]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/wikilink.cs.po
Remove Google Analytics
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / wikilink.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/wikilink page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-27 08:23+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #. type: Plain text
19 #, no-wrap
20 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
21 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
22
23 #. type: Plain text
24 msgid ""
25 "WikiLinks provide easy linking between pages of the wiki. To create a "
26 "[[WikiLink]], just put the name of the page to link to in double brackets.  "
27 "For example `\\[[WikiLink]]`."
28 msgstr ""
29 "Wiki odkazy poskytují jednoduchý způsob vytváření odkazů mezi stránkami ve "
30 "wiki. Pro vytvoření [[wiki odkazu|WikiLink]] jednoduše umístěte jméno "
31 "stránky, na kterou se chcete odkázat, do dvojitých hranatých závorek. "
32 "Například `\\[[WikiLink]]`."
33
34 #. type: Plain text
35 msgid ""
36 "If you ever need to write something like `\\[[WikiLink]]` without creating a "
37 "wikilink, just prefix it with a `\\`, like `\\\\[[WikiLink]]`."
38 msgstr ""
39 "Pokud byste někdy potřebovali napsat něco jako `\\[[WikiLink]]` bez "
40 "vytvoření wiki odkazu, jednoduše před první závorku napište `\\` jako zde: `"
41 "\\\\[[WikiLink]]`."
42
43 #. type: Plain text
44 msgid ""
45 "There are some special [[SubPage/LinkingRules]] that come into play when "
46 "linking between [[SubPages|SubPage]]."
47 msgstr ""
48 "Při odkazování mezi [[podstránkami|SubPage]] platí speciální [[pravidla "
49 "vytváření odkazů|SubPage/LinkingRules]]."
50
51 #. type: Plain text
52 msgid ""
53 "WikiLinks are matched with page names in a case-insensitive manner, so you "
54 "don't need to worry about getting the case the same, and can capitalise "
55 "links at the start of a sentence, and so on."
56 msgstr ""
57 "Wiki odkazy ignorují rozdíly mezi malými a velkými písmeny, takže se "
58 "nemusíte starat o to, jaký zápis jste použili při vytváření stránky. Můžete "
59 "tak v odkazech na začátcích vět použít velká písmena a podobně."
60
61 #. type: Plain text
62 msgid ""
63 "It's also possible to write a WikiLink that uses something other than the "
64 "page name as the link text. For example `\\[[foo_bar|SandBox]]` links to the "
65 "SandBox page, but the link will appear like this: [[foo_bar|SandBox]]."
66 msgstr ""
67 "Také je možné vytvořit wiki odkaz, který používá jiný text odkazu, než je "
68 "název odkazované stránky (čehož zhusta využíváme v českém překladu). "
69 "Například `\\[[pískoviště|SandBox]]` odkazuje na stránku SandBox, ale odkaz "
70 "bude vypadat takto: [[pískoviště|SandBox]]."
71
72 #. type: Plain text
73 msgid ""
74 "To link to an anchor inside a page, you can use something like `"
75 "\\[[WikiLink#foo]]` ."
76 msgstr ""
77 "Pro odkaz na kotvu uvnitř stránky použijte něco jako `\\[[WikiLink#kotva]]`."
78
79 #. type: Plain text
80 #, fuzzy
81 #| msgid ""
82 #| "Also, if the file linked to by a WikiLink looks like an image, it will be "
83 #| "displayed inline on the page."
84 msgid ""
85 "If the file linked to by a WikiLink looks like an image, it will be "
86 "displayed inline on the page."
87 msgstr ""
88 "Také pokud soubor odkazovaný pomocí wiki odkazu vypadá jako obrázek, bude "
89 "zobrazen přímo ve stránce."
90
91 #. type: Plain text
92 msgid ""
93 "You can also put an url in a WikiLink, to link to an external page.  Email "
94 "addresses can also be used to generate a mailto link."
95 msgstr ""
96
97 #~ msgid "Directives and WikiLinks"
98 #~ msgstr "Direktivy a wiki odkazy"
99
100 #~ msgid ""
101 #~ "ikiwiki has two syntaxes for [[directives|directive]].  The older syntax "
102 #~ "used spaces to distinguish between directives and wikilinks; as a result, "
103 #~ "with that syntax in use, you cannot use spaces in WikiLinks, and must "
104 #~ "replace spaces with underscores.  The newer syntax, enabled with the "
105 #~ "`prefix_directives` option in an ikiwiki setup file, prefixes directives "
106 #~ "with `!`, and thus does not prevent links with spaces.  Future versions "
107 #~ "of ikiwiki will turn this option on by default."
108 #~ msgstr ""
109 #~ "ikiwiki používá pro [[direktivy|directive]] dva zápisy. Starší zápis "
110 #~ "používá pro rozlišení mezi direktivami a wiki odkazy mezery. To znamená, "
111 #~ "že ve wiki odkazech pak nemůžete použít mezery a musíte je nahradit "
112 #~ "podtržítky. Novější zápis, který se povoluje v konfiguračním souboru "
113 #~ "volbou `prefix_directives` vyžaduje, aby direktivy začínaly vykřičníkem a "
114 #~ "tím pádem nevylučuje odkazy s mezerami. Budoucí verze ikiwiki budou mít "
115 #~ "tuto volbu implicitně zapnutou."