]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/subpage/linkingrules.da.po
Merge commit 'remotes/smcv/ready/inline-pagenames' into staging
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / subpage / linkingrules.da.po
1 # Danish translation of basewiki/ikiwiki/subpage/linkingrules page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2008-2009 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki 3.15\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-07-19 23:45+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-07-19 23:45+0200\n"
12 "Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Danish\n"
19 "X-Poedit-Country: DENMARK\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
21
22 #. type: Plain text
23 #, no-wrap
24 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
25 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
26
27 #. type: Plain text
28 msgid ""
29 "To link to or from a [[SubPage]], you can normally use a regular "
30 "[[WikiLink]] that does not contain the name of the parent directory of the "
31 "[[SubPage]]. Ikiwiki descends the directory hierarchy looking for a page "
32 "that matches your link."
33 msgstr ""
34 "For at henvise til eller fra en [[underside|SubPage]] kan du normalt bruge "
35 "en almindelig normal [[WikiLink]] som ikke indeholder navnet på den "
36 "overliggende mappe til [[undersiden|SubPage]]. Ikiwiki gennemgår "
37 "mappehierarkiet og kigger efter en side som passer til din henvisning."
38
39 #. type: Plain text
40 msgid ""
41 "For example, if FooBar/SubPage links to \"OtherPage\", ikiwiki will first "
42 "prefer pointing the link to FooBar/SubPage/OtherPage if it exists, next to "
43 "FooBar/OtherPage and finally to OtherPage in the root of the wiki."
44 msgstr ""
45 "Hvis eksempelvis FooBar/UnderSide henviser til \"EnAndenSide\", vil ikiwiki "
46 "først foretrække at knytte henvisningen til FooBar/UnderSide/EnAndenSide "
47 "hvis den eksisterer, så til FooBar/EnAndenSide og til sidst til EnAndenSide "
48 "i roden af wikien."
49
50 #. type: Plain text
51 msgid ""
52 "Note that this means that if a link on FooBar/SomePage to \"OtherPage\" "
53 "currently links to OtherPage, in the root of the wiki, and FooBar/OtherPage "
54 "is created, the link will _change_ to point to FooBar/OtherPage. On the "
55 "other hand, a link from BazBar to \"OtherPage\" would be unchanged by this "
56 "creation of a [[SubPage]] of FooBar."
57 msgstr ""
58 "Bemærk at dette betyder, at hvis en henvisning fra FooBar/EnSide til "
59 "\"EnAndenSide\" i øjeblikket henviser til EnAndenSide i roden af wikien, og "
60 "FooBar/EnAndenSide oprettes, så vil henvisningen blive _ændret_ til at pege "
61 "på FooBar/EnAndenSide. Omvendt vil en henvisning fra BazBar til \"EnAndenSide"
62 "\" ikke blive berørt af oprettelsen af en [[underside|SubPage]] til FooBar."
63
64 #. type: Plain text
65 msgid ""
66 "You can also specify a link that contains a directory name, like \"FooBar/"
67 "OtherPage\" to more exactly specify what page to link to. This is the only "
68 "way to link to an unrelated [[SubPage]]."
69 msgstr ""
70 "Du kan også angive en henvisning som indeholder et mappenavn, lissom "
71 "\"FooBar/EnAndenSide\", for mere nøjagtigt at angive hvilken side der "
72 "henvises til. Kun på den måde kan du henvise til en anden sides [[underside|"
73 "SubPage]]."
74
75 #. type: Plain text
76 msgid ""
77 "You can use this to, for example, to link from BazBar to \"FooBar/SubPage\", "
78 "or from BazBar/SubPage to \"FooBar/SubPage\"."
79 msgstr ""
80 "Du kan bruge dette til eksempelvis at henvise fra BazBar til \"FooBar/"
81 "UnderSide\", eller fra BazBar/UnderSide til \"FooBar/UnderSide\"."
82
83 #. type: Plain text
84 msgid ""
85 "You can also use \"/\" at the start of a link, to specify exactly which page "
86 "to link to, when there are multiple pages with similar names and the link "
87 "goes to the wrong page by default. For example, linking from \"FooBar/SubPage"
88 "\" to \"/OtherPage\" will link to the \"OtherPage\" in the root of the wiki, "
89 "even if there is a \"FooBar/OtherPage\"."
90 msgstr ""
91 "Du kan også bruge \"/\" i begyndelsen af en henvisning, til at angive "
92 "nøjagtigt hvilken side der henvises til, når der er flere mulige sider med "
93 "lignende navne og henvisningen ender forkert som standard. Eksempelvis vil "
94 "en henvisning fra \"FooBar/UnderSide\" til \"/EnAndenSide\" henvise til "
95 "\"EnAndenSide\" i roden af wikien, selvom der er en \"FooBar/EnAndenSide\"."
96
97 #. type: Plain text
98 msgid ""
99 "Also, if the wiki is configured with a userdir, you can link to pages within "
100 "the userdir without specifying a path to them. This is to allow for easy "
101 "linking to a user's page in the userdir, to sign a comment. These links are "
102 "checked for last of all."
103 msgstr ""
104 "Desuden kan du, hvis wikien er opsat med \"userdir\", henvise til sider "
105 "under hjemmemapper uden at angive en sti til dem. Dette er for at tillade "
106 "enkel henvisning til en brugers side i hjemmemappen, som signatur ved en "
107 "kommentar. Sådanne henvisninger prøves allersidst."