]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Fix several more missing translations of Discussion.
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-01-31 02:17-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #. translators: The first parameter is a page name,
20 #. translators: second is the user who locked it.
21 #: ../IkiWiki/CGI.pm:51
22 #, perl-format
23 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
24 msgstr ""
25 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
26 "teraz edytowana"
27
28 #: ../IkiWiki/CGI.pm:140
29 msgid "You need to log in first."
30 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:257
33 msgid "Preferences saved."
34 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:407 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
37 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28
38 #: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:165
39 msgid "discussion"
40 msgstr "dyskusja"
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:446
43 #, perl-format
44 msgid "creating %s"
45 msgstr "tworzenie strony %s"
46
47 #: ../IkiWiki/CGI.pm:463 ../IkiWiki/CGI.pm:506
48 #, perl-format
49 msgid "editing %s"
50 msgstr "edycja strony %s"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:629
53 msgid "You are banned."
54 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
55
56 #: ../IkiWiki/CGI.pm:656
57 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
58 msgstr ""
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
61 #, perl-format
62 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
63 msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
66 msgid "new feed"
67 msgstr "nowy kanał RSS"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
70 msgid "posts"
71 msgstr "wpisy"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
74 msgid "new"
75 msgstr "nowy wpis"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
78 #, perl-format
79 msgid "expiring %s (%s days old)"
80 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
83 #, perl-format
84 msgid "expiring %s"
85 msgstr "wygasający wpis %s"
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
88 #, perl-format
89 msgid "checking feed %s ..."
90 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
93 #, perl-format
94 msgid "could not find feed at %s"
95 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
98 msgid "feed crashed XML::Feed!"
99 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
102 #, perl-format
103 msgid "processed ok at %s"
104 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
107 #, perl-format
108 msgid "creating new page %s"
109 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
112 msgid "There are no broken links!"
113 msgstr "odnośniki są aktualne!"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
116 msgid "fortune failed"
117 msgstr "awaria fortunki"
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
120 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
121 msgstr ""
122 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
123 "stronie HTML"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
126 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
127 msgstr ""
128 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
129 "pomocą parametru --url"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
132 #, perl-format
133 msgid "unknown sort type %s"
134 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
137 msgid "Discussion"
138 msgstr "Dyskusja"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
141 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
142 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
145 msgid "linkmap failed to run dot"
146 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
149 #, perl-format
150 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
151 msgstr ""
152 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
153 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
156 msgid "Mirrors"
157 msgstr "Kopie lustrzane"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
160 msgid "Mirror"
161 msgstr "Kopia lustrzana"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
164 msgid "What's this?"
165 msgstr "Więcej o OpenID"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
168 msgid "Get an OpenID"
169 msgstr "Pobierz OpenID"
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
172 msgid "All pages are linked to by other pages."
173 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
176 msgid "(use FirstnameLastName)"
177 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
180 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
181 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
184 msgid "Error creating account."
185 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
188 msgid "Failed to send mail"
189 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
192 msgid "Your password has been emailed to you."
193 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
196 msgid "vote"
197 msgstr "głosuj"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
200 msgid "Total votes:"
201 msgstr "Oddane głosy:"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
204 msgid "polygen not installed"
205 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
208 msgid "polygen failed"
209 msgstr "awaria wtyczki polygen"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
212 #, perl-format
213 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
214 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
217 msgid "cleaning hyperestraier search index"
218 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
221 msgid "updating hyperestraier search index"
222 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
225 msgid "shortcut missing name or url parameter"
226 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
227
228 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
229 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
230 #. translators: is an URL.
231 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
232 #, perl-format
233 msgid "shortcut %s points to %s"
234 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
237 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
238 msgstr ""
239 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
242 msgid "template missing id parameter"
243 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
246 #, perl-format
247 msgid "template %s not found"
248 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
251 msgid "template failed to process:"
252 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
253
254 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
255 msgid "getctime not implemented"
256 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
257
258 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
259 msgid ""
260 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
261 "notifications"
262 msgstr ""
263 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
264 "nieustawionego parametru REV"
265
266 #: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
267 #, perl-format
268 msgid "skipping bad filename %s"
269 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
270
271 #: ../IkiWiki/Render.pm:292
272 #, perl-format
273 msgid "removing old page %s"
274 msgstr "usuwanie starej strony %s"
275
276 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
277 #, perl-format
278 msgid "scanning %s"
279 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
280
281 #: ../IkiWiki/Render.pm:320
282 #, perl-format
283 msgid "rendering %s"
284 msgstr "tworzenie strony %s"
285
286 #: ../IkiWiki/Render.pm:332
287 #, perl-format
288 msgid "rendering %s, which links to %s"
289 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
290
291 #: ../IkiWiki/Render.pm:349
292 #, perl-format
293 msgid "rendering %s, which depends on %s"
294 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
295
296 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
297 #, perl-format
298 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
299 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
300
301 #: ../IkiWiki/Render.pm:399
302 #, perl-format
303 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
304 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
305
306 #: ../IkiWiki/Render.pm:425
307 #, perl-format
308 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
309 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
310
311 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
312 #. translators: is a (probably not translated) error message.
313 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
314 #, perl-format
315 msgid "cannot read %s: %s"
316 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
317
318 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
319 msgid "generating wrappers.."
320 msgstr "tworzenie osłon..."
321
322 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
323 msgid "rebuilding wiki.."
324 msgstr "przebudowywanie wiki..."
325
326 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
327 msgid "refreshing wiki.."
328 msgstr "odświeżanie wiki..."
329
330 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
331 msgid "done"
332 msgstr "gotowe"
333
334 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
335 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
336 #. translators: And the name of the user making the change.
337 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
338 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
339 #, perl-format
340 msgid "update of %s's %s by %s"
341 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
342
343 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
344 #, perl-format
345 msgid "%s doesn't seem to be executable"
346 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
347
348 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
349 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
350 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
351
352 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
353 msgid "wrapper filename not specified"
354 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
355
356 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
357 #. translators: a (probably not translated) error message.
358 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
359 #, perl-format
360 msgid "failed to write %s: %s"
361 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
362
363 #. translators: The parameter is a C filename.
364 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
365 #, perl-format
366 msgid "failed to compile %s"
367 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
368
369 #. translators: The parameter is a filename.
370 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
371 #, perl-format
372 msgid "successfully generated %s"
373 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
374
375 #: ../ikiwiki.in:13
376 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
377 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
378
379 #: ../IkiWiki.pm:103
380 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
381 msgstr ""
382 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
383 "--url"
384
385 #: ../IkiWiki.pm:148 ../IkiWiki.pm:149
386 msgid "Error"
387 msgstr "Błąd"
388
389 #. translators: The first parameter is a
390 #. translators: preprocessor directive name,
391 #. translators: the second a page name, the
392 #. translators: third a number.
393 #: ../IkiWiki.pm:528
394 #, perl-format
395 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
396 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"