]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
web commit by http://jugglefish.myopenid.com/
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-05-24 15:47-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-05-09 21:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:155
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:224
23 msgid "Login"
24 msgstr "Přihlášení"
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:225
27 msgid "Preferences"
28 msgstr "Předvolby"
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:226
31 msgid "Admin"
32 msgstr "Správce"
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:283
35 msgid "Preferences saved."
36 msgstr "Nastavení uloženo."
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:349
39 #, perl-format
40 msgid "%s is not an editable page"
41 msgstr "%s není editovatelná stránka"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:428 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
44 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
45 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:91
46 #: ../IkiWiki/Render.pm:171
47 msgid "discussion"
48 msgstr "diskuse"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:474
51 #, perl-format
52 msgid "creating %s"
53 msgstr "vytvářím %s"
54
55 #: ../IkiWiki/CGI.pm:491 ../IkiWiki/CGI.pm:506 ../IkiWiki/CGI.pm:517
56 #: ../IkiWiki/CGI.pm:543 ../IkiWiki/CGI.pm:587
57 #, perl-format
58 msgid "editing %s"
59 msgstr "upravuji %s"
60
61 #: ../IkiWiki/CGI.pm:684
62 msgid "You are banned."
63 msgstr "Jste vyhoštěni."
64
65 #: ../IkiWiki/CGI.pm:716
66 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
67 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
70 #, perl-format
71 msgid "missing %s parameter"
72 msgstr "chybí parametr %s"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
75 msgid "new feed"
76 msgstr "nový zdroj"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
79 msgid "posts"
80 msgstr "příspěvky"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
83 msgid "new"
84 msgstr "nový"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s (%s days old)"
89 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
92 #, perl-format
93 msgid "expiring %s"
94 msgstr "expiruji %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
97 #, perl-format
98 msgid "processed ok at %s"
99 msgstr "zpracováno ok %s"
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
102 #, perl-format
103 msgid "checking feed %s ..."
104 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
107 #, perl-format
108 msgid "could not find feed at %s"
109 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
112 msgid "feed not found"
113 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
116 #, perl-format
117 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
118 msgstr "(neplatné UTF-8 bylo ze zdroje odstraněno)"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
121 msgid "feed crashed XML::Feed!"
122 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
125 #, perl-format
126 msgid "creating new page %s"
127 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
130 msgid "There are no broken links!"
131 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
134 #, perl-format
135 msgid "%s parameter is required"
136 msgstr "parametr %s je vyžadován"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
139 msgid "fortune failed"
140 msgstr "fortune selhal"
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
143 msgid "failed to find url in html"
144 msgstr "v html se nepodařilo nalézt url"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
147 msgid "failed to run graphviz"
148 msgstr "nepodařilo se spustit graphviz"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
151 msgid "prog not a valid graphviz program"
152 msgstr "program není platným programem graphviz"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
155 #, perl-format
156 msgid "bad size \"%s\""
157 msgstr "chybná velikost \"%s\""
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
160 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
161 #, perl-format
162 msgid "failed to read %s: %s"
163 msgstr "nelze číst %s: %s"
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
166 #, perl-format
167 msgid "failed to resize: %s"
168 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
171 #, fuzzy, perl-format
172 msgid "failed to determine size of image %s"
173 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
176 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
177 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
180 #, perl-format
181 msgid "unknown sort type %s"
182 msgstr "neznámý typ řazení %s"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
185 msgid "Add a new post titled:"
186 msgstr "Přidat nový příspěvek nazvaný:"
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
189 #, perl-format
190 msgid "nonexistant template %s"
191 msgstr "neexistující šablona %s"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:95
194 msgid "Discussion"
195 msgstr "Diskuse"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
198 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
199 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
202 msgid "failed to run dot"
203 msgstr "nepodařilo se spustit dot"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
206 #, perl-format
207 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
208 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
211 #, perl-format
212 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
213 msgstr ""
214 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
217 msgid "stylesheet not found"
218 msgstr "styl nebyl nalezen"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
221 msgid "Mirrors"
222 msgstr "Zrcadla"
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
225 msgid "Mirror"
226 msgstr "Zrcadlo"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
229 msgid "more"
230 msgstr "více"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
233 msgid "Log in with"
234 msgstr "Přihlásit pomocí"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
237 msgid "Get an OpenID"
238 msgstr "Získat OpenID"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
241 msgid "All pages are linked to by other pages."
242 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
245 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
246 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
249 msgid "Error creating account."
250 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
253 msgid "Failed to send mail"
254 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
257 msgid "Your password has been emailed to you."
258 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
261 msgid "vote"
262 msgstr "hlasovat"
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
265 msgid "Total votes:"
266 msgstr "Celkem hlasů:"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
269 msgid "polygen not installed"
270 msgstr "polygen není nainstalován"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
273 msgid "polygen failed"
274 msgstr "polygen selhal"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
277 msgid "missing formula"
278 msgstr "chybí vzorec"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
281 msgid "unknown formula"
282 msgstr "neznámý vzorec"
283
284 #. translators: These descriptions of times of day are used
285 #. translators: in messages like "last edited <description>".
286 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
287 #. translators: %A- is the name of the previous day.
288 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
289 msgid "late %A- night"
290 msgstr "%A- pozdě v noci"
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
293 msgid "in the wee hours of %A- night"
294 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
297 msgid "terribly early %A morning"
298 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
301 msgid "early %A morning"
302 msgstr "%A brzo ráno"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
305 msgid "mid-morning %A"
306 msgstr "%A dopoledne"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
309 msgid "late %A morning"
310 msgstr "%A pozdě dopoledne"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
313 msgid "at lunch time on %A"
314 msgstr "%A kolem oběda"
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
317 msgid "%A afternoon"
318 msgstr "%A odpoledne"
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
321 msgid "late %A afternoon"
322 msgstr "%A pozdě odpoledne"
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
325 msgid "%A evening"
326 msgstr "%A večer"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
329 msgid "late %A evening"
330 msgstr "%A pozdě večer"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
333 msgid "%A night"
334 msgstr "%A v noci"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
337 msgid "at teatime on %A"
338 msgstr "%A během odpoledního čaje"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
341 msgid "at midnight"
342 msgstr "o půlnoci"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
345 msgid "at noon on %A"
346 msgstr "%A o poledni"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
349 #, perl-format
350 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
351 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
354 msgid "cleaning hyperestraier search index"
355 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
358 msgid "updating hyperestraier search index"
359 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
362 msgid "missing name or url parameter"
363 msgstr "chybí parametr jméno nebo url"
364
365 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
366 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
367 #. translators: is an URL.
368 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
369 #, perl-format
370 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
371 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
374 msgid "failed to parse any smileys"
375 msgstr "nepodařilo se rozpoznat žádné smajlíky"
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
378 msgid "parse error"
379 msgstr "chyba rozpoznávání"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
382 msgid "bad featurepoint diameter"
383 msgstr "chybný průměr zvýrazněného bodu (featurepoint)"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
386 msgid "bad featurepoint location"
387 msgstr "chybné umístění zvýrazněného bodu (featurepoint)"
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
390 msgid "missing values"
391 msgstr "chybí hodnoty"
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
394 msgid "bad height value"
395 msgstr "chybná výška"
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
398 msgid "missing width parameter"
399 msgstr "chybí parametr šířka (width)"
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
402 msgid "bad width value"
403 msgstr "chybná šířka"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
406 msgid "failed to run php"
407 msgstr "nepodařilo se spustit php"
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
410 msgid "cannot find file"
411 msgstr "nemohu najít soubor"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
414 msgid "unknown data format"
415 msgstr "neznámý formát dat"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
418 msgid "empty data"
419 msgstr "prázdná data"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
422 msgid "Direct data download"
423 msgstr "Stáhnout zdrojová data"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
426 #, perl-format
427 msgid "parse fail at line %d: %s"
428 msgstr "zpracovávání selhalo na řádku %d: %s"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
431 msgid "missing id parameter"
432 msgstr "chybí parametr id"
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
435 #, perl-format
436 msgid "template %s not found"
437 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
440 msgid "failed to process:"
441 msgstr "nepodařilo se zpracovat:"
442
443 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
444 msgid "getctime not implemented"
445 msgstr "getctime není implementováno"
446
447 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
448 msgid ""
449 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
450 "notifications"
451 msgstr ""
452 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
453
454 #: ../IkiWiki/Render.pm:255 ../IkiWiki/Render.pm:275
455 #, perl-format
456 msgid "skipping bad filename %s"
457 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
458
459 #: ../IkiWiki/Render.pm:315
460 #, perl-format
461 msgid "removing old page %s"
462 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
463
464 #: ../IkiWiki/Render.pm:343
465 #, perl-format
466 msgid "scanning %s"
467 msgstr "prohledávám %s"
468
469 #: ../IkiWiki/Render.pm:348
470 #, perl-format
471 msgid "rendering %s"
472 msgstr "zpracovávám %s"
473
474 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
475 #, perl-format
476 msgid "rendering %s, which links to %s"
477 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
478
479 #: ../IkiWiki/Render.pm:377
480 #, perl-format
481 msgid "rendering %s, which depends on %s"
482 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
483
484 #: ../IkiWiki/Render.pm:415
485 #, perl-format
486 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
487 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
488
489 #: ../IkiWiki/Render.pm:427
490 #, perl-format
491 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
492 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
493
494 #: ../IkiWiki/Render.pm:453
495 #, perl-format
496 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
497 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
498
499 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
500 #. translators: is a (probably not translated) error message.
501 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
502 #, perl-format
503 msgid "cannot read %s: %s"
504 msgstr "nemohu číst %s: %s"
505
506 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
507 msgid "generating wrappers.."
508 msgstr "generuji obaly..."
509
510 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
511 msgid "rebuilding wiki.."
512 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
513
514 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
515 msgid "refreshing wiki.."
516 msgstr "obnovuji wiki..."
517
518 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
519 msgid "done"
520 msgstr "hotovo"
521
522 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
523 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
524 #. translators: And the name of the user making the change.
525 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
526 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
527 #, perl-format
528 msgid "update of %s's %s by %s"
529 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
530
531 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
532 #, perl-format
533 msgid "%s doesn't seem to be executable"
534 msgstr "%s není spustitelný soubor"
535
536 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
537 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
538 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
539
540 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
541 msgid "wrapper filename not specified"
542 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
543
544 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
545 #. translators: a (probably not translated) error message.
546 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
547 #, perl-format
548 msgid "failed to write %s: %s"
549 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
550
551 #. translators: The parameter is a C filename.
552 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
553 #, perl-format
554 msgid "failed to compile %s"
555 msgstr "nelze zkompilovat %s"
556
557 #. translators: The parameter is a filename.
558 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
559 #, perl-format
560 msgid "successfully generated %s"
561 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
562
563 #: ../ikiwiki.in:13
564 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
565 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
566
567 #: ../IkiWiki.pm:108
568 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
569 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
570
571 #: ../IkiWiki.pm:155 ../IkiWiki.pm:156
572 msgid "Error"
573 msgstr "Chyba"
574
575 #. translators: The first parameter is a
576 #. translators: preprocessor directive name,
577 #. translators: the second a page name, the
578 #. translators: third a number.
579 #: ../IkiWiki.pm:632
580 #, perl-format
581 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
582 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
583
584 #~ msgid "%s not found"
585 #~ msgstr "%s nenalezen"
586
587 #~ msgid "What's this?"
588 #~ msgstr "Co to je?"
589
590 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
591 #~ msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"