]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/pagespec/po.cs.po
Merge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv/git/ikiwiki.info
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / pagespec / po.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec/po page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-27 09:20+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #. type: Plain text
18 #, no-wrap
19 msgid ""
20 "[[!if test=\"enabled(po)\"\n"
21 "     then=\"This wiki has po support **enabled**.\"\n"
22 "     else=\"This wiki has po support **disabled**.\"]]\n"
23 msgstr ""
24 "[[!if test=\"enabled(po)\"\n"
25 "     then=\"Tato wiki má podporu překladů **povolenou**.\"\n"
26 "     else=\"Tato wiki má podporu překladů **vypnutou**.\"]]\n"
27
28 #. type: Plain text
29 msgid ""
30 "If the [[!iki plugins/po desc=po]] plugin is enabled, the regular [[ikiwiki/"
31 "PageSpec]] syntax is expanded with the following additional tests that can "
32 "be used to improve user navigation in a multi-lingual wiki:"
33 msgstr ""
34 "Pokud je povolený modul [[!iki plugins/po desc=po]], je standardní syntaxe "
35 "[[ikiwiki/PageSpec]] rozšířena o následující testy, které lze použít pro "
36 "zlepšení navigace ve vícejazyčné wiki:"
37
38 #. type: Bullet: '* '
39 msgid ""
40 "\"`lang(LL)`\" - tests whether a page is written in the language specified "
41 "as a ISO639-1 (two-letter) language code."
42 msgstr ""
43 "„`lang(LL)`“ - testuje, zda je stránka napsána v jazyce zadaném "
44 "dvoupísmenným kódem jazyka dle normy ISO639-1."
45
46 #. type: Bullet: '* '
47 msgid ""
48 "\"`currentlang()`\" - tests whether a page is written in the same language "
49 "as the current page."
50 msgstr ""
51 "„`currentlang()`“ - testuje, zda je stránka napsána ve stejném jazyce jako "
52 "aktuální stránka."
53
54 #. type: Plain text
55 msgid ""
56 "Note that every non-po page is considered to be written in "
57 "`po_master_language`, as specified in `ikiwiki.setup`."
58 msgstr ""
59 "O každé stránce, která nepoužívá „po“ překlad, se předpokládá, že je napsaná "
60 "v jazyce zadaném proměnnou `po_master_language` v konfiguračním souboru "
61 "ikiwiki."