]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
Merge branch 'master' of ssh://git.ikiwiki.info/srv/git/ikiwiki.info
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-10-19 19:12-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
27 "ciasteczka (ang. cookies)"
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:350
30 msgid "Your login session has expired."
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
34 msgid "Login"
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
38 #, fuzzy
39 msgid "Preferences"
40 msgstr "Preferencje zapisane."
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
43 msgid "Admin"
44 msgstr ""
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
47 msgid "Preferences saved."
48 msgstr "Preferencje zapisane."
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1173
55 msgid "Error"
56 msgstr "Błąd"
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
59 msgid "Aggregation triggered via web."
60 msgstr ""
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
67 #, fuzzy, perl-format
68 msgid "missing %s parameter"
69 msgstr "brakujący parametr %s"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
72 msgid "new feed"
73 msgstr "nowy kanał RSS"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
76 msgid "posts"
77 msgstr "wpisy"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
80 msgid "new"
81 msgstr "nowy wpis"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
84 #, perl-format
85 msgid "expiring %s (%s days old)"
86 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s"
91 msgstr "wygasający wpis %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
94 #, perl-format
95 msgid "last checked %s"
96 msgstr ""
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
99 #, perl-format
100 msgid "checking feed %s ..."
101 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
104 #, perl-format
105 msgid "could not find feed at %s"
106 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
109 #, fuzzy
110 msgid "feed not found"
111 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
114 #, fuzzy, perl-format
115 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
116 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
119 #, perl-format
120 msgid "(feed entities escaped)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
133 msgid "deleting bucket.."
134 msgstr ""
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:199
137 msgid "done"
138 msgstr "gotowe"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
141 #, perl-format
142 msgid "Must specify %s"
143 msgstr ""
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
146 msgid "Failed to create bucket in S3: "
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to save file to S3: "
152 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to delete file from S3: "
157 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
160 #, perl-format
161 msgid "there is already a page named %s"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:82
165 msgid "prohibited by allowed_attachments"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:190
169 msgid "bad attachment filename"
170 msgstr ""
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:232
173 msgid "attachment upload"
174 msgstr ""
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
177 msgid "automatic index generation"
178 msgstr ""
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:261
181 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
182 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
183 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
184 msgid "discussion"
185 msgstr "dyskusja"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
188 #, perl-format
189 msgid "%s from %s"
190 msgstr ""
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
193 msgid "There are no broken links!"
194 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
197 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
198 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
199 #, fuzzy, perl-format
200 msgid "%s parameter is required"
201 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
204 msgid "no text was copied in this page"
205 msgstr ""
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
208 #, perl-format
209 msgid "no text was copied in this page with id %s"
210 msgstr ""
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
213 #, fuzzy, perl-format
214 msgid "removing old preview %s"
215 msgstr "usuwanie starej strony %s"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:141
218 #, perl-format
219 msgid "%s is not an editable page"
220 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:317
223 #, perl-format
224 msgid "creating %s"
225 msgstr "tworzenie %s"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:335 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363
228 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:373 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:408
229 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:453
230 #, perl-format
231 msgid "editing %s"
232 msgstr "edycja %s"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
235 #, fuzzy
236 msgid "template not specified"
237 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
240 #, fuzzy
241 msgid "match not specified"
242 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
245 #, perl-format
246 msgid "edittemplate %s registered for %s"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
250 #, fuzzy
251 msgid "failed to process"
252 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
255 msgid "fortune failed"
256 msgstr "awaria fortunki"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27
259 #, fuzzy, perl-format
260 msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
261 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
264 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
268 #, fuzzy
269 msgid "failed to find url in html"
270 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
273 #, fuzzy
274 msgid "failed to run graphviz"
275 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
278 msgid "prog not a valid graphviz program"
279 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
282 #, fuzzy
283 msgid "Image::Magick is not installed"
284 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
287 #, perl-format
288 msgid "bad size \"%s\""
289 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
292 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
293 #, fuzzy, perl-format
294 msgid "failed to read %s: %s"
295 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
298 #, fuzzy, perl-format
299 msgid "failed to resize: %s"
300 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
303 #, fuzzy, perl-format
304 msgid "failed to determine size of image %s"
305 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
308 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
309 msgstr ""
310 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
311 "pomocą parametru --url"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
314 #, fuzzy
315 msgid "page editing not allowed"
316 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
319 #, fuzzy
320 msgid "missing pages parameter"
321 msgstr "brakujący parametr %s"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
324 #, perl-format
325 msgid "unknown sort type %s"
326 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:285
329 msgid "Add a new post titled:"
330 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:301
333 #, perl-format
334 msgid "nonexistant template %s"
335 msgstr "brakujący szablon %s"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:335 ../IkiWiki/Render.pm:83
338 msgid "Discussion"
339 msgstr "Dyskusja"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:572
342 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
343 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
346 #, fuzzy
347 msgid "failed to run dot"
348 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:66
351 #, fuzzy, perl-format
352 msgid "%s is locked and cannot be edited"
353 msgstr ""
354 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
355 "teraz edytowana"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
358 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
359 msgstr ""
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
362 #, perl-format
363 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
364 msgstr ""
365 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
366 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
369 #, fuzzy
370 msgid "stylesheet not found"
371 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
374 #, fuzzy
375 msgid "redir page not found"
376 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
379 #, fuzzy
380 msgid "redir cycle is not allowed"
381 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
384 msgid "Mirrors"
385 msgstr "Kopie lustrzane"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
388 msgid "Mirror"
389 msgstr "Kopia lustrzana"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
392 msgid "more"
393 msgstr "więcej"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
396 msgid "getctime not implemented"
397 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
400 msgid "Log in with"
401 msgstr ""
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
404 msgid "Get an OpenID"
405 msgstr "Pobierz OpenID"
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
408 msgid "All pages are linked to by other pages."
409 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
412 msgid "bad or missing template"
413 msgstr ""
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
416 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
417 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
420 msgid "Error creating account."
421 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
424 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
425 msgstr ""
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
428 msgid "Failed to send mail"
429 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
432 msgid "You have been mailed password reset instructions."
433 msgstr ""
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
436 msgid "incorrect password reset url"
437 msgstr ""
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
440 msgid "password reset denied"
441 msgstr ""
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
444 msgid "Ping received."
445 msgstr ""
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
448 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
449 msgstr ""
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
452 #, fuzzy, perl-format
453 msgid "Will ping %s"
454 msgstr "edycja %s"
455
456 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
457 #, perl-format
458 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
459 msgstr ""
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
462 #, fuzzy
463 msgid "LWP not found, not pinging"
464 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
467 msgid "vote"
468 msgstr "głosuj"
469
470 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
471 msgid "Total votes:"
472 msgstr "Oddane głosy:"
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
475 msgid "polygen not installed"
476 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
477
478 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
479 #, fuzzy
480 msgid "command failed"
481 msgstr "awaria fortunki"
482
483 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
484 msgid "missing formula"
485 msgstr "brakująca reguła"
486
487 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
488 msgid "unknown formula"
489 msgstr "nieznana reguła"
490
491 #. translators: These descriptions of times of day are used
492 #. translators: in messages like "last edited <description>".
493 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
494 #. translators: %A- is the name of the previous day.
495 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
496 msgid "late %A- night"
497 msgstr "późną nocą w %A-"
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
500 msgid "in the wee hours of %A- night"
501 msgstr "po północy w %A-"
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
504 msgid "terribly early %A morning"
505 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
506
507 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
508 msgid "early %A morning"
509 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
510
511 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
512 #, fuzzy
513 msgid "mid-morning %A"
514 msgstr "rankiem w %A"
515
516 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
517 msgid "late %A morning"
518 msgstr "późnym rankiem w %A"
519
520 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
521 msgid "at lunch time on %A"
522 msgstr "w porze obiadowej w %A"
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
525 msgid "%A afternoon"
526 msgstr "po południu w %A"
527
528 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
529 msgid "late %A afternoon"
530 msgstr "późnym popołudniem %A"
531
532 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
533 msgid "%A evening"
534 msgstr "wieczorem w %A"
535
536 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
537 msgid "late %A evening"
538 msgstr "późnym wieczorem w %A"
539
540 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
541 msgid "%A night"
542 msgstr "nocą w %A"
543
544 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
545 msgid "at teatime on %A"
546 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
547
548 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
549 msgid "at midnight"
550 msgstr "o północy"
551
552 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
553 msgid "at noon on %A"
554 msgstr "w południe w %A"
555
556 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
557 #, perl-format
558 msgid "illegal percent value %s"
559 msgstr ""
560
561 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
562 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
563 msgstr ""
564
565 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:100
566 #, fuzzy
567 msgid "missing page"
568 msgstr "brakujące wartości"
569
570 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:102
571 #, perl-format
572 msgid "The page %s does not exist."
573 msgstr ""
574
575 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
576 msgid "(Diff truncated)"
577 msgstr ""
578
579 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
580 #, perl-format
581 msgid "%s does not exist"
582 msgstr ""
583
584 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
585 #, fuzzy, perl-format
586 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
587 msgstr ""
588 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
589 "teraz edytowana"
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
592 #, fuzzy, perl-format
593 msgid "%s is not a file"
594 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:115
597 #, perl-format
598 msgid "confirm removal of %s"
599 msgstr ""
600
601 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:152
602 msgid "Please select the attachments to remove."
603 msgstr ""
604
605 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:192
606 msgid "removed"
607 msgstr ""
608
609 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
610 #, perl-format
611 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
612 msgstr ""
613
614 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
615 #, fuzzy
616 msgid "no change to the file name was specified"
617 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
618
619 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
620 #, perl-format
621 msgid "illegal name"
622 msgstr ""
623
624 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
625 #, perl-format
626 msgid "%s already exists"
627 msgstr ""
628
629 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
630 #, perl-format
631 msgid "%s already exists on disk"
632 msgstr ""
633
634 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
635 #, fuzzy, perl-format
636 msgid "rename %s"
637 msgstr "renderowanie %s"
638
639 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
640 msgid "Also rename SubPages and attachments"
641 msgstr ""
642
643 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:224
644 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
645 msgstr ""
646
647 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:227
648 msgid "Please select the attachment to rename."
649 msgstr ""
650
651 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:338
652 #, perl-format
653 msgid "rename %s to %s"
654 msgstr ""
655
656 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:490
657 #, fuzzy, perl-format
658 msgid "update for rename of %s to %s"
659 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
660
661 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
662 #, perl-format
663 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
664 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
665
666 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
667 #, perl-format
668 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
669 msgstr ""
670
671 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
672 msgid "search"
673 msgstr ""
674
675 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
676 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
677 msgstr ""
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
680 #, fuzzy
681 msgid "missing name or url parameter"
682 msgstr "brakujący parametr name lub url"
683
684 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
685 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
686 #. translators: is an URL.
687 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
688 #, fuzzy, perl-format
689 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
690 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
691
692 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
693 #, fuzzy
694 msgid "failed to parse any smileys"
695 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
696
697 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
698 #, fuzzy
699 msgid "parse error"
700 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
701
702 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
703 msgid "bad featurepoint diameter"
704 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
705
706 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
707 msgid "bad featurepoint location"
708 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
709
710 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
711 msgid "missing values"
712 msgstr "brakujące wartości"
713
714 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
715 #, fuzzy
716 msgid "bad height value"
717 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
718
719 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
720 #, fuzzy
721 msgid "missing width parameter"
722 msgstr "brakujący parametr width"
723
724 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
725 #, fuzzy
726 msgid "bad width value"
727 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
728
729 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
730 #, fuzzy
731 msgid "failed to run php"
732 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
733
734 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
735 msgid "cannot find file"
736 msgstr "nie można znaleźć pliku"
737
738 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
739 msgid "unknown data format"
740 msgstr "nieznany format danych"
741
742 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
743 msgid "empty data"
744 msgstr "brak danych"
745
746 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
747 msgid "Direct data download"
748 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
749
750 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
751 #, fuzzy, perl-format
752 msgid "parse fail at line %d: %s"
753 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
754
755 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
756 #, fuzzy
757 msgid "missing id parameter"
758 msgstr "brakujący parametr id"
759
760 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
761 #, perl-format
762 msgid "template %s not found"
763 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
766 #, fuzzy
767 msgid "failed to process:"
768 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
769
770 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
771 #, fuzzy
772 msgid "missing tex code"
773 msgstr "brakujące wartości"
774
775 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
776 msgid "code includes disallowed latex commands"
777 msgstr ""
778
779 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
780 #, fuzzy
781 msgid "failed to generate image from code"
782 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
785 msgid "plugin"
786 msgstr ""
787
788 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
789 #, perl-format
790 msgid "enable %s?"
791 msgstr ""
792
793 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
794 msgid "you are not logged in as an admin"
795 msgstr ""
796
797 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
798 msgid "setup file for this wiki is not known"
799 msgstr ""
800
801 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
802 msgid "main"
803 msgstr ""
804
805 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
806 msgid "plugins"
807 msgstr ""
808
809 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
810 msgid ""
811 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
812 msgstr ""
813
814 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
815 msgid ""
816 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
817 "to rebuild the wiki."
818 msgstr ""
819
820 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
821 #, perl-format
822 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
823 msgstr ""
824
825 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
826 #, perl-format
827 msgid ""
828 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
829 "allow this"
830 msgstr ""
831
832 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
833 #, perl-format
834 msgid "skipping bad filename %s"
835 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
836
837 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
838 #, perl-format
839 msgid "%s has multiple possible source pages"
840 msgstr ""
841
842 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
843 #, perl-format
844 msgid "removing old page %s"
845 msgstr "usuwanie starej strony %s"
846
847 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
848 #, perl-format
849 msgid "scanning %s"
850 msgstr "skanowanie %s"
851
852 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
853 #, perl-format
854 msgid "rendering %s"
855 msgstr "renderowanie %s"
856
857 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
858 #, perl-format
859 msgid "rendering %s, which links to %s"
860 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
861
862 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
863 #, perl-format
864 msgid "rendering %s, which depends on %s"
865 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
866
867 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
868 #, perl-format
869 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
870 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
871
872 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
873 #, perl-format
874 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
875 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
876
877 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
878 #, perl-format
879 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
880 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
881
882 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
883 #. translators: is a (probably not translated) error message.
884 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
885 #, perl-format
886 msgid "cannot read %s: %s"
887 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
888
889 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
890 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
891 msgstr ""
892
893 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
894 #, perl-format
895 msgid "unsupported revision control system %s"
896 msgstr ""
897
898 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
899 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
900 msgstr ""
901
902 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
903 #, perl-format
904 msgid "%s doesn't seem to be executable"
905 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
906
907 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
908 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
909 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
910
911 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
912 msgid "wrapper filename not specified"
913 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
914
915 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
916 #. translators: a (probably not translated) error message.
917 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
918 #, perl-format
919 msgid "failed to write %s: %s"
920 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
921
922 #. translators: The parameter is a C filename.
923 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
924 #, perl-format
925 msgid "failed to compile %s"
926 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
927
928 #. translators: The parameter is a filename.
929 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
930 #, perl-format
931 msgid "successfully generated %s"
932 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
933
934 #: ../ikiwiki.in:13
935 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
936 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
937
938 #: ../ikiwiki.in:14
939 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
940 msgstr ""
941
942 #: ../ikiwiki.in:90
943 msgid "usage: --set var=value"
944 msgstr ""
945
946 #: ../ikiwiki.in:137
947 msgid "generating wrappers.."
948 msgstr "tworzenie osłon..."
949
950 #: ../ikiwiki.in:188
951 msgid "rebuilding wiki.."
952 msgstr "przebudowywanie wiki..."
953
954 #: ../ikiwiki.in:191
955 msgid "refreshing wiki.."
956 msgstr "odświeżanie wiki..."
957
958 #: ../IkiWiki.pm:458
959 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
960 msgstr ""
961 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
962 "--url"
963
964 #: ../IkiWiki.pm:504
965 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
966 msgstr ""
967
968 #: ../IkiWiki.pm:533
969 #, perl-format
970 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
971 msgstr ""
972
973 #: ../IkiWiki.pm:1156
974 #, fuzzy, perl-format
975 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
976 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
977
978 #: ../IkiWiki.pm:1665
979 msgid "yes"
980 msgstr ""
981
982 #: ../auto.setup:16
983 msgid "What will the wiki be named?"
984 msgstr ""
985
986 #: ../auto.setup:16
987 msgid "wiki"
988 msgstr ""
989
990 #: ../auto.setup:18
991 msgid "What revision control system to use?"
992 msgstr ""
993
994 #: ../auto.setup:20
995 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
996 msgstr ""
997
998 #: ../auto.setup:23
999 msgid "What is the domain name of the web server?"
1000 msgstr ""
1001
1002 #~ msgid "processed ok at %s"
1003 #~ msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
1004
1005 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1006 #~ msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
1007
1008 #~ msgid "polygen failed"
1009 #~ msgstr "awaria wtyczki polygen"
1010
1011 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1012 #~ msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
1013
1014 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1015 #~ msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
1016
1017 #, fuzzy
1018 #~ msgid ""
1019 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1020 #~ "notifications"
1021 #~ msgstr ""
1022 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1023 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1024
1025 #, fuzzy
1026 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1027 #~ msgstr ""
1028 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1029 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1030
1031 #~ msgid ""
1032 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1033 #~ "notifications"
1034 #~ msgstr ""
1035 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1036 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1037
1038 #, fuzzy
1039 #~ msgid "%s not found"
1040 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
1041
1042 #~ msgid "What's this?"
1043 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
1044
1045 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1046 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
1047
1048 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1049 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
1050
1051 #, fuzzy
1052 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1053 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"