.pm:361
474 #, perl-format
475 msgid "rendering %s"
476 msgstr "zpracovávám %s"
477
478 #: ../IkiWiki/Render.pm:373
479 #, perl-format
480 msgid "rendering %s, which links to %s"
481 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
482
483 #: ../IkiWiki/Render.pm:390
484 #, perl-format
485 msgid "rendering %s, which depends on %s"
486 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
487
488 #: ../IkiWiki/Render.pm:428
489 #, perl-format
490 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
491 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
492
493 #: ../IkiWiki/Render.pm:440
494 #, perl-format
495 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
496 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
497
498 #: ../IkiWiki/Render.pm:466
499 #, perl-format
500 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
501 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
502
503 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
504 #. translators: is a (probably not translated) error message.
505 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
506 #, perl-format
507 msgid "cannot read %s: %s"
508 msgstr "nemohu číst %s: %s"
509
510 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
511 msgid "generating wrappers.."
512 msgstr "generuji obaly..."
513
514 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
515 msgid "rebuilding wiki.."
516 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
517
518 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
519 msgid "refreshing wiki.."
520 msgstr "obnovuji wiki..."
521
522 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
523 msgid "done"
524 msgstr "hotovo"
525
526 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
527 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
528 #. translators: And the name of the user making the change.
529 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
530 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
531 #, perl-format
532 msgid "update of %s's %s by %s"
533 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
534
535 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
536 #, perl-format
537 msgid "%s doesn't seem to be executable"
538 msgstr "%s není spustitelný soubor"
539
540 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
541 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
542 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
543
544 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
545 msgid "wrapper filename not specified"
546 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
547
548 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
549 #. translators: a (probably not translated) error message.
550 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
551 #, perl-format
552 msgid "failed to write %s: %s"
553 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
554
555 #. translators: The parameter is a C filename.
556 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
557 #, perl-format
558 msgid "failed to compile %s"
559 msgstr "nelze zkompilovat %s"
560
561 #. translators: The parameter is a filename.
562 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
563 #, perl-format
564 msgid "successfully generated %s"
565 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
566
567 #: ../ikiwiki.in:13
568 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
569 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
570
571 #: ../ikiwiki.in:81
572 msgid "usage: --set var=value"
573 msgstr ""
574
575 #: ../IkiWiki.pm:124
576 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
577 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
578
579 #: ../IkiWiki.pm:175 ../IkiWiki.pm:176
580 msgid "Error"
581 msgstr "Chyba"
582
583 #. translators: The first parameter is a
584 #. translators: preprocessor directive name,
585 #. translators: the second a page name, the
586 #. translators: third a number.
587 #: ../IkiWiki.pm:667
588 #, perl-format
589 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
590 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
591
592 #~ msgid "%s not found"
593 #~ msgstr "%s nenalezen"
594
595 #~ msgid "What's this?"
596 #~ msgstr "Co to je?"
597
598 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
599 #~ msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"