]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
releasing version 2.12
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-11-12 14:36-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Preferencje zapisane."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Preferencje zapisane."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:441 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
49 msgid "discussion"
50 msgstr "dyskusja"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:487
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "tworzenie %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:524 ../IkiWiki/CGI.pm:534
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:567 ../IkiWiki/CGI.pm:615
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "edycja %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:709
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:729
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
71 "ciasteczka (ang. cookies)"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
74 #, fuzzy, perl-format
75 msgid "missing %s parameter"
76 msgstr "brakujący parametr %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
79 msgid "new feed"
80 msgstr "nowy kanał RSS"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
83 msgid "posts"
84 msgstr "wpisy"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
87 msgid "new"
88 msgstr "nowy wpis"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
91 #, perl-format
92 msgid "expiring %s (%s days old)"
93 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
96 #, perl-format
97 msgid "expiring %s"
98 msgstr "wygasający wpis %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
106 #, perl-format
107 msgid "checking feed %s ..."
108 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
111 #, perl-format
112 msgid "could not find feed at %s"
113 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
116 #, fuzzy
117 msgid "feed not found"
118 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
121 #, fuzzy, perl-format
122 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
123 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
126 msgid "feed crashed XML::Feed!"
127 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
130 #, perl-format
131 msgid "creating new page %s"
132 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:29
135 #, perl-format
136 msgid "%s from %s"
137 msgstr ""
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
140 msgid "There are no broken links!"
141 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
144 #, fuzzy, perl-format
145 msgid "%s parameter is required"
146 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
149 msgid "fortune failed"
150 msgstr "awaria fortunki"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
153 #, fuzzy
154 msgid "failed to find url in html"
155 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
158 #, fuzzy
159 msgid "failed to run graphviz"
160 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
163 msgid "prog not a valid graphviz program"
164 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
167 #, perl-format
168 msgid "bad size \"%s\""
169 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
172 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
173 #, fuzzy, perl-format
174 msgid "failed to read %s: %s"
175 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
178 #, fuzzy, perl-format
179 msgid "failed to resize: %s"
180 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
183 #, fuzzy, perl-format
184 msgid "failed to determine size of image %s"
185 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
188 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
189 msgstr ""
190 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
191 "pomocą parametru --url"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
194 #, perl-format
195 msgid "unknown sort type %s"
196 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
199 msgid "Add a new post titled:"
200 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
203 #, perl-format
204 msgid "nonexistant template %s"
205 msgstr "brakujący szablon %s"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
208 msgid "Discussion"
209 msgstr "Dyskusja"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
212 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
213 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
216 #, fuzzy
217 msgid "failed to run dot"
218 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
221 #, perl-format
222 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
223 msgstr ""
224 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
225 "teraz edytowana"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
228 #, perl-format
229 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
230 msgstr ""
231 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
232 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:90
235 #, fuzzy
236 msgid "stylesheet not found"
237 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
240 msgid "Mirrors"
241 msgstr "Kopie lustrzane"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
244 msgid "Mirror"
245 msgstr "Kopia lustrzana"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
248 msgid "more"
249 msgstr "więcej"
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
252 msgid "Log in with"
253 msgstr ""
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
256 msgid "Get an OpenID"
257 msgstr "Pobierz OpenID"
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
260 msgid "All pages are linked to by other pages."
261 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
264 msgid "bad or missing template"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
268 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
269 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
272 msgid "Error creating account."
273 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
276 msgid "Failed to send mail"
277 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
280 msgid "Your password has been emailed to you."
281 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
284 msgid "vote"
285 msgstr "głosuj"
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
288 msgid "Total votes:"
289 msgstr "Oddane głosy:"
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
292 msgid "polygen not installed"
293 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
296 msgid "polygen failed"
297 msgstr "awaria wtyczki polygen"
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
300 msgid "missing formula"
301 msgstr "brakująca reguła"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
304 msgid "unknown formula"
305 msgstr "nieznana reguła"
306
307 #. translators: These descriptions of times of day are used
308 #. translators: in messages like "last edited <description>".
309 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
310 #. translators: %A- is the name of the previous day.
311 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
312 msgid "late %A- night"
313 msgstr "późną nocą w %A-"
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
316 msgid "in the wee hours of %A- night"
317 msgstr "po północy w %A-"
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
320 msgid "terribly early %A morning"
321 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
324 msgid "early %A morning"
325 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
328 #, fuzzy
329 msgid "mid-morning %A"
330 msgstr "rankiem w %A"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
333 msgid "late %A morning"
334 msgstr "późnym rankiem w %A"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
337 msgid "at lunch time on %A"
338 msgstr "w porze obiadowej w %A"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
341 msgid "%A afternoon"
342 msgstr "po południu w %A"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
345 msgid "late %A afternoon"
346 msgstr "późnym popołudniem %A"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
349 msgid "%A evening"
350 msgstr "wieczorem w %A"
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
353 msgid "late %A evening"
354 msgstr "późnym wieczorem w %A"
355
356 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
357 msgid "%A night"
358 msgstr "nocą w %A"
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
361 msgid "at teatime on %A"
362 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
365 msgid "at midnight"
366 msgstr "o północy"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
369 msgid "at noon on %A"
370 msgstr "w południe w %A"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
373 #, perl-format
374 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
375 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
378 msgid "cleaning hyperestraier search index"
379 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
382 msgid "updating hyperestraier search index"
383 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
386 #, fuzzy
387 msgid "missing name or url parameter"
388 msgstr "brakujący parametr name lub url"
389
390 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
391 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
392 #. translators: is an URL.
393 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
394 #, fuzzy, perl-format
395 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
396 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
399 #, fuzzy
400 msgid "failed to parse any smileys"
401 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
404 #, fuzzy
405 msgid "parse error"
406 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
409 msgid "bad featurepoint diameter"
410 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
413 msgid "bad featurepoint location"
414 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
417 msgid "missing values"
418 msgstr "brakujące wartości"
419
420 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
421 #, fuzzy
422 msgid "bad height value"
423 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
426 #, fuzzy
427 msgid "missing width parameter"
428 msgstr "brakujący parametr width"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
431 #, fuzzy
432 msgid "bad width value"
433 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
436 #, fuzzy
437 msgid "failed to run php"
438 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
439
440 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
441 msgid "cannot find file"
442 msgstr "nie można znaleźć pliku"
443
444 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
445 msgid "unknown data format"
446 msgstr "nieznany format danych"
447
448 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
449 msgid "empty data"
450 msgstr "brak danych"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
453 msgid "Direct data download"
454 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
455
456 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
457 #, fuzzy, perl-format
458 msgid "parse fail at line %d: %s"
459 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
462 #, fuzzy
463 msgid "missing id parameter"
464 msgstr "brakujący parametr id"
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
467 #, perl-format
468 msgid "template %s not found"
469 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
472 #, fuzzy
473 msgid "failed to process:"
474 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
475
476 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
477 #, fuzzy
478 msgid "missing tex code"
479 msgstr "brakujące wartości"
480
481 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
482 msgid "code includes disallowed latex commands"
483 msgstr ""
484
485 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
486 #, fuzzy
487 msgid "failed to generate image from code"
488 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
491 msgid "(not toggleable in preview mode)"
492 msgstr ""
493
494 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
495 msgid "getctime not implemented"
496 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
497
498 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
499 #, fuzzy
500 msgid ""
501 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
502 "notifications"
503 msgstr ""
504 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
505 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
506
507 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
508 #, fuzzy
509 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
510 msgstr ""
511 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
512 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
513
514 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
515 msgid ""
516 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
517 "notifications"
518 msgstr ""
519 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
520 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
521
522 #: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:284
523 #, perl-format
524 msgid "skipping bad filename %s"
525 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
526
527 #: ../IkiWiki/Render.pm:326
528 #, perl-format
529 msgid "removing old page %s"
530 msgstr "usuwanie starej strony %s"
531
532 #: ../IkiWiki/Render.pm:359
533 #, perl-format
534 msgid "scanning %s"
535 msgstr "skanowanie %s"
536
537 #: ../IkiWiki/Render.pm:364
538 #, perl-format
539 msgid "rendering %s"
540 msgstr "renderowanie %s"
541
542 #: ../IkiWiki/Render.pm:376
543 #, perl-format
544 msgid "rendering %s, which links to %s"
545 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
546
547 #: ../IkiWiki/Render.pm:393
548 #, perl-format
549 msgid "rendering %s, which depends on %s"
550 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
551
552 #: ../IkiWiki/Render.pm:431
553 #, perl-format
554 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
555 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
556
557 #: ../IkiWiki/Render.pm:443
558 #, perl-format
559 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
560 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
561
562 #: ../IkiWiki/Render.pm:469
563 #, perl-format
564 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
565 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
566
567 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
568 #. translators: is a (probably not translated) error message.
569 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
570 #, perl-format
571 msgid "cannot read %s: %s"
572 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
573
574 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
575 msgid "generating wrappers.."
576 msgstr "tworzenie osłon..."
577
578 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
579 msgid "rebuilding wiki.."
580 msgstr "przebudowywanie wiki..."
581
582 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
583 msgid "refreshing wiki.."
584 msgstr "odświeżanie wiki..."
585
586 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
587 msgid "done"
588 msgstr "gotowe"
589
590 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
591 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
592 #. translators: And the name of the user making the change.
593 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
594 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
595 #, perl-format
596 msgid "update of %s's %s by %s"
597 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
598
599 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
600 #, perl-format
601 msgid "%s doesn't seem to be executable"
602 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
603
604 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
605 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
606 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
607
608 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
609 msgid "wrapper filename not specified"
610 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
611
612 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
613 #. translators: a (probably not translated) error message.
614 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
615 #, perl-format
616 msgid "failed to write %s: %s"
617 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
618
619 #. translators: The parameter is a C filename.
620 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
621 #, perl-format
622 msgid "failed to compile %s"
623 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
624
625 #. translators: The parameter is a filename.
626 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
627 #, perl-format
628 msgid "successfully generated %s"
629 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
630
631 #: ../ikiwiki.in:13
632 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
633 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
634
635 #: ../ikiwiki.in:83
636 msgid "usage: --set var=value"
637 msgstr ""
638
639 #: ../IkiWiki.pm:128
640 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
641 msgstr ""
642 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
643 "--url"
644
645 #: ../IkiWiki.pm:193 ../IkiWiki.pm:194
646 msgid "Error"
647 msgstr "Błąd"
648
649 #. translators: The first parameter is a
650 #. translators: preprocessor directive name,
651 #. translators: the second a page name, the
652 #. translators: third a number.
653 #: ../IkiWiki.pm:708
654 #, perl-format
655 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
656 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
657
658 #, fuzzy
659 #~ msgid "%s not found"
660 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
661
662 #~ msgid "What's this?"
663 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
664
665 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
666 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
667
668 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
669 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
670
671 #, fuzzy
672 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
673 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"